Kdo by měl odejít z Evropské unie?

Poslední zasedání Evropské rady – summitu hlav států a vlád členských zemí Evropské unie – se neslo ve znamení frontálního útoku tzv. evropského Západu na Maďarsko.

Záminkou k tomu byl návrh maďarského (vnitrostátního) zákona, který by reguloval sexuální výchovu na školách. A který by speciálně omezoval a zakazoval propagaci homosexuálního chování a homosexualistickou propagandu vůbec zaměřenou na osoby mladší 18 let.

Ze strany maďarské vlády jde o naprosto legitimní návrh a požadavek, do kterého nemají Evropská unie a její orgány absolutně co mluvit. Jednak vzdělávací politika, školství a sexuální výchova nepatří mezi tzv. společné evropské politiky, ale jde o záležitosti ve výsostné gesci národních států – ale hlavně proto, že jde o zcela správný přístup i z věcného a obsahového hlediska.

Sexuální výchova, nebo propaganda sexuálních extrémů?

Sexuální výchova a osvěta směrem k dětem a mládeži má být totiž v první řadě věcí rodiny a rodičů, kteří si zvolí způsob, jakým budou své potomky informovat o těchto až intimních záležitostech. A to tak, aby to bylo v souladu s jejich založením, vírou, morálkou a přesvědčením. Škola zde má hrát čistě doplňkovou roli, a to v odborné, řekněme biologické či lékařské, sféře této problematiky.

A v žádném případě nemá ve školách, ale ani jinde ve veřejném prostoru, probíhat organizované ideologické působení (či spíše nepokrytý nátlak) na děti a mládež, které by bylo založeno na adoraci těch forem sexuálního chování, které představují nežádoucí odchylky od norem a hodnot, na kterých stojí po staletí naše společnost – i šance na její samotné zachování a rozvoj.

Těmito odchylkami jsou samozřejmě např. jak pedofilie, tak i homosexualita, ale i v poslední době i u nás všemožně propagované a pozitivně medializované záležitosti typu polyamorie, transgenderismu a dalších obdobných – a mnohdy pouze čistě módních – výstřelků.

Všechna tato sexuální specifika jsou předmětem politické agendy ultraliberálů a progresivistů, kteří je vydávají za lidská práva nové generace a snaží se o prosazení privilegií jejich nositelů do právních řádů evropských zemí. Za hlasité podpory Evropské unie, zejména pak její západní části.

Manželství není pro všechny!

U nás, v České republice, má tato neblahá praxe nyní např. podobu všemožného protlačování práva na tzv. „manželství pro všechny“, tedy tlaku na uzákonění institutu manželství i pro stejnopohlavní, především pak pochopitelně homosexuální, páry. Samozřejmě s argumentem, že jde o prosazování základních lidských práv homosexuálních občanů.

Manželství pro homosexuály ovšem není naplněním žádného lidského práva (natož práva základního), jak často uvádějí jeho mediální a političtí propagátoři a propagandisté.

Základní (a nezadatelná) lidská práva tvoří práva občanská a práva politická, jako je například právo na život, právo na vlastnictví, právo na svobodu projevu, právo na svobodu vyznání a svobodu sdružování či všeobecné volební právo.

Tedy práva, která nám nyní v demokratických politických režimech garantují ústavy a zákony – a práva, za která naši předkové třeba i pokládali své životy.

Mezi tato základní lidská práva rozhodně nepatří právo na změnu významu hodnot a termínů, na kterých stojí naše společnost stovky let – a na kterých stojí také náš mravní a etický řád. Jde mimo jiné o hodnoty, díky kterým jsme jako společnost, národ a stát přežili až do dnešního dne. Touto hodnotou je i manželství – neboli, což je ještě výstižnější termín, „svátost manželská“.

Mezi základní lidská práva tudíž rozhodně nepatří ani právo říkat jakémukoli mezilidskému vztahu manželství a ani právo do takového vztahu vstoupit – natož s posvěcením státu. Základním lidským právem není ani nějaké hypotetické právo mít v péči dítě. Naštěstí. Protože požadavek práva homosexuálů a homosexuálních páru na adopci dětí je už též nedílnou součástí progresivistické agendy.

Přirozená práva nebo umělá privilegia?

To, o co se pokouší předkladatelé návrhu na tzv. manželství pro všechny, není nic jiného, než bezohledné – na hranici zastrašování a vydírání – protlačování dalšího nároku, výsady či privilegia pro určité, do velké míry umělé, tentokrát sexuální, menšiny.

Což je neblahý trend, který naší západní křesťanskou společnost již po léta ničí a žene do záhuby. Stačí se podívat směrem za naše západní hranice.

