Nemocnice Písek chce rozvíjet paliativní péči

Písecká nemocnice se zaměří na další rozvoj paliativní péče. Podle nového primáře Oddělení následné péče (ONP) Nemocnice Písek Jiřího Foltína by zde měl například vzniknout paliativní tým pro rozhodování o zásadních otázkách, týkajících se závěrečné fáze života každého konkrétního pacienta. Nový primář ONP dále plánuje zřídit několik paliativních lůžek nebo vytvořit aktivizační dílnu pro dlouhodobě hospitalizované pacienty.

„Jako prioritu vnímám zřízení paliativního týmu v čele s paliatrem pro řešení optimálního postupu u každého nevyléčitelně nemocného. Tým s několika specialisty a ošetřujícím lékařem bude, optimálně už při příjmu, pacienta kategorizovat a rozhodovat o zásadních otázkách, týkajících se závěrečné fáze jeho života. Se všemi závěry bude seznamovat pacienta i jeho rodinu,“ řekl Jiří Foltín, který dříve působil jako primář Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Vimperk, vedoucí lékař následné péče v Prachaticích a lékař Hospice sv. Jana N. Neumanna Prachatice. Vedení ONP Nemocnice Písek převzal po Heleně Kajtmanové, která na oddělení dále působí jako lékařka, emeritní primářka.

V rámci oddělení uvažuji o zřízení tří paliativních lůžek. Jediný kamenný hospic je totiž poměrně daleko, až v Prachaticích. Přitom důstojný odchod pacientů v terminálním stavu, se zajištěním soukromí pro ně samotné i jejich rodinu, považuji za jednu z velmi důležitých věcí. U paliativních lůžek vidím prostor pro případnou spolupráci s místním mobilním hospicem Athelas. V budoucnu bych se chtěl ještě zaměřit na aktivizační činnost. Konkrétně zajistit pro oddělení ergoterapeuty, kteří budou s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty cvičit, nebo vytvořit aktivizační dílnu pro smysluplnou činnost nemocných,“ dodal Jiří Foltín.

Oddělení následné péče Nemocnice Písek se šestatřiceti lůžky a pěti lůžky dlouhodobé intenzívní péče je akreditovaným pracovištěm v oboru geriatrie. Zajišťuje lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační a spirituální péči. Pacientům nabízí řadu aktivizačních programů, například čtení knih, canisterapii, poslech hudby a zpívání písní, pro zpestření volného času zajišťuje návštěvy zábavného doktora Klauna. Pacientům, kteří trpí poruchou základních životních funkcí, poskytuje dlouhodobou intenzívní ošetřovatelskou péči.

Oddělení provozuje dvě ambulance: geriatrickou pro ambulantní péči o nemocné seniory ze spádového území a ambulanci pro léčbu chronických ran se zaměřením na léčbu pooperačních ran, popálenin, proleženin, diabetických ran, defektů po amputaci končetin, ran způsobených úrazem nebo bércových vředů.

V Nemocnici Písek dále funguje Oddělení sociálních lůžek s dvaceti lůžky pro klienty, kteří už nevyžadují akutní péči, ale nemohou být propuštěni z nemocnice pro svou špatnou sociální situaci.

JIŘÍ FOLTÍN – MEDAILONEK 

Nový primář Oddělení následné péče a Oddělení sociálních lůžek Nemocnice Písek Jiří Foltín se narodil v roce 1984 v Prachaticích. Po vystudování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, oboru vnitřní lékařství, nastoupil na Interní oddělení Nemocnice Prachatice, kde nejprve působil jako lékař a později jako lékař jednotky intenzívní péče. Následně byl v prachatické nemocnici vedoucím lékařem Oddělení následné péče. Jeho dalším pracovištěm byla Nemocnice Vimperk – působil v ní jako lékař a posléze i jako primář Léčebny dlouhodobě nemocných. Lékařem byl zároveň i v prachatickém Hospici J. N. Neumanna.