Nakažení španělskou chřipkou roku 1918 na ni byli i po 90 letech imunní.

Tvrzení, že koncentrace protilátek po prodělání nemoci po měsíci klesá, je v rozporu se současnými vědeckými poznatky. Proč by měla být imunita získaná proděláním nemoci horší, než ta získaná vakcínou, nedává logiku. Imunita na příbuzný (SARS-CoV) z 2002 až 2003 je měřitelná i dnes po 17 letech. Z literatury víme, že u těch, kteří prodělali nemoc, došlo pouze ve 26 případech k opakování infekce z celkem 60 miliónů nakažených.  V roce 2008 byli analyzovaní lidé, kteří v roce 1918 prodělali španělskou chřipku a zjistilo se, že na ni jsou i po 90 letech imunní! Ti se silnou imunitou virus SARS-CoV-2 odrazí dříve než má šanci vniknout do jejich těla. Protilátky si přitom nevytvoří, přesto budou i nadále imunní a nemoci covid-19 nepodlehnou. Přesně tak to bylo i s ohlášenou pandemií prasečí chřipky 2012 – 2013.

Pokračovat ve čtení „Nakažení španělskou chřipkou roku 1918 na ni byli i po 90 letech imunní.“