Dům odborů, Klub strojařů nebo Klub mladých. I tak se říkalo budějcké Besedě

Historik Jan Schinko se v dalším díle Drbny historičky rozepsal o budějcké Besedě. Jak se jí říkalo, proč ji měl nahradit nový Národní dům, a proč z jeho stavby nakonec sešlo? Dozvíte se také, kdo všechno v Besedě podnikal, a kdy byla uzavřena oblíbená dietní jídelna.

Dům slavné Besedy na snímku z roku asi 1955 má název „Dům odborů“. Později „Klub strojařů“ a „Klub mladých“. Před 2. světovou válkou to byl „Dům Dra. Augusta Zátky“. Po únoru 1948 rozhodli místní politici, že Beseda byla spolkem české buržoazie a August Zátka český buržoasní politik, tudíž Beseda skončila. Původní výbor Besedy se snažil Besedu zachránit tím, že ji i s okolním nemovitým majetkem předal nepolitické baráčnické obci, ale politici snadno baráčníky znárodnili.

V roce 1934 byl dům Besedy přestavěn ve stylu poplatném tehdy bujícímu funkcionalismu. V interiéru vznikl velký víceúčelový sál, ale zvenku zmizelo tradiční budějovické městské průčelí se štukovým nápisem BESEDA. Hovorově však jméno Beseda ani na chvíli nezmizelo. Už jen proto, že léta taneční mistři pánové Roch, Bouša nebo Mudroch každý večer při tanečních zahajovali: „Dámy, páni, Beseda začíná.“  Politikům to asi také bylo hloupé, poněvadž na každé pozvánce na velké a velkolepé akce v Domě odborů uváděli do závorky (v Besedě).

Roku 1918 za nové republiky byla Beseda najednou malá. Začalo se uvažovat o novém Národním domu. V Besedě za války sídlilo vojsko a jistě ji po svém poznamenalo, takže nastal vhodný čas pro Národní dům. Pražský architekt Balšánek vypracoval zatímní projekt vybudování Národního domu na místě nynější besední budovy s použitím vedlejšího činžovního domu. Chyběly zřejmě peníze, odložilo se to, přišla hospodářské krize a roku 1934 se Beseda jen nedokonale upravila.

List Budivoj uveřejnil v roce 1867 zajímavé informace v dobovém jazyce (staročeské zájmeno „ana“ a podstatné jméno „úd“) o Besedě. Dne 1. prosince 1867 v článku Uzavření veřejných míst: „Městská rada dala tzv. ravelin naproti Besedě srovnati a ulici zároveň, ana tady vedena bude silnice Vídeňsko – Pražská.“

Dne 1. srpna 1867 návěští: „Uvádím p.t. pp. údům Besedy ve známost, že jsem dne 19. července 1867 hostinství v Besedě převzal. I je tak zařídil, že jsem s to veškerým požadavkům pp. údům, co nejlépe vyhověti. Snídani na vidličku, pivo taktéž i kávu po celý den lze u mě dostati. Žádaje uctivě o hojnou návštěvu vynasnažím se, abych řádnou obsluhou přízně pp. údů si získal. Taktéž lze od 15. t. m. předplatit se na obědy v místnostech samých i přes ulici v cenách, co nejlevnějších. Ludvík Pick, hostinský.“

Hostinští se v Besedě poměrně dost střídali. V roce 1869 byl zde hostinským Václav Fencl a hned rok nato dne 31. července 1870 oznámil list Budivoj: „Podepsaný uctivě přivádí ve známost velectěným údům spolku, zdejším i venkovním, že od 1. srpna 1870 převezme veškeré místnosti hostinské v Budějovické Besedě Edvard Tiller.“

K 1. srpnu 1876 přišel do Besedy hostinský Rudolf Zych z domu Spolku německého. Německý dům jako jazyková konkurence byl postaven o dva roky později než česká Beseda. Jídlo bylo podobné. Když vepřové hody, tak v obou. V Německém domě byl hostinským i Čech Rudolf Sláma. Rozhodovaly asi peníze. V Besedě byly hostince, restaurace a jídelny až do roku 1993, kdy byla definitivně uzavřena oblíbená dietní jídelna. Dnes je na Besedě zase nápis BESEDA.

