NÁZORY

Podpora mládežnického sportu je investicí do dětí a naší budoucnosti

Z podpory dětí a mládeže se již stalo takové tradiční téma a trochu klišé, které jen zohledňuje sportovní stránku věci a distribuci peněz obcí a kraje jednotlivým klubům. Jako celoživotní sportovec, bych se na tuto podporu rád podíval z jiné stránky a to možná mnohem důležitější. Podporovat mládežnický sport, totiž není jen

Celý článek »

Sociální služby

Sociální služby jsou poskytovány osobám, které nezvládnou vlastními silami, ať už z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, z důvodu krizové situace, v důsledku životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, nebo žijících v sociálně znevýhodňujícím prostředí, pečovat o svou vlastní osobu a stávají se osobou závislou na

Celý článek »

Důležitost kamionové dopravy

Celosvětová pandemie covid-19 ukázala v plném světle životní důležitost kamionové dopravy a nezastupitelnost a „zdravotní“ bezpečnost individuální osobní dopravy. V České republice se neustále zdůrazňuje nutnost a důležitost dálnic, ale mnohdy se zapomíná na silnice nižších tříd. V minulosti se údržba a rozvoj těchto typů komunikací zanedbával, nebo se na ně nekladl

Celý článek »

Les potřebujeme všichni

Už od raných studijních let mne bavilo s batohem cestovat po světě a poznávat cizí kraje a tamní přírodu. Na mnoha místech planety jsem viděl  děsivé pohledy, jak se lidé chovají k vlastní krajině a hlavně devastují lesy. Právě při těchto cestách jsem si uvědomil, že nejdůležitější je se o

Celý článek »

Istanbulská úmluva fatálně podceňuje biologickou podstatu našeho živočišného druhu

Když vynecháme tu spoustu negativních emocí, které nám v tomto roce poskytuje koronavirová pandemie, stále zůstane několik politicky hodně zajímavých fenoménů, dokola omílaných našimi málo tvořivými masmediálními zdroji. V poslední době se do popředí zájmu dostala tak zvaná Istanbulská úmluva. Jde o ideologický paskvil, vyprodukovaný Radou Evropy (neplést s Evropskou Unií, která ovšem

Celý článek »

Zdravá půda, zdravé potraviny, zdravá příroda, zdravá společnost

Každá mimořádná událost, zvlášť celosvětového rozsahu, jakou pandemie bezesporu je, nám nastoluje zrcadlo o naší životaschopnosti, odolnosti i schopnosti, resp. ochoty uvedené společenské problémy řešit. Již naše babičky říkaly „všechno zlé je pro něco dobré“. Stará, časem prověřená moudrost platná i v době digitalizace a automatizace. Tím pozitivním přínosem jinak ryze

Celý článek »

Drž se, Ameriko!

Přežije Západ naši generaci? To bylo tématem besedy s panem Ladislavem Jaklem v dubnu 2019 v Hluboké nad Vltavou, o níž jsem psal např. zde. Dovolím si připomenout několik zajímavých myšlenek ze závěru této besedy. Nesvoboda k nám nespadla z mraků. Ani v dobách nejkrutějších režimů. Kolektivistické anomálie si vždy lidé objednali sami. Věřili, že

Celý článek »

Řešení bytové otázky zajímá mladé rodiny

V poslední době zaznamenáváme na trhu s byty určitou nervozitu. Jednak stále rostou ceny bytů, a může se zdát, že neúměrně, jednak je patrná z jedné strany opatrnost bankovních domů půjčovat finanční prostředky a proti tomu banky chtějí udržet tempo v poskytování hypoték. Vždyť předchozí ekonomická krize v letech 2008 a 2009 začala přehřátím hypotečního

Celý článek »

„Znásilněná“ klasifikace, aneb Cesta do pekel naší vzdělanosti

O tom, že 2. pololetí školního roku 2019/2020 bylo mimořádné, nemůže být pochyb. 10. března skončila výuka ve školách a ze dne na den museli učitelé i žáci přejít na tzv. výuku distanční. K tomu bylo zapotřebí příslušné technické vybavení a samozřejmě i schopnosti umět s ním  pracovat. Některé školy měly vlastním

Celý článek »

Zdeněk Lanz: Kdo sbalí spacáky a potáhne na Kavčí hory?

Je až neuvěřitelné, kolik nevole vzbudilo zvolení tří členů Rady České televize. Je až s podivem, že tři víceméně známé osobnosti mediálního prostoru (ekonomka Hana Lipovská, moderátor Luboš Xaver Veselý a novinář Pavel Matocha), které doplnily radu ČT, mohou způsobit v řadách těch …..áskařů, ….árníků, ….íčkářů, (pro jednoduchost je označme souhrnným názvem

Celý článek »