Alexander Tomský: Zničí progresivisté Ameriku?

Kdysi klasicky liberální angloamerický týdeník The Economist se už před mnoha lety tak jako mnohé globální firmy přiklonil k levicové a antikapitalistické ideologii „sociální spravedlnosti”. Jaké překvapení, když koncem léta věnoval svůj úvodník a celou rozsáhlou sekci (briefing) „Hrozbě neliberální levice”.

Že by redaktoři otočili o 180 stupňů? Vždyť doposud podporovali všechny bludy, jaké antirasistická, rovnostářská ideologie kdy vyhlašovala. Možná po odchodu prezidenta Trumpa už nepotřebují tak vehementně hájit levicové šibolety a změnu symbolizuje nástup jednoho z čelných redaktorů z liberálního deníku The New York Times, jehož aktivističtí kolegové vyštvali z redakce. Revoluce jak známo požírá své děti.

Posledním liberálním prezidentem za demokratickou stranu byl John F. Kennedy, „Neptej se, co pro tebe může vykonat stát, polož si otázku, co můžeš ty sám udělat pro vlast!” (1961) Od té doby se americký liberalismus přerodil v otevřeně socialistický aktivismus sociálního inženýrství, jež má zlikvidovat diskriminaci sexuálních a rasových menšin. Úspěšně zavádí tzv. represivní toleranci čili cenzuru, pomlouvání a organizuje internetové demonstrace proti lidem nesprávných názorů, což většinou pro ně znamená ztrátu zaměstnání.

Proč se klasický liberalismus, který vyznával diskusi a reformu, přerodil v revoluční ideologii „konfesijního státu”, jak změnu nazvali redaktoři časopisu, a rozdělil americkou společnost? Odpověď je prostá, oni jsou totiž přesvědčeni, že znají zářnou budoucnost lidstva. „Klasičtí liberálové vědí, že to možné není, a chtějí, aby změny postupovaly pomalu, spontánně a odzdola.”

Demokracie je diskuse a kompromis, nemá konečný cíl a podobu. Je soužitím mnohovrstevnaté společnosti. Představa, že je nutno rozbít existující hierarchii, je nebezpečná, diktát pokrok nepřinese. Podle pokrokářů je potlačení reakcionářů a privilegovaných cestou k povýšení utlačovaných, jako by ubrat jedněm a přidat druhým bylo narovnáním.

Zdroj a celý text: novinky.cz