Zdroj a celý text: budejcka.drbna.cz

Viděl jsem zřícení souše při bezvětří. Boubínský prales se bude desítky let měnit, říká ředitel národního parku

Pád jednoho stromu může způsobit, že k zemi půjdou i další v jeho okolí. Dřevem teď postupují nejrůznější houby, ale pro život v Boubínském pralese to neznamená zkázu. Proces totiž láká nejrůznější druhy hmyzu, který je potravou pro ptáky. Proto je podle ředitele Správy NP Šumava Pavla Hubeného důležité, aby v území zůstalo maximum odumřelých stromů. V rozhovoru pro Budějckou Drbnu vysvětluje, co se děje v území, kde jsou od minulého týdne uzavřené turistické trasy.

V tiskovém prohlášení zaznělo, že kůrovcová kalamita gradovala v roce 2019. Proč došlo k uzavření některých tras nyní?
Je to na základě postupu rozpadu souší. Když strom uschne, zpravidla hned nepadá z toho důvodu, že není tak silně zasažen dřevožijnými houbami, brouky a hnilobnými procesy. Postupem let se však dřevo rozpadá a proto zhruba po třech až čtyřech letech se zvyšuje pravděpodobnost pádu takové souše.

Bylo by možné laikovi popsat, co přesně kůrovcová kalamita v Boubínském pralese způsobila? Co se tam za poslední roky odehrálo?
V případě divokého přírodního lesa bych nepoužíval slovo kalamita. Je to naprosto normální proces, kterým šumavské pralesy procházely opakovaně v hluboké minulosti, o tom máme záznamy z letokruhů stromů i z odborné literatury. V podstatě jde o střídání generací stromů, zejména smrků. Smrk byl v pralese nejhojnější dřevinou, vichřice a kůrovec způsobí odumření velké části smrkové populace, přičemž přežijí jednotlivě velmi staří jedinci a téměř veškerý smrkový podrost. Les se tím prosvětlí a začnou odrůstat nejen smrky, ale i buky a jedle, které byly do té doby utlačovány stínícími smrky.

Co bude následovat?
Během následujících desítek let se vytvoří nová korunová vrstva, v ní budou dočasně dominovat buky a časem, třeba za sto – sto padesát let jimi prorostou smrky a prales se opět stane temným a chladným. Do doby příští vichřice a kůrovcové gradace. Nesmírně důležitou roli v celém procesu hrají právě odumřelé stromy. Tím, jak se začnou rozpadat, se stanou nositeli vysoké druhové rozmanitosti hub a hmyzu, zároveň ležící a rozpadající se kmeny smrků se stávají živnou půdou pro odrůstání další generace smrků.

Je skutečným národním divadlem přírody, říká ředitel

Jak v praxi mohou poškozené stromy ohrozit návštěvníky?
Mohou kdykoli spadnout. Mohou se vyvrátit nebo zlomit v jakémkoli místě, případně může spadnout silná větev. Pád jednoho stromu může odstartovat pád další stromů v okolí. A protože hniloba postupuje pomalu, nelze dostatečně přesně poznat, kdy takový suchý strom spadne. Sám jsem byl několikrát svědkem zřícení souše za úplného bezvětří. Proto jsem sám v takovém lese velmi pozorný a dopředu vyhledávám očima stromy, které mohou být nebezpečné. Pokud kolem nich procházím, sleduji, jestli nezapraskají. A vždy, když provádím návštěvníky kolem Boubínského pralesa, podrobně je instruuji, že i zdánlivě stabilní strom může být nebezpečný a vyzývám je, aby dávali pozor.

