Investice na základních školách v Českém Krumlově

Základní školy v Českém Krumlově nezely o prázdninách prázdnotou, probíhala v nich pravidelná údržba tříd, v některých školách byly opravy a investice rozsáhlejší.

Během letošních prázdnin se na ZŠ Plešivec opravovala část propadlé podlahy v tělocvičně a při té příležitosti zde došlo i k výměně topení. „Šatny u tělocvičny již také neodpovídaly potřebám našich žáků, takže jsme investovali i do této části a děti se od nového školního roku mohou těšit na nové šatny,“ říká ředitel Lukáš Boháč. Tři třídy prošly úplnou generálkou, nově vymalovanou učebnu budou mít například prvňáčci, rekonstrukce a výmalby se dočkal také kabinet učitelů. Velké opravy tu proběhly již v minulých letech, kdy se zateplovala fasáda. Dále zde došlo k rekonstrukci rozvodů vody a také se měnily veškeré dveře v interiéru. Průběžně se na škole provádí drobnější opravy a údržba, aby se zde žákům a jejich učitelům líbilo.

Po opravách v učebně dílen, která byla v havarijním stavu, pokračuje rekonstrukce ZŠ Linecká provedením dodatečné izolace vlhkého základového zdiva v suterénu budovy. Sanovaly se zdi chodeb a dalších prostor. „Nyní jsme ve fázi, kdy se bude malovat, lepí se poslední dlažba, aby to bylo už připravené na první školní den,“ doplňuje ředitel Petr Požárek. Na podzim se budou prostřednictvím Místní akční skupiny Blanský les – Netolicko podávat žádosti o dotaci v oblasti vzdělávání. „Z tohoto projektu by mohla být podpořena například rekonstrukce a vybavení počítačové učebny,“ plánuje Petr Požárek. „V příštím roce bychom také rádi zrenovovali náš dvorek, aby zde děti mohly trávit svůj čas o přestávkách,“ dodává závěrem.

„Během léta se na škole dělala každoroční údržba, tedy výmalba tříd, ve školní družině proběhla pokládka nové PVC podlahy, okna v tělocvičně získala matové fólie, aby děti neoslňovalo přímé slunce, měnily se také interiérové dveře či nábytek v učebně výtvarné výchovy,“ vyjmenovává ředitelka ZŠ Za Nádražím Ivana Severová. Pro příští rok má škola již přislíbeno financování a získá novou učebnu – kuchyňku pro praktickou výuku. Kromě toho zde výhledově plánují zrekonstruovat podlahu velmi vytížené tělocvičny či zmodernizovat a vybavit IT učebny. Zastupitelé na svém zasedání 31. srpna také schválili poskytnutí dotace ve výši 400 tis. Kč na pořízení nové fritézy do školní kuchyně.

Na ZŠ T. G. Masaryka se hlavní změny odehrávají v exteriéru. Rekonstrukce zde probíhá od roku 2017, kdy si škola nechala zpracovat koncepční projekt. Díky němu zde došlo k vybudování dětského hřiště či opravě školních pozemků, na kterých nyní děti pěstují plodiny. Na tyto úpravy zde dále navazují, na sportovní hřiště se bude pokládat umělý trávník, instalována budou také dvě pítka pro děti. „Nezapomínáme ani na interiér, čeká nás přebudování prostor učebny výtvarné výchovy, tak abychom z ní vytvořili zajímavý prostor – ateliér,“ říká Josef Haláček.Letošní investicí, která sice není vidět, ale provozu významně pomohla, je instalace nového optického kabelu. „Díky němu se nám 10krát zrychlil internet, naopak náklady se nám 4krát snížily,“ pochvaluje si ředitel.

Zdroj: Mgr. Andrea Hakenová, referent kultury a PR města Český Krumlov