Jihočeské letní linky 2023

V letošní letní sezoně opět připravil Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeským koordinátorem dopravy (JIKORD) a smluvními dopravci systém autobusových spojů umožňujících přepravu jízdních kol (cyklobusů). Jihočeské letní linky vyjedou na své obvyklé trasy již tuto sobotu 27. května 2023 a budou v provozu do 1. října 2023. O hlavních prázdninách budou některé linky v provozu denně.

Spoje v závazku veřejné služby Jihočeského kraje umožňující přepravu kol tvoří jedenáct linek, které spojují krajské a okresní města s oblastmi Šumavy, Lipenska, Novohradských hor, Orlíku, Třeboňska a České Kanady. „Popularita turismu a cyklistiky nejen v oblasti Šumavy neustále stoupá. Ne do všech míst se dostanete autem, ale našimi cyklobusy ano. Jihočeské letní linky nabízí síť obsluhy atraktivních míst, od konce května do začátku října víkendově a po celou dobu prázdnin pro vybrané linky denně” uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák, podle něhož se cyklisté i pěší turisté dostanou díky cyklobusům pohodlně a bez aut do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.

Systém cyklobusů je v roce 2023 výrazně propojen s dalšími vlakovými a autobusovými spoji. Díky provázanosti s cyklobusy Plzeňského kraje se turisté navíc dostanou např. do Sušice, Domažlic či Železné Rudy. Linky jsou provozovány malokapacitními a klasickými autobusy, kapacita přepravy kol se pohybuje dle linky od 5 do 25 kol. Na systému je uplatňován smluvní tarif Jihočeského kraje a je zde akceptována jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus, která nabízí zvýhodněné cestování především pro rodiny či skupiny 2 osob.

“Výhodnou kombinací krajské jízdenky JIKORD plus s trasou jakékoliv jihočeské letní linky se návštěvníkům Jihočeského kraje nabízí atraktivní cestování bez použití vlastního osobního automobilu” dodal náměstek Krák.

Pro další informace naleznete na www.jikord.cz/cyklobusy a www.idos.cz

Cyklotrans – jízdní řády

 

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje

Sanace krumlovské skály v ulici 5. května skončila o měsíc dříve

O měsíc dříve oproti původnímu harmonogramu skončily práce na zajištění nestabilního skalního masivu u silnice II/160 směrem na Větřní. V daném úseku odpadávaly kameny, zabezpečení skály bylo proto neodkladné.

„Odborná firma provedla odstranění a smýcení náletových dřevin a křovin a odtěžila nestabilní kamenné bloky. Následně se do masivu vyvrtaly kotvy a na ně se nainstalovala vysokopevnostní záchytná síť a ploty,“ říká investiční technik Karel Jirovec.

Sanační práce omezily v místě dopravu, která byla semafory řízena kyvadlově jedním pruhem. Včasné dokončení sanace je proto dobrou zprávou i pro vodáky, kterým začíná vodácká sezóna. Silnice je totiž velmi exponovaná i turisticky.

Náklady na sanaci dosáhly 1,9 milionu korun.

Zdroj: Petra Nestávalová, tisková mluvčí města Český Krumlov

2. ročník přeshraniční soutěže start-upů Jihočeský kraj – Horní Rakousko. Hraje se o 3x 10 000 EUR

Oslovit začínající podnikatele, kteří mají co nabídnout pro rozvoj regionu a mají potenciál přinést něco nového, co podpoří trvalou udržitelnost a může být prospěšné pro oba regiony. To je cílem přeshraniční soutěže start-upů Jihočeský kraj – Horní Rakousko. K tomu 3x 10 000 EUR jako hlavní výhry.

Chci, aby v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku mohly vyrůstat nové firmy, které přinesou do podnikatelského prostředí neotřelé nápady. Protože právě takové firmy mohou podporovat sport, talentované děti, zaměstnávat lidi. První ročník soutěže nám už ukázal, že takových firem a nápadů je na obou stranách naší společné hranice dost,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Hornorakouský hejtman Thomas Stelzer doplnil: „Jsem obzvlášť rád, že v tomto úspěšném formátu pokračujeme i letos. Nespočet odvážných mladých firem již dokázalo, že se vyplatí věřit sobě a svému nápadu. Netrpělivě očekáváme všechny přihlášené projekty, přejeme jim mnoho úspěchů v soutěži a těšíme se na ty nejkreativnější nápady“.

