Písek chce přilákat nové zubaře, nabízí jim bezúročnou půjčku

Písek nabízí stomatologům, kteří by ve městě chtěli otevřít novou ordinaci, bezúročnou půjčku ve výši dva miliony korun a dobou splatnosti až sedm let. Vyhlášení nového dotačního titulu nazvaného Zubaři pro Písek schválilo na svém prvním letošním jednání zastupitelstvo.
„Pro tento rok je v rozpočtu na dotaci vyhrazeno šest milionů korun, dalších 700 000 korun schválili zastupitelé na propagaci,“ řekl místostarosta Josef Soumar. Poznamenal, že je podle jeho názoru částka na propagaci vysoká a nemusela by být utracena v plné výši. „Dohlédnu na to, aby byly tyto prostředky utraceny racionálně a efektivně,“ uvedl.
Písek se stejně jako jiná města potýká s nedostatkem zubních lékařů, několik jich loni odešlo do důchodu, další kvůli věku ukončení praxe v dohledné době plánují, ne všichni za sebe mají náhradu. Cílem dotace je tak přilákat do města nové stomatology.
„Půjčku od města mohou žadatelé využít na pořízení, opravu, rekonstrukci nebo vybavení ordinace a také na mzdové náklady zdravotní sestry v ordinaci,“ upřesnil místostarosta s tím, že o dotaci je možné žádat od 1. března do 31. prosince tohoto roku. Podmínkou pro přiznání finanční podpory je zahájení lékařské praxe na území města do 12 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí půjčky a její provozování minimálně do konce splatnosti návratné finanční výpomoci.
Bezúročná půjčka má stanovenu splatnost pět nebo sedm let, a to formou čtvrtletní nebo roční splátky. Pokud lékař ukončí provoz své praxe v Písku dříve, bude povinen uhradit doplatek do 90 dnů od data ukončení. „Podmínkou přidělení dotace je také povinnost stomatologa registrovat pojištěnce v maximálním možném počtu a poskytovat jim péči na základě uzavřené smlouvy na úhradu a poskytování hrazených služeb se zdravotní pojišťovnou. Příjemce se musí také zavázat, že děti do 15 let včetně a senioři ve věku 65 a více let budou tvořit alespoň deset procent ze všech jeho registrovaných pacientů,“ doplnil Josef Soumar.
Dotační titul vznikl na základě návrhu opozičního hnutí Hlas Písku. Loni v prosinci zastupitelstvo schválilo záměr vyhlášení dotačního programu a uložilo radě města zpracovat pravidla. Program je zaměřen na příchod nových zubařů do Písku, není tak určen stomatologům, kteří již v Písku mají svou ordinaci.

Budějčáci dávají papíru vale, nejvíc jízdenek na MHD kupují virtuálně

K cestě po Českobudějovicku využívá stále více lidí MHD. V roce 2023 se cestující autobusy a trolejbusy Dopravního podniku města České Budějovice vydali až na 52 milionů cest, z toho 46 milionů na území města.

Jednotlivé jízdenky

Za jednotlivé jízdné dopravní podnik utržil 81 milionů korun. Vůbec poprvé se elektronické i tištěné jízdenky podílely na tržbách rovnocenně. Z elektronických dominovaly virtuální jízdenky s 32,6 procentním podílem na tržbách, SMS jízdenky tvořily 13,4 procenta a prodeje v aplikaci Sejf 4 procenta. V celoročním souhrnu si stále ještě vedly nejlépe tištěné jízdenky z automatů s 41,2 procenty, doprodej „lístků“ v předprodejích a u externích prodejců tvořil vloni 8 procent.

Nejběžnější způsob nákupu jízdenek se poprvé změnil v listopadu. Jízdenky z automatů v čele prodejů vystřídaly virtuální jízdenky, které dopravní podnik cestujícím nabízí ke koupi přímo ve vozech MHD od konce roku 2021. V prosinci za ně dokonce už utržil o 400 tisíc Kč více, než za jízdenky z automatů. „Nabídnout možnost nákupu virtuálních jízdenek ve vozech byl evidentně krok správným směrem. Samozřejmě vývoj užívání MHD na víc jak 2 roky ovlivnil covid, ale troufám si říct, že se k nám cestující nejen vrátili, ale i jsme díky jednoduchému prodeji kartou přímo ve vozech získali celou řadu nových zákazníků,“ komentuje data za uplynulý rok Slavoj Dolejš, ředitel DPMCB.

