Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje získala nejvyšší mezinárodní ocenění za skvělé výsledky v péči o pacienty s mozkovou mrtvicí

V rámci udílení cen EMS Angels Awards 2023 jsme se stali hrdými držiteli diamantového statusu. Tímto oceněním jsou vyznamenáni nejlepší poskytovatelé přednemocniční péče o pacienty s mozkovou mrtvicí po celém světě. Cenu pro Zdravotnickou záchrannou službu JčK převzal Bc. Michal Rozum, DiS., MBA – vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK.

Angels EMS AWARDS celosvětově sleduje řadu parametrů ovlivňujících celkový benefit pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Hodnotí se nejen časový aspekt, ale mnoho dalších ukazatelů, včetně spolupráce s lůžkovými poskytovateli provozujícími tzv. „iktová centra“, čas strávený s pacientem na místě, správné směřování, sledování známé medikace pacienta či avízo do nemocnice s vypsáním iktové karty.

Skórovací systém ocenění má tři stupně, které lze kvalitou péče získat: zlatý, platinový a diamantový. V letošním roce bylo na ocenění nominováno 102 záchranných služeb, přičemž nejvyšší, diamantové, získaly jen necelé tři desítky z nich. Na tento stupeň dosáhlo hned šest zdravotnických záchranných služeb z ČR, včetně Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. V rámci celé Evropy se jedná o významný úspěch. Svědčí mimo jiné o skutečnosti, že přednemocniční neodkladná péče a urgentní medicína obecně je v České republice poskytována velmi kvalitně. Zejména v péči o pacienty s mrtvicí předčíme i velké země a zavedené postupy jsou na nejvyšší možné úrovni.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dlouhodobě systematicky spolupracuje s Centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče Nemocnice České Budějovice, a.s. na zkvalitňování péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v rámci celého jihočeského kraje. O tom, že jdeme správným směrem, svědčí i loňská ocenění, kdy se nám podařilo hned ve třech čtvrtletích dosáhnout na druhé nejvyšší ocenění za poskytovanou péči, tedy platinový status Angels EMS AWARDS.

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA JE ZÁVOD S ČASEM

Když někoho potká mrtvice, záleží na každé minutě. V sázce je mozek nemocného a čím déle musí pacient s mrtvicí čekat na pomoc, tím závažnější mohou být následky.

Čím dříve se dostane do nemocnice, kde mu kvalifikovaný neurologický tým poskytne bezodkladnou léčbu, tím větší šanci bude mít na život bez následků a postižení.

V tomto závodě s časem hraje zásadní roli personál zdravotnické záchranné služby. Právě na nich je, aby provedli nezbytné kroky, které přímo ovlivní prognózu pacienta – od správné diagnostiky mozkové mrtvice, přes volbu vhodné nemocnice a její informování o pacientově příjezdu, až po zaznamenání potřebných údajů o pacientovi a jeho onemocnění.

Cenami EMS Angels Awards jsou vyznamenány týmy ZZS, které zajišťují nejvyšší standard přednemocniční neodkladné péče o pacienty s mrtvicí. Tyto týmy dělají vše možné i nemožné, aby se jejich pacientům dostalo rychlé a účinné léčby, a konzistentně sledují svou výkonnost, aby se mohly neustále zdokonalovat.

Obchvat ve Vlachově Březí už slouží veřejnosti

Slavnostním přestřižením pásky byla slavnostně uvedena do provozu stavba východního obchvatu Vlachovo Březí. Stalo se tak v pondělí 30. října 2023. Občanům města na Prachaticku se díky nové komunikaci výrazně uleví od dopravy a zároveň se jim zvýší kvalita bydlení.

Celkové náklady na obchvat Vlachova Březí byly více než 181 milionů včetně DPH. Samotné stavební práce stály více než 163 milionů, projektová dokumentace, přeložky inženýrských sítí a výkupy pozemků pak dalších 17 milionů. Na financování se podílel Evropský fond pro regionální rozvoj IROP částkou 139,4 milionů a kraj ze svého rozpočtu zaplatil 40 milionů. Město Vlachovo Březí přispělo 1,3 miliony.

