CNN prolomila ledy. Podrobnosti ale přinesl jiný celosvětový web. Jak vznikaly vlivné články, které pomohly prosadit teorii přirozeného původu nemoci, která zastavila svět

Dva nejvýznamnější články propagující teorii „přirozeného původu“ epidemie covidu-19 pocházejí od vědců, kteří byli součástí týmu „odborníků“, jež na žádost úředníka Bílého domu přizvala Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM).

Tyto vlivné články byly hojně využívány mediálními organizacemi k prosazování teorie přirozeného původu a současně zesměšňovaly alternativní teorie – včetně teorie o možném úniku viru z laboratoře – coby konspirační teorie.

Pokračovat ve čtení „CNN prolomila ledy. Podrobnosti ale přinesl jiný celosvětový web. Jak vznikaly vlivné články, které pomohly prosadit teorii přirozeného původu nemoci, která zastavila svět“

Green Deal – opravdu je to cesta k zelené budoucnosti?

Co je to European Green Deal a co nám přinese?
V roce 2019 byl schválen dokument Zelená dohoda pro Evropu – Green Deal s platností do roku 2024. Cílem by mělo být transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou, která efektivně využívá zdroje a která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů. V takové společnosti by měl být hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů. EU má kolektivní povinnost transformovat svou ekonomiku a společnost, aby se dostaly na udržitelnější dráhu. Toto sdělení představuje počáteční plán klíčových politik a opatření nezbytných k realizaci Zelené dohody pro Evropu.

Jedná se o strategický dokument, který má EU nasměrovat k tzv. udržitelné budoucnosti.

Zásadním cílem, kterého má Evropa pomocí Zelené dohody dosáhnout, je klimatická neutralita (tedy rovnováha mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním) do roku 2050. K dosažení této neutrality bude třeba akcí ve všech odvětvích – od energetiky, která každého z nás napadne asi jako první, přes stavebnictví a dopravu až po produkci potravin či technologie.

Pojem udržitelná budoucnost je ve své podstatě chybná filozofická úvaha 

Každá lidská společnost se nachází na určitém stupni vývoje a svým chováním a jednáním mění životní prostředí. Ve většině případech ho mění k nezvratně horšímu. Nedá se současně nastavit to, aby se životní prostředí vracelo k dřívějším stavům. Bylo by třeba, aby se lidská společnost, když už ne rozvíjela, alespoň dlouhodobě stagnovala na stejné úrovni. Už i tato stagnace může do budoucna vést až k zániku lidské civilizace.

Buď se životní prostředí bude takzvaně zlepšovat, ale současně bude lidská společnost a civilizace upadat. Nebo se nabízí možnost, že lidská civilizace se bude rozvíjet bez většího zatížení na životní prostředí a úměrně tomu se bude, s využitím současných poznatků i dalších nových přírodních a technických objevů a vynálezů, životní prostředí měnit a vyvíjet.

 

Několik důvodů, proč říct Green Deal ne:

 

  1. Klimatická neutralita do r. 2050 je stejnou smyšlenkou jako komunistické volání po beztřídní společnosti. A to z důvodů politických i technických.

 

  1. Tzv. ” Přijetí dohody členskými státy” začíná dostávat podobu vydírání národních států Bruselem. Přijmeš – dostaneš peníze, odmítneš – dostaneš méně peněz.

 

  1. Základem Green Deal je transformace energetiky masívním uplatněním dotovaných obnovitelných zdrojů energie společně s vyloučením jaderné energie.

 

  1. Obnovitelné zdroje energie ve stávající podobě je nutno rázně odmítnout.

 

  1. Není na programu dne měnit stoleté zákony, které jsou prověřeny našimi předky. Není důvod rušit a ničit tradice. Jednotná politika není vždy výhodou.

 

Závěr

Green Deal má být DOHODOU, nikoli diktátem. Měl by se přijímat dobrovolně a nikoli pod ekonomickými výhrůžkami. V současné podobě je v zájmu ČR tuto cestu odmítnout!

