Jiří Čunek: Dítě má právo mít matku a otce!

V Senátu jsme projednávali návrh zákona z pera kolegy Lásky, který by umožňoval osvojení dětí stejnopohlavními páry. Tento návrh vzniká pod evropským tlakem, kdy 18 států tuto úpravu již přijalo. Přesto v Senátu zvítězil zdravý rozum a zákon jsme nepřijali.

Dítě má právo mít matku a otce! Každý milující a normální člověk chce podle mne rodinu a tedy i děti. Je to správné a rozumím tomu. Přání však mají i děti a to mít milující maminku a tatínka. Ti jim pak mají býti vzorem. Jsme v době různých změn, společnost se vyvíjí, ale jsem přesvědčen, že koncept rodiny, kde dítě vychovává otec a matka, tedy muž a žena se nikdy nepřežije.

Pokud ano, pak taková civilizace zanikne, jako mnoho jiných v historii. Nikdy nebudeme chytřejší nad přírodní zákony. A vůbec mě neodrazuje, že si 18 států EU myslí něco jiného. V této věci nemají pravdu a bohužel se jim to vymstí na těch nejzranitelnějších.

Zdroj: Fb Jiřího Čunka