Je to další obchvat jihočeských měst a obcí, který se nám podařilo dotáhnout do konce a na který tady ve Vlachově Březí dlouho čekali. Slíbil jsem, že příprava dopravních projektů bude prioritou naší koalice, protože se na ně v Jihočeském kraji čekalo opravdu dlouho. Desítky let se o nich mluví a úplně připraveny zatím nebyly. My je postupně realizujeme a dnes stojíme na další otevřené stavbě. Připraveny jsou však další. Teď například budeme zahajovat výběr dodavatele, který by měl stavět druhou část obchvatu Kaplice, dotahujeme přípravu obchvatu v Blatné a nedaleko odsud budeme připravovat obchvat v Husinci. Také dotahujeme všechny stavby, související s dálničním obchvatem Českých Budějovic,“ nastínil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, podle něhož je nedílnou součástí přípravy staveb také komunikace s majiteli dotčených pozemků. „Málokdo si uvědomuje, jak důležité je poctivě odvést už tu přípravu, jednat s vlastníky, vykupovat pozemky. Věnujeme se tomu poctivě a pozemky proměňujeme v dopravní stavby po kterých se dá jezdit,“ dodal hejtman Kuba.

Jeho slova potvrzuje náměstek pro oblast financi Tomáš Hajdušek. „Jsem opravdu rád, že se podařilo dokončit stavbu, která znamená zklidnění dopravy v obci Vlachovo Březí. Taková investice má smysl a chceme v ní pokračovat. Dobrou zprávu mám však pro všechny Jihočechy. My jako Jihočeský kraj právě připravujeme rozpočet na příští čtyři roky. Na dopravní stavby je připraveno více než deset miliard korun. To je ohromná částka, ale už dnes vám mohu slíbit, že bude vynaložena účelně. Tedy tak, aby přinesla co největší užitek všem Jihočechům,“ uvedl náměstek Hajdušek, podle něhož je recept na účelné nakládání s veřejnými prostředky snadný. „Hospodaříme s nimi tak, jako by byly naše vlastní,“ vysvětlil Hajdušek.

Jihočeský kraj je však úspěšný i v rámci čerpání dotací. Potvrzují to slova ředitele jihočeské pobočky Centra pro regionální rozvoj, které spravuje projekty IROP Petra Boušky. „IROP podpořil v posledním programovém období 51 silničních projektů v Jihočeském kraji. Přispěl částkou 2,37 miliardy korun, díky nimž se podařilo zrekonstruovat 219 km silnic, což je vůbec nejvíce z celé České republiky,“ upřesnil Bouška.

Práce na obchvatu byly zahájeny v dubnu 2022. Součástí stavby jsou úpravy křižujících komunikací v rozsahu potřebném pro zřízení úrovňových křižovatek, chodníky, sjezdy, stezka pro pěší a cyklisty, most, zřízení opěrných zdí, osazení protihlukových stěn, provedení odvodnění komunikace, přeložka vodního toku, přeložky kanalizace, přeložky vodovodu, úpravy meliorací, provedení oplocení, veřejné osvětlení a také přeložky stávajících sítí technického vybavení. Do provozu je obchvat uveden předčasně. Kompletně hotovo bude až koncem listopadu, kdy budou provedeny všechny dokončovací práce, napojení křižovatek a opravy objízdných tras.

Obvyklé archeologické práce během stavby tentokrát přinesly zajímavé nálezy. Archeologové z Prachatického muzea prozkoumali pozůstatky osídlení z pozdní doby halštatské až časné doby laténské a dále pravděpodobně z pozdní doby laténské. Ze staršího období byly objeveny dvě mělké polozemnice (druh historické obytné stavby), z mladšího pak sídlištní jáma. Mezi nálezy převažuje keramika, dále byla získána mazanice (historický stavební materiál), přesleny a kamenný brousek. Z objektů byly odebrány vzorky výplní pro archeobotanickou analýzu rostlinných makrozbytků, která by měla přinést informace o spektru pěstovaných a konzumovaných zemědělských plodin i o složení a charakteru okolní vegetace. Stopou po ještě starším osídlení z období mezolitu je ojedinělý nález kamenné štípané industrie. V jiném místě stavěné silnice byla zjištěna koncentrace keramiky z 13. století, avšak bez vazby na sídlištní objekty nebo kulturní vrstvu.