Je třeba si položit otázku. Jak lze věřit někomu (EK), kdo v době pandemie neudělal nic proto, aby všechny státy EU přistupovaly k problému společně, koordinovaně a zejména odborně?

Celá slavná EK nás nechala na holičkách a prokázala, že sama Komise i její vedení (Ursula + Frans) své základní povinnosti totálně nezvládli.

Spíše by se měla položit otázka, zda netransformovat celou podstatu EU směrem k posílení postavení národních států v rámci EU.

Tento projekt Evropské komise je z hlediska zájmů České republiky velmi nebezpečný. Především jde o snahu a o další přesun kompetencí členských států na nadnárodní orgány EU bez opory v evropském primárním právu – např. v základních právních dokumentech EU není speciálně zakotvena žádná Společná evropská energetická politika. A samozřejmě, že nesmíme opomenout, že současně jde i o vize a požadavky, které by měly katastrofický dopad na rozpočty a ekonomiky členských států a na životní úroveň českých občanů.

V projektu Green Deal by se nemělo pokračovat. Měl by se ukončit, protože se nejdříve musí zotavit ekonomika postižená koronavirem.

Jediný Green Deal, který mi v dnešní době dává smysl je zpomalování odtoku vody z krajiny, udržení biologické rozmanitosti, zlepšování stavu půd, obnova a udržení zdravých lesů, ochrany vodních zdrojů před kontaminací a podpora produkce potravin.

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs?fbclid=IwAR3NYRbdpF-BP8-Rqk-wmx4YfPjjHiGXjP860xOarng8qXPaRcoEQP1SGys

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.
Katedra agroekosystémů
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta

Plavecký bazén v Českém Krumlově zahajuje provoz v pondělí 14. června. Seznamte se s provozní dobou a podmínkami pro vstup

Od pondělí 14. června se po dlouhé době otevřou dveře plaveckého bazénu v Českém Krumlově. Provozovatel, městská společnost PRO-SPORT ČK, se rozhodl o odložení otevření na původně plánovaný termín a připravit vše potřebné pro plynulý technologický náběh a příliv zájemců o plavání z řad veřejnosti.
Plavání bude nově možné po celý týden, tedy od pondělí až do neděle, v provozní době, kterou veřejnost najde na stránkách PRO-SPORTu (www.pro-sportck.cz), v katalogu sportu SportvKrumlově (www.sportvkrumlove.cz), na facebookovém profilu @sportvkrumlove NEBO NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE. Zde je také možné se seznámit s provozními podmínkami, vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením. V případě dalších dotazů je možné se obrátit na vedoucí provozu plaveckého bazénu na telefonu 773 141 777 nebo e-mailu bazen@pro-sportck.cz.
Plavecký bazén bude otevřený pro veřejnost, ale do konce června si nezaplavou plavecké kluby a plavecké školy, jak se původně předpokládalo. Provozovatelé škol a kluby by totiž zatím nedokázali správně řídit počty plavců a sportovců v organizovaných klubech tak, aby nedošlo k problémům s šířením epidemie koronaviru. Proto raději zvolili obezřetnější cestu a start provozu škol a klubů odložili na později. Pokud by veřejnost či zástupci škol potřebovali bližší informace k výuce v plavecké škole, mohou se obrátit na vedoucí plavecké školy – na telefon 736 634 105 nebo na e-mail plavani@pro-sportck.cz.
Vzhledem k letnímu počasí bude v bazénu opět k dispozici venkovní travnatá plocha ke slunění, která bude přístupná průchodem přes prostor malého i velkého bazénu, jak si již návštěvníci zvykli v minulých letech. Tento venkovní prostor bude otevřen při slunném počasí a při venkovní teplotě nad 25°C.
Vždy ve středu od 17 do 20:30 hodin bude v provozu také oblíbená parní komora, která je přístupná z prostoru pánských a dámských sprch.

PRAVIDLA PRO VSTUP DO PLAVECKÉHO BAZÉNU
dle opatření MZ ČR z 8. června 2021

Provozovatel umožní vstup 50 % návštěvníků z celkové možné kapacity areálu plaveckého bazénu.

