UDRŽITELNOST A CIVILIZACE – unikátní exteriérová výstava v Českém Krumlově

Udržitelná budoucnost nejen pro naše děti – téma, které rezonuje především v západní části světa, a kterou se zabývá třetí tematická výstava z pera profesora Miroslava Bárty a jeho spolupracovníků. V rámci expozice bude od 10. do 30. července 2024 na náplavce u Pivovarské zahrady v Českém Krumlově možné zhlédnout 39 ucelených témat na solárně nasvícených panelech, které jsou přístupné 24 hodin denně zdarma.

Udržitelný rozvoj a budoucnost našich dětí je v současné době žhavé a aktuální téma. Nejedná se pouze o recyklaci, ekologicky udržitelné materiály, klimatické změny, plýtvání potravinami, ale také vodu a vodohospodářství jako takové. „Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměřovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ říká hlavní autor výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog, nově jmenovaný člen americké akademie věd.

„Změna myšlení o energetice by měla být trvalá. Jde o změnu přemýšlení o tom, jak energii vyrábíme, jak ji spotřebováváme. Ale také o změnu přemýšlení nad tím, jak ji mezi sebou sdílíme, nebo jak si ji ukládáme na horší časy. Právě to mají umožnit legislativní změny, které chystáme. Jde nám o zajištění dostatku energií pro všechny za přijatelné ceny a také z bezpečných zdrojů. A to začíná u nás, jednotlivců,“ zdůrazňuje Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, jehož ministerstvo poskytlo záštitu nad touto výstavou.

„O nutnosti proměnit naši civilizaci na udržitelnou se diskutuje mnoho desetiletí, v posledních letech se nám důsledky našeho neudržitelného chování ukazují všude ve světě. Musíme kvalitu života současných generací vybalancovat tak, aby energie, potraviny, ale i nerostné suroviny tu zůstaly i pro generace budoucí. Přírodní zdroje jsou ale konečné, a právě cirkularita je řešením,“ dodává Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí, který dal také výstavě svou záštitu.

„Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, ekonomickou a environmentální stabilitu, vyváženost ekonomiky, životní úrovně a zátěže životního prostředí s ohledem na potřeby generací budoucích. Jednou ze základních životních potřeb současné generace je zejména dostupné bydlení. Věříme, že vytvoření atraktivních míst pro bydlení formou citlivých a nenásilných rekonstrukcí bude pozitivním obratem v demografickém trendu, vznikne tím nová příležitost pro město i pro jeho obyvatele v souladu s udržitelným rozvojem.,“ říká starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády.

Ing. Daniel Beneš, generální ředitel Skupiny ČEZ a. s., která je generálním partnerem výstavy, říká: „Bezemisní obnovitelné a jaderné zdroje budou mostem na cestě do bezemisní budoucnosti. Hrozba klimatických změn totiž velí vyrábět elektřinu způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud urychlíme výstavbu obnovitelných a jaderných zdrojů, posílíme sítě, akumulaci i decentrální energetiku a využijeme moderní prvky pružného řízení soustavy, zvládneme to.“

Ing. Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s., která je partnerem výstavy, se zmiňuje především o nové éře energetiky. „Udržitelnost je klíčovým tématem současnosti, které se propisuje do všech oborů lidské činnosti. Pro energetický sektor znamená zásadní změnu paradigmatu. Vstup do nové nízkoemisní éry přináší řadu výzev a jeden zásadní úkol – transformovat energetiku tak, aby byla udržitelná a zároveň byla zachována bezpečnost dodávek elektřiny. ČEPS se této tranzice aktivně účastní a ve spolupráci s partnery realizuje řadu inovativních projektů, jejichž prostřednictvím chce nástup nové éry energetiky podpořit.“

Poselstvím výstavy je zamyšlení se nad dnešním životním stylem a nadužíváním (ne)výhod globální civilizace. Udržitelnost není jen o recyklaci a moderní energetice, ale především o upozadění osobního komfortu ve prospěch společnosti jako takové.