Během své předloňské návštěvy Horního Rakouska navrhl jihočeský hejtman Kuba, že by bylo dobré uspořádat společnou soutěž pro začínající podnikatele, kde by mohli prezentovat své podnikání na mezinárodní úrovni a vítězové by pak byli odměněni finanční dotací na rozjezd jejich podnikatelských aktivit. Rakouskému zemskému hejtmanovi Stelzerovi se nápad zalíbil a na jaře 2022 byl vyhlášen 1. ročník přeshraniční soutěže start-upů Jihočeský kraj – Horní Rakousko. Soutěž je společná, ale v jejím pořádání se Hornorakušané a Jihočeši střídají.

Generálním partnerem druhého ročníku soutěže se stala Československá obchodní banka, a. s. „ČSOB je dlouhodobým a strategickým partnerem Jihočeského kraje v zajišťování a uspokojování všech požadavků a potřeb spojených s poskytováním komplexních bankovních služeb, a to včetně mnoha organizací zřízených přímo Jihočeským krajem. Je proto logické, že jako generální partner podpořila tuto společnou přeshraniční aktivitu Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko,“ upřesnil regionální ředitel Firemního bankovnictví pro Jižní Čechy a Moravu Radek Doucha.

Hlavními partnery soutěže jsou Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP), rakouský inkubátor tech2b, Jihočeská hospodářská komora (JHK) a Wirtschaftskammer Österreich. Vzhledem k tomu, že letošní ročník soutěže zaštiťuje Jihočeský kraj a slavnostní vyhlášení se rovněž uskuteční na půdě jižních Čech, tak i řada odborných aktivit se bude konat právě u nás. „Jsme rádi, že po úspěšném prvním ročníku přeshraniční soutěže start-upů spouštíme její pokračování. V červnu zorganizujeme pro účastníky soutěže workshop zaměřený na začlenění tématu udržitelnosti do jejich podnikání. Září budeme věnovat přípravě na slavnostní finále soutěže formou tréninku prezentačních dovedností a umění své nápady a myšlenky správně vyjádřit a prosadit. K tomu využijeme možnosti moderních technologií, konkrétně virtuální reality, která věrně simuluje prostředí finální prezentace,“ vysvětlil ředitel JVTP František Mlčák.

„Start-upy mají nejen pro náš region obrovský význam, protože ti úspěšní přináší do regionu peníze a vytváří nová pracovní místa, ale také zvyšují příčku inovací a posunují nás ke světovým lídrům. Má proto velký smysl start-upy podporovat a vytvářet jim dobré podmínky pro start jejich podnikání,“ uzavřel Miroslav Dvořák, předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory.

Firmy budou soutěžit ve dvou kategoriích:

  1. Kategorie START-UP | Start-upy (max. 5 let existence firmy) s inovativními produkty (výrobky / službami)
  2. Kategorie NÁPAD | Perspektivní, nové obchodní náměty nebo projektové záměry, zatím bez existence právního subjektu pro jejich realizaci, ale s potenciálem budoucího vzniku samostatného podnikatelského subjektu.

Vítěze z obou kategorií čeká finanční odměna 10 000 EUR. Nejlepší přeshraniční projekt z obou kategorií ocení ČSOB, jako generální partner soutěže, také částkou 10 000 EUR.

Přihlášky lze od 3. dubna 2023 podávat na https://forms.gle/Un2RFx1PPb7uDmVu9 nebo e-mailem na adrese contest@jvtp.cz. Přijímány budou do konce května. Do poloviny června proběhne předvýběr 12 finalistů za každý region (6 start-upů a 6 nápadů). V druhé polovině června pak mezinárodní porota vybere 12 finalistů z obou regionů, kterým bude nabídnut odborný mentoring zaměřený na tvorbu prezentace projektu. Finále za účasti obou hejtmanů proběhne 26. září 2023 v Jihočeském kraji.

Zde jsou vítězové prvního ročníku:

Nejlepší start-up:
Virtual Lab s.r.o. s projektem VR ICU training simulator (Jihočeský kraj): Tréninková platforma ve virtuální realitě vyvinutá pro stávající nebo budoucí zdravotnický personál, která simuluje postupy na jednotce intenzivní péče, jako je obsluha přístrojů a zvládání krizových situací, které není možné v běžném životě bez reálného pacienta a přístroje natrénovat.

Nejlepší nápad:
Alexander Zwirzitz, Manuel Selg a Kevin Trenzinger s projektem MICROBIAL BIOSENSORS (Horní Rakousko): Mikrobiální biosensory pro detekci patogenů. Pomocí živých mikroorganismů (kvasinek) detekují rychle, levně a přesně jiné, nežádoucí mikroorganismy (viry, bakterie).

Nejlepší přeshraniční projekt:
POWER2U (Horní Rakousko): Platforma pro zakládání a provozování komunitní energetiky a rozhodování v energetických komunitách založená využití umělé inteligence.

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje