Cenu Anděl 2023 za pozitivní přístup ke zdravotně postiženým získala Otevřená OKNA

Cenu jihočeského hejtmana Anděl 2023 za pozitivní přístup ke zdravotně postiženým získala společnost Otevřená OKNA, z.ú. z Jindřichohradecka. Keramickou sošku v podobě anděla si převzali zástupci společnosti 24. ledna 2024 z rukou náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlové.  Ocenění je udělované jednou za dva roky v rámci krajského plánu na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Slavnostní předání ceny Anděl se uskutečnilo již po čtvrté.

„Letošní anděl, symbolicky řečeno, vlétá do „Otevřených OKEN“. Naprosto zaslouženě totiž získala toto ocenění organizace, která vlastně už svým názvem ubezpečuje všechny klienty, že jsou zde vítáni, podporováni a respektováni. Navzdory svém handicapu mohou prožít aktivní a naplněný život,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Lucie Kozlová a oceněné společnosti ze srdce pogratulovala. „Děkuji vám všem, že svou práci děláte s láskou a porozuměním. Naplňujete tak přesvědčení Jihočeského kraje, že podpora a respekt vůči osobám se zdravotním postižením jsou klíčovými hodnotami, které formují každou vyspělou společnost,“ dodala náměstkyně.

O tom, že ocenění doputovalo na správné místo, nemůže být pochyb. Děkovná slova ředitelky společnosti Otevřená OKNA Drahomíry Blažkové to jen potvrzují. „Máme radost, máme velkou radost. Vždyť anděl je jedním z našich symbolů. Je to totiž posel dobrých zpráv a obvykle k vám přichází ve snech nebo v podobě někoho, kdo vám pomůže,“ neskrývala radost ředitelka Blažková, podle jejíchž slov se o klienty v zařízení stará 70 „andělů“ ve stálém pracovním poměru. Dalších 90 jako dobrovolníci v rámci pobytových akcí a dobrovolnických programů. „Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce jsme dostali velký dar, areál, který je hodně unavený a my mu zatím říkáme “Spící kráska”, kterou postupně probouzíme k životu, nemohu zapomenout ani na anděly, kteří k nám přilétají s bagry a motorovými pilami. I za jejich práci chci moc poděkovat,“ uzavřela ředitelka Otevřených OKEN.


Organizace Otevřená OKNA, z.ú. podporuje osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života, napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst. Slovo OKNA je zkratkou, která vyjadřuje hodnoty, kterými se chce organizace řídit. Těmito hodnotami jsou: Otevřenost, Komunikace, Naděje, Aktivita.