Ano, každá lidská bytost, každý občan ve svobodné a demokratické společnosti má plné právo nebýt nediskriminován. Nebýt diskriminován v přístupu k základním lidským právům a svobodám na základě některých svých daností a charakteristik, například na základě své sexuální orientace. A nebýt za tyto danosti a charakteristiky trestán či pronásledován.

Český stát homosexuály nediskriminuje – na rozdíl od islámských států a islámského náboženství. A je v tomto smyslu velmi paradoxní, že mnohdy, nikoli vždy, se skupiny zastánců a propagátorů manželství pro homosexuály překrývají se skupinami zastánců a propagátorů multikulturalismu, přítomnosti islámu v Evropě či islámské imigrace do Evropy.

A bylo by i docela zajímavé, jak by dopadl hypotetický průzkum názorů na práva homosexuálů mezi muslimskými komunitami v některých zemích západní Evropy (například v Nizozemsku), jejichž předáci dnes peskují Viktora Orbána za nedostatečné vstřícný přístup k homosexuálům…

Požadovat – či uznat – manželství pro všechny tedy není projevem tolerance a rovnoprávnosti či touhy po nich, ale mnohem spíše další snahou o politickou expanzi nároků jednoho menšinového ideového proudu do veřejného prostoru a snahou být v tomto prostoru privilegován.

Je to snaha přinutit pod tlakem – a v podstatě, minimálně verbálním, násilím – ostatní občany k tomu, aby poskytli svůj souhlas k tomu označovat za manželství to, co ze silných, dobrých a přesvědčivých důvodů za manželství nepovažují. Protože to manželství reálně není a nikdy nebude. Nemůže být.

A nikdo by ve svobodné společnosti neměl být nucen, natož zákonem a státem, k tomu, aby popíral vlastní přesvědčení a jednal proti vlastnímu svědomí.

Proto návrh na manželství pro homosexuály nelze nikdy podpořit!

Sbohem a šáteček

A proto mají naši podporu Maďarsko a Viktor Orbán za své zásadové postoje, jimiž hájí křesťanské hodnoty a tradiční rodinu.

Nizozemský premiér Rutte, v reakci na maďarský zákaz propagace homosexuální agendy na školách, prohlásil, že Maďarsko už nemá v Evropské unii co pohledávat.

To lze brát i pozitivně, jako docela rozumnou výzvu hodnou následování. V organizaci, která upřednostňuje sexuální deviace před právem národů na sebeurčení a na vlastní cestu ve vnitřní a rodinné politice a před hodnotami, na kterých se Evropa zrodila a díky kterým (ještě) žije, žádný rozumný stát skutečně nemá co pohledávat.

A to ani Maďarsko, ani Česká republika.

Jana Pupavová

Komentáře - Kurýr IN

1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hodnocení
Všechny komentáře
Tomáš
7. 8. 2021 9:21

Vynikající text!

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

.
 1. 11 let starý pořad o konspiracích odvysílaný TV Prima COOL předpověděl dnešní situaci
 2. Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.
 3. Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?
 4. Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska
 5. Opatření se změnila, elektromobilům je zakázáno parkovat vedle normálních aut. Důvodem je stále více požárů baterií
 6. 5 věcí, co nedělat, abyste neskončili jako Dominik Feri – srandičky z webu MyMuži a co na to Česká ženská lobby?
 7. Sociální sítě v Polsku již nebudou moci mazat obsah, jak se jim zlíbí
 8. Seriál určený zejména pro Piráty. Řadě občanů stále nějak nedochází, o co tady jde. Poslechněte klíčový proslov hlavního mozku mafie poslední série seriálu Chobotnice. Tam vše naleznete do posledního detailu
 9. Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
 10. Kdo je dezinformátor? Ten kdo používá argumentační fauly. O manipulační technice „Otrávená studna“ a dalších závažných souvislostech
 11. Lživé české statistiky, které jsou prospěšné pouze dodavatelům testů, roušek a vakcín
 12. Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa
 13. Král předčasně korunovaný… a hlava mazaná! Proč jsou Piráti zrádným lákadlem a falešnou vábničkou nejen na levicového voliče
 14. Hygieničku Evu Trávníčkovou přivedl před kamery hlas jejího svědomí. S 28 lety na krajské hygienické stanici v Č. Budějovicích již nemohla dále mlčet
 15. Idioti mávaj světem. Tedy alespoň se o to snaží. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Tak se na ně podívejme.
 16. Aktualizováno! Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem
 17. Veřejný sektor utržený ze řetězu
 18. Michal Semín: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel
 19. Kdo jak hlasoval o novele zákona napravující znevýhodnění českých zemědělců vůči EU
 20. CNN prolomila ledy. Podrobnosti ale přinesl jiný celosvětový web. Jak vznikaly vlivné články, které pomohly prosadit teorii přirozeného původu nemoci, která zastavila svět

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE

1
0
Článek můžete komentovat ZDEx
()
x