V Č. Krumlově začínají přípravné práce na rekonstrukci Lazebnického mostu, v korytě řeky se vybuduje příjezdová cesta pro zásobování stavby

Exponovaný most, který propojuje historické centrum Českého Krumlova, čeká generální rekonstrukce. Práce potrvají do začátku května a vyžádají si úplnou uzavírku mostu, průchozí nebude ani pro pěší.

Stav Lazebnického mostu v centru města je havarijní, dřevěné části mostu jsou vyžilé, napadené dřevokaznou houbou a původní ocelové nosníky ze 50. let minulého století také nelze jen opravit. Poslední oprava proběhla v roce 2009 a týkala se pouze výměny dřevěných částí mostu a povrchové úpravy ocelových nosníků. Nyní proto most projde kompletní rekonstrukcí, při které zůstanou původní pouze opěry z kamenného zdiva, vše ostatní se vymění.

Do konce roku budou probíhat přípravné práce a od ledna se začne pracovat na samotném mostu. Unikátním způsobem se přistoupilo k zajištění přepravy stavebního materiálu. Aby těžké stroje nepoškodily náplavku a ulice historického centra a neohrožovaly obyvatele a návštěvníky, buduje se v korytě Vltavy příjezdová komunikace, po které se budou stroje a materiály dopravovat. Násyp v řece povede k mostu od pivovaru a po skončení rekonstrukce se zase odstraní.

Od 2. ledna 2024 se most uzavře pro veškerou dopravu i pro pěší. Začne se s demontáží nosné konstrukce, vyvěšením inženýrských sítí, sanací spodní stavby. Následně se nainstaluje ocelová nosná konstrukce včetně dřevěné mostovky a příslušenství. Na dřevěné části mostu (zábradlí, chodník, vozovka, mostovka) se použije dubové, modřínové a smrkové dřevo. Na ostrůvku pod mostem dojde také k nezbytné redukci zeleně.

„K rekonstrukci jsme přistoupili mimo sezónu, abychom minimalizovali její dopad na obyvatele, provozovatele podniků i návštěvníky. Přesto nás čeká náročné období, kdy se budeme muset na čtyři měsíce přizpůsobit provizornímu režimu dopravy. Dopravní opatření zveřejníme v nadcházejících týdnech. Zveme také všechny zájemce na osobní setkání 6. 12. od 16.00 hodin do velkého sálu na náměstí Svornosti čp. 2, kde podrobně vysvětlíme jednotlivé postupy stavby, dopravní omezení a zodpovíme dotazy,“ říká místostarosta Zbyněk Toman.

Náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 32 milionů korun, které půjdou výhradně z rozpočtu města, neboť na opravu mostů nelze zajistit žádné dotace.

Český Krumlov vlastní 28 mostů a lávek, což s sebou nese značné náklady na zajištění provozu a oprav těchto staveb.