Nenavštěvujte plavecký bazén pouze, pokud nemáte příznaky Covid-19.

Dodržujte mezi sebou povinné rozestupy minimálně 2 metrů ve všech vnitřních prostorech, včetně čekacích zón a mimo koupací plochy (pokud se nejedná o členy společné domácnosti).

V prostorech plaveckého bazénu nemusí mít osoby nasazenou ochranu dýchacích cest (povinnost pouze ve vstupní hale, v šatně si roušku či respirátor odložte).

Pro vstup potřebujete jeden z následujících dokladů/potvrzení:

– antigenní samostest s negativním výsledkem, povolený MZ ČR
– potvrzení o negativním antigenním či PCR testu ze zaměstnání či ze školy (platnost 72 hodin antigenní test, 7 dní PCR test)
– čestné prohlášení samostatné osoby nebo zákonného zástupce o negativním antigenním testu ne starším než 72 hodin
– potvrzení o provedeném PCR testu s negativním výsledkem (není ne starší než 7 dní)
– certifikát o provedeném očkování dle podmínek opatření MZ ČR (viz lhůty od první resp. druhé dávky)
– lékařské potvrzení o prodělané nemoci (platnost max. 180 dní)
– potvrzení nemusí předkládat děti do 6 let

ŘSD zítra zprovozní silnici I/3 ve Velešíně. Skončí uzavírka pro kamiony

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovozní v pátek kolem poledne úsek silnice I/3 s křižovatkou vozovky II/155 ve Velešíně na Českokrumlovsku. Skončí tak oprava, která trvala na obchvatu města téměř tři měsíce. Kamiony tak už nebudou muset objíždět místo přes Český Krumlov.

Silnice I/3 je hlavní tah na Rakousko. Silničáři opravovali úsek dlouhý 3,1 kilometru od křižovatky v Holkově až k čerpací stanici směrem na Dolní Dvořiště. „Končí i úplná uzavírka, která platila pro nákladní automobily. Ty už tak nebudou nemuset využívat objízdnou trasu přes Český Krumlov,“ uvedl Adam Koloušek z českobudějovické pobočky ŘSD. V Krumlově se kvůli opravě tvořily podle ČTK kolony ještě dnes. Práce stály téměř 28 milionů bez DPH.

Zdroj a celý text: Drbna

Vladimír Pikora: Podnikatelé musí začít chránit své majetky, levice si na ně už brousí zuby

Bohatší lidé začínají chápat, že si musí svůj majetek nějak ochránit. Potřebují se pojistit před radikální změnou politického systému, před vysokou inflací i nepředvídatelnou smrtí. Tady nepomůže pojišťovna, ale někdo, kdo se o majetek postará jako řádný hospodář a zabrání neekonomickému dělení.

Po celé Evropě nyní proto jako houby po dešti vznikají různé trusty, rodinné nadace či svěřenské fondy. Jen u nás jsme opět trochu vedle. Kvůli některým politikům mají u nás svěřenské fondy nádech něčeho podezřelého. Ve světě je to přitom běžný nástroj řízení rodinných majetků.

Zdroj a celý text: Reflex

Jihočeské víkendy: 55. díl – Státní hrad Zvíkov

Zvíkov je hrad 🏰 nad vodní nádrží Orlík u soutoku Vltavy s Otavou 🌊 v okrese Písek. Stojí na skále ⛰️ asi jeden kilometr severně od obce Zvíkovské Podhradí 🏡. Od placeného parkoviště 🅿 je to zhruba 400 metrů po asfaltové cestě k hradu 🚶‍♂️🚶‍♀️. Areál je částečně bezbariérový 👩‍🦽, nechybí obchůdek se suvenýry 🎁, hradní bistro ☕ nebo toalety 🚾. Hrad je ve správě Národního památkového ústavu. Návštěvníkům je přístupný jeden prohlídkový okruh 👍 a areál je otevřený každý den od 9 do 17 hodin, kromě pondělí. A doporučujeme i plavbu 🚢 vyhlídkovou lodí 😉.
[ytplayer id=4999]