Mluvilo se o třech variantách, jak situaci řešit. Považujete tu stávající za nejideálnější?
Předně je třeba připomenout, že rozhodnutí o uzavření některé části lesa z jakéhokoli důvodu, tedy i kvůli nebezpečí pádu souší, je vždy na rozhodnutí vlastníka, respektive správce lesa. V případě Národní přírodní rezervace je to společnost Lesy ČR – Lesní závod Boubín. Když jsme si však podrobněji analyzovali výskyt souší uvnitř původního pralesa i mimo něj, jak to uvádějí sami správci, je jasné, že současné riziko pádu souší je nejvyšší v části modré turistické trasy od Boubínského jezírka po Knížecí cestě v délce cca 1,4 kilometru. V tomto místě jsou řádově stovky souší, které v nadcházejících letech hrozí zřícením. V ostatních částech naučné stezky okolo původního jádra pralesa je počet souší v řádech jednotek maximálně nižších desítek stromů. To jsou počty, které se nijak nevymykají předchozím letům. Různě početné množství souší se v jádru Boubínského pralesa vyskytuje po celou dobu jeho existence a také do jisté míry vždy ohrožovalo návštěvníky na okolní naučné a turistické stezce. Informace varující návštěvníky před pádem stromů byly osazeny Správou Národního parku Šumava na přístupy k pralesu už v roce 2003.

Zdroj a celý text: budejcka.drbna.cz

Dusno kolem bazénu: Výzva k rezignaci a tajné hlasování. Další zvýšení ceny prošlo o jediný hlas

PÍSEK – Napjatá atmosféra provázela jednání píseckých zastupitelů ve čtvrtek 21. dubna. Ústředním tématem zasedání v kulturním domě byl nový bazén. Odpůrci jeho stavby pod lesnickou školou neprotlačili na program bod, který by podpořil nové referendum. Musejí tak dál sbírat podpisy k petici. Přes hodinu dlouhá debata přinesla emoce, vzájemné osočování i výzvu k rezignaci místostarostky Petry Trambové, která je hlavním tahounem projektu.

Město po zrušení předchozího výběrového řízení a přepočítání nákladů navrhlo zvýšit finanční limit bazénu o 100 milionů na limitní cenu zhruba 480 milionů. To nakonec prošlo o jeden jediný hlas v tajné volbě, kterou prosadila koalice i opozice také nejtěsnější možnou většinou.

I když řada kritiků upozorňuje, že nová cena bazénu je přemrštěná a v nejisté době udělá v městské pokladně pořádný průvan, podle vedení města je na to písecká kasa připravena. I díky úvěrům. Už se ale nahlas mluví o tom, že se bude muset Písek s tak gigantickými investicemi do budoucna dost uskromnit, pokud na stavbu někdy dojde.

Atmosféra se dala krájet

Dusnou atmosféru nastolil hned jeden z prvních debatních příspěvků zastupitele Jiřího Hořánka (ANO). Poznamenal, že neustálé odkládání projektu a problémy s přípravou nového bazénu nejsou dobrou vizitkou. Místostarostce Petře Trambové (Pro Písek) pak naznačil, že by měla zvážit své další působení na radnici a rezignovat, protože dva místostarosty do konce volebního období Písek unese.

Místostarostka výzvu nekomentovala, ale opakovaně reagovala na výhrady kolegů. Řekla například, že kritici stavby nového bazénu a zastánci opravy starého nemají přesné informace a hází nereálnými čísly.

„Dneska do bazénu chodí pár lidí, aby si zaplavali. Do studené vody chodí jen otužilé děti. Proto stavíme nový bazén, aby lidé nemuseli dojíždět jinam. Stavíme to pro lidi, kteří k nám teď z toho důvodu nechodí. Objeli jsme několik bazénů. Nevím, v kolika se byli podívat iniciátoři referenda a kde se ptali na provoz. Například v Jindřichově Hradci v roce 2011 bazén opravili a přistavili dva menší bazény s teplejší vodou a atrakcemi. Provozní ztrátu měli dva roky zpátky asi dva miliony, a ještě platili městu jeden milion korun nájem. V Písku je provozní ztráta 10 milionů korun,“ argumentovala Petra Trambová, proč starý bazén už nestačí.

V dlouhé debatě padaly argumenty ze všech různých stran. Promluvili také iniciátoři referenda z řad zastupitelů – Marek Anděl (Písek sobě) a Lukáš Nebes (zastupitelský klub hnutí ANO). Mluvilo se o překvapivých veletočích v názorech jednotlivých politiků i o tom, kdo vlastně chce a nechce slyšet názor občanů. Zastupitel za opoziční Piráty Josef Soumar také narazil na fakt, že bod nového bazénu nechala starostka projednat po skoro třech hodinách zasedání, když se se zdálo, že se schyluje k přestávce.

