Do Krásného údolí u Českého Krumlova se vrací tůně. Lesníci obnoví desítky studánek a rybníčků

Zachytí přívalové deště a budou novým domovem mnoha obojživelníků. Český Krumlov obnovuje původní tůně u Krásného údolí směrem do lesa Dubík. Horní nádrž už je hotová, na jaře ji chtějí Lesy města Český Krumlov napustit vodou.

„Tůň jsme obnovili v podzimních měsících loňského roku. Bude sloužit jako sedimentační prostor pro usazován splavenin, které přitečou potokem, bude tu i určitý retenční prostor pro zadržení přívalové vody,“ říká Miroslav Štoll, jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov.

Ještě nedávno byla u Krásného údolí stráň zarostlá křovinami a plevelem. „Původní rybníček byl plně zanesený sedimentem, ten jsme odtěžili, obnovili jsme těleso hráze a nyní čekáme přes zimní období, aby si hráz sedla, lidově řečeno, abychom mohli tůň na jaře napustit,“ upřesňuje Miroslav Štoll.

U tůně je starý mostek vedoucí k zámecké zahradě a malý potůček. „Tento potok pramení v příměstském lese Dubík. Tam máme jeden malý rybníček, kde se sbíhají prameny z lesního komplexu, a postupně to nabírá vodu a teče do Vltavy,“ popisuje lesník.

Náročnější práce očekává na rekonstrukci dolní tůně. „Ta je větší, nachází se tam původní betonová hráz, která je protržená. Opět se jedná o zcela zanesený původní rybníček, kde bude nutné obnovit těleso hráze a odvézt naplavený sediment,“ vysvětluje.

Vzhledem k vysoké návštěvnosti lokality tu vznikne odpočinková a relaxační zóna.

„Prostředí jsme zkultivovali a předpokládáme, že sem umístíme lavičky. Až se povede rekonstrukce spodní tůně, mohlo by se přidat i ohniště. Někteří návštěvníci stále rozdělávají oheň v lesích – připomínám, že i rozdělávání ohně u hřiště na Dubíku je nezákonné a nebezpečné. Vytvoření ohniště v bezpečné vzdálenosti od lesa by pak bylo řešením,“ doplňuje Miroslav Štoll.

50 vodních prvků

Vodní nádrže jsou součástí projektu na obnovu krumlovských tůní a studánek, který během pěti let počítá s vybudováním padesáti nádrží sloužících k zadržování vody v lesích.

„Projekt pokračuje už třetím rokem. Ve všech lesích, které spravujeme a které jsou rozmístěny ve 24 katastrálních územích, obnovujeme tůně, studánky. Během pěti let se opravdu dostaneme na těch padesát vodních prvků,“ potvrzuje Miroslav Štoll.

Zdroj a celý text: irozhlas.cz

Lidé mohou nominovat své favority na Cenu města Český Krumlov

Do konce března mají lidé možnost nominovat své favority na Cenu města Český Krumlov za rok 2022. Z kandidátů budou laureáty vybírat noví zastupitelé na jednom ze svých jarních jednání. Slavnostní vyhlášení a předání ceny proběhne v červnu.

Cena města se uděluje za mimořádné počiny, kterých dotyční dosáhli v předešlém roce, ale i za dlouhodobou činnost, která přispívá k obohacení obyvatel a rozvoji města. Je možné ji udělit jednotlivcům, ale i skupinám, organizacím, spolkům a jiným souborům. Za rok 2021 ocenění obdrželo hned pět laureátů, mezi nimiž byli čtyři českokrumlovští umělci a nezisková společnost.

„Rok 2022 nám dal příležitost vytvořit těchto mimořádných počinů opravdu hodně. Jednotlivci i skupiny lidí vytvářeli opravdovou pomoc tam, kde bylo potřeba. Válečným uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přišli o své domovy, pomáhali s ubytováním, ošacením, stravováním a začleněním. Cenu si zaslouží také lidé, kteří svým úsilím po léta obohacují život ve městě a nepřestávají ani v dobách krize,“ uvádí starosta města Alexandr Nogrády.

Své návrhy může veřejnost zasílat do 31. března prostřednictvím webového formuláře nebo v listinné podobě na adresu kanceláře starosty. Na dubnovém, nebo květnovém jednání zastupitelstva pak budou vybráni laureáti, kteří ocenění obdrží při slavnostním předávání v českokrumlovské Synagoze, které se již tradičně koná v červnu.

První Cena města Český Krumlov byla udělena za rok 1993. Od té doby se každoročně uděluje, s výjimkou covidové pauzy, za výjimečnou činnost v oblasti kultury, sportu, sociálních služeb, dobrovolnictví či za podnikatelskou činnost, která přispívá k rozvoji města.

Zdroj a celý text: jcted.cz