Vydři to olympijsky! Olympiáda mládeže 2024 v Jihočeském kraji odhalila maskota

Maskotem XI. letní Olympiády dětí a mládeže, která se bude konat od 23. do 27. června 2024 v Jihočeském kraji, je barevná vydra. 4500 účastníků ze všech čtrnácti krajů republiky bude na ODM 2024 motivovat k velkým sportovním výkonům heslem: Vydři to olympijsky!

Slavnostní představení maskota Olympiády dětí a mládeže v Jihočeském kraji se uskutečnilo v pondělí 30. října na gymnáziu Česká v Českých Budějovicích. Právě největší krajské město bude společně s Táborem a Hlubokou nad Vltavou hostit největší multisportovní akci pro mladé sportovce Česka.

Máme u nás v Jihočeském kraji pro příští rok velké ambice. Chceme využít toho momentu, že startují měsíc po naší Olympiádě mládeže olympijské hry v Paříži, na které se chceme napojit. ODM prošlo mnoho současných českých olympioniků a pro mládež to může sloužit jako motivace, že se mohou olympiády třeba také jednou zúčastnit,“ řekl Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

A propojením s hrami v Paříži odstartuje ODM už slavnostním zahájením. „Chceme ho uskutečnit na vodě, stejně jako to o měsíc později bude v Paříži. My tak budeme úplně první olympiádou, která má slavnostní zahájení na vodě,“ dodal Kuba, který představil na tiskové konferenci i maskota Olympiády mládeže 2024, barevnou vydru. „Jihočeský kraj je o vodě, rybnících a řekách. Proto není náhodou, že maskotem naší Olympiády mládeže je právě vodní zvíře, a to vydra.“

Maskot v akci

Nový maskot nezahálel a chvíli po svém představení se rozhodl všem dokázat, že je tím pravým ambasadorem, který má ke sportu blízko. Ve školní tělocvičně se vydra utkala na speciální dráze s baseballovým reprezentantem Martinem Mužíkem.

Jsem moc rád, že v našem kraji můžeme pořádat Olympiádu mládeže, která bude mít v programu i softball. Odpalovací sporty získávají u nás na popularitě a přesně tohle náš sport potřebuje, aby ho viděli mladí sportovci,“ usmíval se Mužík, jež trénuje baseball v Hluboké nad Vltavou a sám hned dvakrát reprezentoval Jihočeský kraj na ODM.

Hledá se jméno

Maskota už známe, ale stále ještě nevíme, jak se bude jmenovat. Šanci vymyslet jméno pro vydru mají všechny děti ze škol v Jihočeském kraji, které budou zapojené do doprovodného programu ODM. Autoři nejlepších návrhů se mohou těšit na atraktivní ceny.

A to není vše. V rámci doprovodného programu Olympiády dětí a mládeže mohou soutěžit základní školy, víceletá gymnázia a střední školy z Jihočeského kraje a plnit řadu výzev včetně natočení videa originálního breakingu. Tento sport se na olympijských hrách v Paříži představí vůbec poprvé.

Byla by škoda, kdyby byla Olympiád mládeže jen o pěti dnech. Proto chceme využít potenciál této skvělé akce a žádáme všechny ředitele a učitele, aby se zapojili do našeho doprovodného programu, který je má navíc motivovat ke sportu. Chceme, aby si to hlavně všichni u nás na ODM užili,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma.

ODM opět na ČT sport

Jak významná akce je Olympiáda dětí a mládeže uvedl Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru. „Příprava ODM probíhá intenzivně, protože je to projekt, který je v mnohém srovnatelný s olympijskými hrami. Bude tu 4500 účastníků ve 20 sportech na 27 sportovištích. Je to velká organizační výzva. A myslím si, že vidět či navštívit v červnu ODM bude fantastický odrazový můstek pro sledování velké olympiády.

Tiskovou konferenci vysílal kanál ČT sport a akci moderoval sportovní komentátor Tomáš Budka, který připravuje v rámci Olympiády dětí a mládeže 2024 i speciální magazín. Česká televize pravidelně vysílá přenosy z ODM a ani příští rok tomu nebude jinak.

Diváci z celé republiky tak budou moci sledovat díky ČT sport mladé sportovce. Opět se tak budou na některých školách zastavovat vyučování, a bude se fandit spolužákům soutěžícím na ODM,” dodal Šuman.