Jak hlasovali?

Na konci únavného maratonu pak Soumar dodal, že jedna i druhá strana si rozdávají rány. „Domnívám se, že na některé zastupitele byl vyvíjen nepřiměřený tlak. Proto žádám tajné hlasování,“ navrhoval. To nakonec prošlo 14 hlasy. Je to minimální stav, který je v 27členném zastupitelstvu potřeba pro přijetí usnesení.

Nejprve se hlasovalo o návrhu Martina Brože (Piráti), který žádal navýšení ceny neschválit. Pro se našlo ale jen 10 hlasů, 14 bylo proti a tři se zdrželi. Deset hlasů bylo i pro neúspěšnou snahu o zařazení referenda na program jednání.

Stejný poměr byl pak pro návrh vedení města o navýšení ceny stavby, jen s opačným výsledkem. Celkem 14 hlasů bylo pro, 10 proti a tři se zdrželi. Návrh byl přijat.

I když je tajné hlasování legitimní varianta, voliči se nedoví, jak jejich volení zástupci jmenovitě rozhodovali. Lze jen spekulovat. Například u prosazování tajné volby, které bylo ještě veřejné, chyběly tři hlasy koaliční ČSSD, i když její politici byli v sále. Tři neutrální a anonymní hlasy pak byly také u tajného hlasování o ceně stavby.

Zdroj a celý text: jcted.cz

Film: Poslední závod (2022). Trýznivé čekání na smrt s dávkou národoveckého melodramatu

Poprvé měl na lyžařský závod v Krkonoších dorazit německý mistr. A Češi věděli, že ho musí porazit. Jenže jediným, kdo to mohl zvládnout, je Bohuslav Hanč. Ovšem ten již po rodinné tragédii závodit nechce. Vlast ho ovšem volá, rozhodne se tedy ještě pro jeden, úplně poslední závod. Netuší, že bude opravdu úplně poslední. Bohužel diváci filmu Poslední závod to tak nějak – aspoň většinou – ví, což snaze Tomáše Hodana vystavět dramatický příběh docela škodí.

Bohumil Hanč se stal legendou. Jak už se to tak stává, možná právě proto, že zahynul. Protože v roce 1913 se sice pomalu rýsovaly šance na účast Čechů na olympiádě, jenže ty první zimní se konaly až o 10 let později. A navíc, rok na to měla vypuknout Velká válka. Jenže to nikdo ještě neví, ale národnostní třenice mezi Němci a Čechy v pohraničí pomalu nabíraly na síle. Takže každé vítězství na sportovním kolbišti měla pro obě strany cenu zlata.

Život za národ

Hanč byl – pravděpodobně – na začátku druhého desetiletí minulého století nejlepším českým lyžařem. Zvládnout s tehdejším vybavením padesátikilometrový běh na lyžích, to chtělo skutečnou výdrž a nasazení. Zejména v těžkém horském terénu. A Hanč to zvládal, svou konkurenci dokázal porážet s velkým přehledem. Dokonce i ony vyhlášené norské běžce, kteří patřili do úplné světové špičky, dokázal na domácí krkonošské trati porazit. Jenže pořád tu byl jeden otazník. Němečtí lyžaři totiž závody pořádané českým lyžařským svazem bojkotovali. Což jen dále zostřovalo národnostní třenice. Jedinou výjimkou byl nějaký Emerich Rath, pražský Němec, který soutěžil po boku Čechů pravidelně.

Hančova kariéra ale dostala povážlivou trhlinu. Dítě, které tak toužebně očekával se svou krásnou manželkou, zemřelo při porodu. Mladému páru to převrátilo život na ruby, Hanč si přitom vyčítal, že místo aby byl s manželkou, zkoušel zrovna národoveckou divadelní hru v režii předsedy jilemnického lyžařského spolku. Nakonec se rozhodne, přestane lyžovat a pokusí se vydělat nějaké peníze, aby splatili dluh za dům. Pro své rozhodnutí ovšem nemohl najít méně vhodnou dobu. Nejenže se začínala rýsovat ona účast na olympiádě pod českým praporem, ale po dlouhých debatách se podařilo přesvědčit německého mistra Oswalda Bartela.

