Nová D4 se rýsuje, stavba začne zjara

Společnost Eurovia před zimou dokončila přípravy dostavby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem v rámci prvního PPP projektu spolupráce státu a soukromého sektoru. Na snímcích z výšky je vidět trasa budoucí dálnice a chystané nájezdy.

„Co se týká dostavby 32 kilometrů D4, letos proběhlo především vytyčení celé trasy, došlo k odstranění lesní i mimolesní zeleně, proběhl archeologický a pyrotechnický průzkum, instalovány byly zábrany pro obojživelníky. Kde to už bylo možné, zahájili jsme skrývky ornice, došlo k vytyčení inženýrských sítí,“ popsala Právu mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

„Provedli jsme všechny nutné přípravné práce, tak abychom na jaře mohli naplno rozvinout stavební činnost,“ dodala. Štočková připomněla, že součástí prací je i oprava 16 kilometrů stávajících úseků D4, kdy příští rok se opraví dva stanovené úseky ze čtyř. Opravné práce budou probíhat postupně za provozu, půjde například o úsek Mirotice–Třebkov.

Před stavbou nových úseků se v příštím roce také vybudují objízdné komunikace tam, kde budou zapotřebí kvůli vedení provozu. „Zahájíme zemní práce, provedeme sanace podloží a zahájíme stavbu základů nových mostů,“ dodala mluvčí.

álnice má být podle smlouvy se státem dokončena v roce 2024. Následně ji bude čtvrt století provozovat mateřská firma Eurovie DIVia a stát ji bude postupně splácet.

Zdroj a celý text: novinky.cz