Václav Klaus: Interpelace na ministra Plagu ve věci změn v Rámcovém vzdělávacím programu

Znění interpelace a několik zásadních poznámek redakce na konci textu. Ministerstvo školství vyřadilo z učiva mimo jiné využívání Newtonových zákonů (zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon akce a reakce) nebo Ohmův zákon.

Pokračovat ve čtení „Václav Klaus: Interpelace na ministra Plagu ve věci změn v Rámcovém vzdělávacím programu“

Deset důvodů, proč nezavádět školné

První velký pokus zavést školné na vysokých školách podnikli poslanci ODS (Walter Bartoš) a US-DEU (Petr Matějů) v letech 2000 až 2002.

Navrhované školné bylo už tehdy vydáváno za investici studenta do jeho vlastní budoucnosti, za jakýsi poplatek za to, že investuje do vzdělání. Pro ty, kterým investice do studia k nadprůměrným příjmům nepomůže, mělo být splácení školného odloženo až do doby, kdy jejich platy překročí průměrný příjem.

Pokračovat ve čtení „Deset důvodů, proč nezavádět školné“

Jan Keller: Arogance financí – přednáška i debata (16.3.2010)

Již před dvaceti lety vystoupil pozdější poslanec Europarlamentu prof. PhDr. Jan Keller, CSc. s přednáškou, která poodhaluje řadu souvislostí, které se v současné době projevují v plné nahotě.  Jednalo se o presentaci základních tezí jeho nové knihy Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti. Podle ní společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti.

Pokračovat ve čtení „Jan Keller: Arogance financí – přednáška i debata (16.3.2010)“