Tábor smrti Talerhof (3)

Předchozí část

Transporty tisíců „rusofilů“ do věznic v jiných zemích monarchie jsou co do krutosti a podmínek totožné s pochody smrti, nechvalně známé z další světové války. Již po cestě mnozí vězni nepřežili týrání, hlad a žízeň a na určené místo se ani nedostali. Mnozí byli ubiti, mnozí dorazili jako mrzáci – s polámanými končetinami, oslepení, hluší. Mrtví se nepočítali. Monarchie sčítala jen živé. Mrtví, zemřelí po cestě, byli buď ponecháni na místě, nebo na místě zahrabáni do mělkých „rychlých“ hrobů. Proto není dneska možné se skutečných čísel obětí dopočítat. Jsou jen odhady a ty jsou značně podhodnocené, protože „nebyl politický zájem“ tento teror nějak zdokumentovat, vyšetřit a uchovat v paměti dalších pokolení. Nezájem byl dokonce jak na (budoucí) Ukrajině, tak v SSSR. Důvod je celkem jasný. Etnocida Haliče byla minou pod projektem „Ukrajina“, schopnou roztrhat ho na kousky.

Pokračovat ve čtení „Tábor smrti Talerhof (3)“

Přistupujme k žákům takticky didakticky. Hledejme cestu. Poukazovat na to, jak dělá někdo něco špatně, umí každý

Návrh koncepce vedoucí k návratu mladé generace do reálného života. Související komentář pod článkem autorky. Zastánci konzervatismu nebudou schopni spojit síly, dokud budou nadále bojovat minulé bitvy.

Pokračovat ve čtení „Přistupujme k žákům takticky didakticky. Hledejme cestu. Poukazovat na to, jak dělá někdo něco špatně, umí každý“

Proč vítězí Piráti. Jediní kteří dlouhodobě pracují na svém politickém programu. Ostatní si vystačí s pouhými hesly, nálepkami, výkřiky

Ostatní strany a hnutí už dávno rezignovaly na konstruktivní ucelenou koncepci, která by se opírala o jasnou ideologii, ekonomickou teorii a tvrdá data.

Piráti své vize, pečlivě propracovávají. jak v rámci Pirátské internacionály, tak ve spolupráci s předními vědeckými pracovišti naší země.

Pokračovat ve čtení „Proč vítězí Piráti. Jediní kteří dlouhodobě pracují na svém politickém programu. Ostatní si vystačí s pouhými hesly, nálepkami, výkřiky“