Problém je v tom, že jediným, kdo může myslet na Bartlevo překonání, je právě Hanč. A pro místní jilemnické lyžaře je tohle vítězství otázkou národní hrdosti. Mladý lyžař se snaží dostát svému slibu manželce a účast v závodě odmítá. Pokusí se na soupeření připravit Josefa Feistauera, svého kolegu z Jilemnice. Jenže ten na porážku Bartela prostě nemá. Hanč je tak pod stále silnějším tlakem, český národ prý jeho start potřebuje.

Nakonec nevydrží a tajně uteče z domu, aby se přihlásil. Velikonoce jsou toho roku velmi teplé, pořadatele to donutí posunout trasu na hřebeny. Jenže ono krásné počasí se během závodu začne dost zlověstně měnit. Ovšem Hanč běží za národ, a tak se přece nemůže vzdát.

Rozvláčná syrová autentičnost

Režisér a autor scénáře ke snímku Poslední závod Tomáš Hodan se rozhodl vsadit na autentické prostředí. Film se tak natáčel v zimě přímo na místech, kde se závod skutečně odehrával. Pohledy kamery na dechberoucí krásu Krkonoš jsou skutečně podařené a nutno říci, že kameraman Jan Baset Střítežský si se všemi výzvami, které na něj režisér přichystal, poradil velmi dobře. Zejména průběh samotného závodu, natáčený ve skutečné vánici, svou syrovostí skutečně zaujme.

Jenže to je trochu málo. Problém s filmy podle historických událostí je v tom, že každý zná konec. Takže režisérova snaha vybudovat dramatický příběh se trochu míjí účinkem. Jen těžko může divák držet palce Rathovi, který se snaží umírajícího Hanče dotáhnout k pomoci, a napětím si kousat prsty, když dobře ví, že tohle prostě dopadnout dobře nemůže. Zkrátka Hádek není Bruce Willis, který o hlavní roli ve filmu Titanic přišel proto, že loď dokázal bezpečně dostat do přístavu. Zajímavý příběh předcházející startu onoho poslední závodu se přitom posunuje kupředu jen velmi pomalu. A místo snahy o vyprávění příběhu se utápí v národovecké melodramatičnosti a snaze zdůraznit, že Krkonoše jsou přece české! Nakonec se tak celý film mění v poněkud trýznivě pomalé čekání na to, až Hanč hrdinně položí život pro dobro národa.

Ale abychom nekončili úplně negativně. Kromě povedené kamery téměř dokonale pracující s kompozicí, stojí určitě za zmínku pozornost věnovaná Emerichu Rathovi, pražskému Němci, kterého komunistický režim sice po válce neodsunul, ovšem tohoto sportovce (reprezentoval Rakousko-Uhersko na dvou olympiádách) usilovně pronásledoval, aby ho pak nechal v šedesátých letech zemřít jako bezdomovce. Samozřejmě se také postaral o to, aby jeho jméno z legendy o Hanči a Vrbatovi nadobro zmizelo. Ve snímku Poslední závod je dokonce tím, kdo celý příběh vypráví – jeho mladší ego ztvárnil velmi dobře Marek Adamczyk, stárnoucího vypravěče pak Oldřich Kaiser. Pochvalu si ale zaslouží také Kryštof Hádek, který jako Hanč opět prokázal, že mu vypjaté role docela sedí.

FILM: POSLEDNÍ ZÁVOD

Režie: Tomáš Hodan
Střih: Anna Johnson Ryndov
Kamera: Jan Baset Střítežský
Zvuk: Robert Slezák
Účinkují: Kryštof Hádek, Vladimír Javorský, Pavla Beretová, Jan Hájek, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Judit Bárdos, Jaroslav Plesl, Jan Nedbal, Cyril Dobrý, Jan Hofman, Eva Samková a další
www.bontonfilm.cz

 

Zdroj a celý text: kulturio.cz