Prachatice se zapojí do Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

Během ledna až července 2023 bude v Prachaticích probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Česká republika se výzkumu účastní spolu s více než 30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva školství.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony a podle mezinárodní metodiky nemohou být nahrazeny. Data budou uchována jako přísně důvěrná, budou zpracována hromadně a použita výhradně pro účely výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Výzkum se proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování různých dovedností v každodenním životě. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému, ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky a kde je vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim současným potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Zdroj a celý text: prachatice.eu

Vyšší Brod: Město pomáhá svým obyvatelům s cenami energií

Tak jako všude, ani Vyššímu Brodu se nevyhýbá energetická krize. Nové vedení města má tak před sebou nelehký úkol, aby dopad na obyvatele a město jako takové byl co nejmenší. Nárůst cen energií se totiž promítá třeba i do cen vodného a stočného.

Obyvatelé Vyššího Brodu se dramatického zdražování vodného a stočného bát nemusí. Ačkoliv společnost ČEVAK cenu za vodu v novém roce plánovala navýšit zhruba o 16 korun za metr krychlový, z 88,70 Kč s DPH  na téměř 105 korun, zastupitelstvo města návrh vodohospodářů nepřijalo.

„Přistoupili jsme na jednání se společností ČEVAK, která velmi vstřícně s námi zasedla k nové kalkulaci. Povedlo se nám v rámci smlouvy doladit ceny energií, které mají vycházet z předchozích let, a tím se nám podařilo domluvit snížení původního navýšení oproti roku 2022 o cca 30 procent. Osobně to považuji za velký úspěch. Co jsem se osobně dozvěděl, tak naše město je jedno z mála, které s naším provozovatelem vodovodů a kanalizací vůbec vstoupilo do jednání o nové ceně,“ komentuje ceny vodného a stočného starosta Vyššího Brodu Jindřich Hanzlíček.

Díky tomuto jednání se tak nová cena vodného a stočného snížila oproti původnímu návrhu na 99,80 Kč s DPH, přičemž 90 procent pitné vody pochází z městských vrtů. V budoucnu by to mělo být až 100 procent.

V řadě měst v novém roce podražily i další náklady na každodenní provoz, včetně dodávek tepla. I v tomto případě vyšebrodští ušetří. Zdroje vytápění některých objektů ve městě budou řešit tepelná čerpadla.

„Na zdrojích tepla, které nám to umožní, navrhneme udělat tepelná čerpadla typu země-voda, tedy vrty. Ovšem toto řešení nám umožňují jen některé objekty, jako například bývalá česká škola, dům s pečovatelskou službou a také se toto řešení pokusíme realizovat u objektu mateřské školy. Princip vytápění, který je pro panelové domy, nám bohužel využití tepelného čerpadla neumožní,“ upřesňuje starosta.

Opatření proti rostoucím cenám energií je na vyšebrodské radnici aktuálně jedno z nejdiskutovanějších témat. „Naše současné vedení města má snahu, abychom ten dopad energií, který na nás díky celosvětovému dění dopadá, byl na naše občany co nejmenší. Přiznáváme, že se nám to nepovede úplně eliminovat, ale děláme vše pro to, aby to město Vyšší Brod i naši spoluobčané, kteří bydlí v obecních bytech nebo v bytech napojených na veřejný zdroj tepla, ustáli energeticky a hlavně finančně,“ dodává závěrem Jindřich Hanzlíček.

Nominujte své favority na Cenu města Český Krumlov za rok 2022

Do konce března mají lidé možnost nominovat své favority na Cenu města Český Krumlov za rok 2022. Z kandidátů budou laureáty vybírat noví zastupitelé na jednom ze svých jarních jednání. Slavnostní vyhlášení a předání ceny proběhne v červnu.

Cena města se uděluje za mimořádné počiny, kterých dotyční dosáhli v předešlém roce, ale i za dlouhodobou činnost, která přispívá k obohacení obyvatel a rozvoji města. Cenu města je možné udělit jednotlivcům, ale i skupinám, organizacím, spolkům a jiným souborům. Za rok 2021 ocenění obdrželo hned pět laureátů, mezi nimiž byli čtyři českokrumlovští umělci a nezisková společnost.