Časové předplatní jízdenky

U předplatitelů vloni ještě vedly tištěné kupóny. Dopravní podnik za ně utržil 49,8 milionu Kč, za ty v mobilní aplikaci pak 27,7 milionu Kč. Aplikace DPMCB, kterou zákazníci dopravního podniku využívají kromě pořízení jízdného i pro plánování cesty MHD nebo parkování ve městě, si z pohledu prodejů předplatních jízdenek vedla nejlépe u vysokoškoláků (62 procent), středoškoláků a osob pobírajících rodičovský příspěvek (přes 40 procent). Nezlevněné kupóny si cestující v aplikaci pořizovali z 34 procent. „Elektronické předplatní jízdenky mají určitě ještě potenciál oslovit další klienty, i tak se ale její využití po loňských updatech výrazně navýšilo. Nyní stabilně aplikaci využívá kolem 20 tisíc uživatelů a máme v ní kolem 10 tisíc aktivních předplatitelů. Ještě v lednu loňského roku to bylo 4,5 tisíce,“ nabízí další úhel pohledu ředitel DPMCB. Tištěné kupóny dostupné na předprodeji byly nejoblíbenější u osob ve věku 65 až 74 let, a to z 95 procent.

Do MHD se tak rozhodně oproti úvodu 20. let vrátili cestující, bohužel ale i ti bez jízdenek. Výrazně stoupl počet záchytů revizory, kteří „rozdali“ 17 699 přirážek k jízdnému, vloni to bylo o 3 781 méně. Z nich si 1217 vysloužili za jízdu na černo cizinci. Celkově z nich „pokutovaní“ uhradili čtvrtinu.

Zapomětlivost stála 30 Kč celkem 648 cestujících, kteří v MHD neměli u sebe předplatní jízdenku. Objevoval se také problém s nákupem zlevněné jednotlivé jízdenky. „Oběma situacím se s novým tarifem snažíme předcházet. Cestující využívající aplikaci DPMCB pro předplatní jízdenky, si ji jako QR kód mohou uložit, jak jen se jim to hodí – přímo do aplikace, virtuální peněženky, galerie telefonu nebo třeba vytisknout v dostatečné kvalitě. Zároveň zlevněné jednotlivé jízdenky pro děti do 15 let včetně si občas koupili senioři nebo studenti vyššího věku. K těmto omylům doufáme, že již nebude s novým názvem Dětská jízdenka docházet,“ rekapituluje změny v tarifu od 1. 1. 2024 Dolejš.

Opravu Lazebnického mostu v Českém Krumlově povodeň výrazně nezbrzdila

Přesně měsíc uplynul dnes od úplného uzavření Lazebnického mostu v centru Českého Krumlova. Most prochází kompletní rekonstrukcí a logistika celé stavby bude probíhat nájezdovou cestou v korytě Vltavy, její vybudování ale přerušila na přelomu roku povodeň. Nyní se hladina řeky vrací do normálu a práce na násypu tak mohou pokračovat.

Přípravné práce kolem náročné rekonstrukce Lazebnického mostu začaly už loni na podzim, velký zásah pro pěší i auta nastal ale až na začátku ledna, kdy se most uzavřel pro veškerou dopravu.

Během měsíce stavební dělníci odmontovali z původního mostu veškeré dřevěné části, ubourali závěrné zídky a částečně i úložné prahy. „Od včerejšího dne snížilo Povodí Vltavy odtok z Lipna, hladina Vltavy klesá a můžeme tak pokračovat ve stavebních pracích na vybudování příjezdové cesty v korytě řeky, což je nejvhodnější způsob, jak se může těžká technika dostat k mostu bez toho, aniž by ohrozila v úzkých uličkách obyvatele a návštěvníky a nepoškodila historické domy v centru,“ říká místostarosta Zbyněk Toman.

Příjezdovou cestu začali stavbaři budovat už na podzim, práce ale pak přerušila povodeň. Komunikaci v řece velká voda příliš nepoškodila, stavbaři již tak mohou znovu pokračovat v jejím navážení.

„Mezi ostrovem a břehem budeme v nejbližších dnech a týdnech budovat pracovní plošinu pro jeřáb, následně se u opěr mostu udělají provizorní opěry s nosníky, na kterých budou dočasně zavěšeny inženýrské sítě, které jsou umístěny na stávající nosné konstrukci. Poté se nosná konstrukce rozřeže a odveze pryč,“ vysvětluje investiční technik Karel Jirovec.

V konečné fázi se sem bude dopravovat a ukládat na nová ložiska nová ocelová nosná konstrukce po 20metrových částech, která se na místě smontuje. Harmonogram počítá s dokončením rekonstrukce do začátku května.