„Rok 2022 nám dal příležitost vytvořit těchto mimořádných počinů opravdu hodně.  Jednotlivci i skupiny lidí vytvářeli opravdovou pomoc tam, kde bylo potřeba. Válečným uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přišli o své domovy, pomáhali s ubytováním, ošacením, stravováním a začleněním. Cenu si zaslouží také lidé, kteří svým úsilím po léta obohacují život ve městě a nepřestávají ani v dobách krize,“ uvádí starosta města Alexandr Nogrády.

Své návrhy může veřejnost zasílat do 31. března 2023 prostřednictvím webového formuláře nebo v listinné podobě na adresu kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov. Na dubnovém, nebo květnovém jednání zastupitelstva pak budou vybráni laureáti, kteří ocenění obdrží při slavnostním předávání v českokrumlovské Synagoze, které se již tradičně koná v červnu.

První Cena města Český Krumlov byla udělena za rok 1993. Od té doby se každoročně uděluje (s výjimkou covidové pauzy) za výjimečnou činnost v oblasti kultury, sportu, sociálních služeb, dobrovolnictví či za podnikatelskou činnost, která přispívá k rozvoji města.

Více informací k Ceně města Český Krumlov včetně nominačního formuláře naleznete na www.ckrumlov.cz/cenamesta.

Vlastní zámek Blatná, sám bydlí na staré poště. Sídlo nelze vytopit

Na procházce anglickým parkem jihočeského vodního zámku Blatná můžete potkat i jeho majitele Stephanose Germenise-Hildprandta, který se společně s rodiči výrazně zasloužil o rekonstrukci historické budovy. Sám však bydlí na staré poště.

Rod Hildprandtů zámek vlastní už od roku 1798. Během komunistické éry jim byl majetek zkonfiskován a správu zámku převzala Národní kulturní komise, po roce 1991 se zámek vrátil do jejich rukou.

Rodina se během let zasloužila o rekonstrukci zámku, ale i o oživení místního kulturního života. Návštěvníkům zámek nabízí nejen prohlídku historických interiérů, kulturní vyžití a prostory pro konání společenských akcí, ale také příjemný odpočinek u dobré kávy nebo při procházce anglickým parkem.

V současnosti objekt spravuje Stephanos Germenis-Hildprandt. Jméno Germenis získal po otci, řeckém architektovi Spyridonu Germenisovi. V Řecku žil až do svých patnácti let. Protože doma mluvili zejména anglicky a jeho otec v Anglii studoval, rozhodl se Stephanos Germenis-Hildprandt následně žít a studovat na univerzitě v Londýně, kde si pak našel i práci.

Zásadní zlom přišel po smrti jeho otce. „Opustil jsem Londýn a vrátil se zpět do Čech. Péči o zámek Blatná považuji nejen za rodinné dědictví, ale také za své poslání a hobby. Zámek je nyní mým domovem a věnuji se mu na plný úvazek,“ říká majitel zámku.

Místo zámku mu stačí pošta

Stephanos Germenis-Hildprandt nebydlí přímo v paláci, ale v takzvané staré poště, která je součástí zámeckého areálu. „Když jsme se sem v devadesátých letech vrátili, bydleli jsme provizorně v několika zámeckých pokojích, než si rodiče zrekonstruovali empírový domek v anglickém parku. Přímo v zámku ale už znovu bydlet nikdy nechci. Je velký, studený a v hlavní sezoně je v něm stále rušno. Navíc by byla škoda obětovat část zámku pro soukromé bydlení, když ji můžeme využívat pro komerční a kulturní účely,“ vysvětluje Stephanos Germenis-Hildprandt.

V létě zde můžete vidět třeba slavnou pohádku Šíleně smutná princezna, jejíž filmová verze se zde natáčela. Nebo si zde lze až do března zabruslit: kluziště je umístěné přímo na nádvoří zámku a vytvořené pomocí speciální ekologické technologie švýcarské značky Glice. Má zanedbatelnou spotřebu vody a nulovou spotřebu energie – tu spalujete jen vy. Bruslení je možné v jakýchkoli klimatických podmínkách, nemusí tedy právě mrznout. A brusle si zde můžete i vypůjčit.

Zdroj a celý text: idnes.cz