Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.

Proč pro osoby v produktivním věku není důvod k panice.  Jak funguje imunitní systém slovy imunologa pochopitelně. Proč staří na nemoc covid-19 umírají. Článek, který by mohl pomoci všem, kteří hledají odpovědi na otázky, mají-li se o zdraví své a svých příbuzných opravdu vážně obávat, nebo naopak mohou-li být zcela bez obav a tu „chřipičku“ v klidu doma vyležet. Stejně jako jakoukoli jinou, kterou již prodělali v minulosti.

Skutečná profesionálka z oboru genetického inženýrství a virologie Soňa Peková vysvětlila na jaře laické veřejnosti, co jsou viry a jak fungují. Rovněž vyslovila, že se kloní k názoru, že nový koronavirus je spíše umělého než přírodního původu a proč.

Neoddiskutovatelnou skutečností je, že se od té doby rozšířil po celé planetě. Nyní je otázkou, jak skutečně a pro koho je nebezpečný a jak v boji s ním jako lidstvo obstojíme.

K této otázce se v nedávné době několikrát veřejně vyjádřil obdobný profesionál, tentokrát z oboru imunologie, pan Jiří Šinkora. Stejně jako paní Peková všem pochopitelnou mluvou vysvětlil, jak funguje lidský imunitní systém.

Z pohledu imunity je naprosto nepodstatné, zda nový virus vznikl mutací z netopýra přes laskouna nebo unikl nezodpovědností nebo dokonce s něčím úmyslem z nějaké laboratoře.

Nejpodstatnějším na jeho sděleních je, že vysvětlil, proč s koronavirem mají vážné problémy starší občané a proč u lidí v produktivním věku nedochází, až na výjimky, k žádným fatálním následkům. Tvrdá data zveřejněná Českým statistickým úřadem srovnávající veškerá úmrtí v ČR v roce 2020 s předchozími devíti lety mu dávají plně za pravdu.

Pan Šinkora odborně vyložil, proč pro rámcově starší 65 let je vakcína jediná naděje. Proč je pro ně tento nový koronavirus zabijákem a proč s ním není jejich imunitní systém schopen efektivně bojovat.

Pro uklidnění ostatních pan Šinkora obdobně vyložil, jakým způsobem získají nákazou mladší ročníky přirozenou imunitu a to i v těch případech, že jejich organismus následně nevykazuje žádné protilátky a proč. Jak si tito jedinci opakovaným střetem s virem následně svou imunitu posilují do doby, než si jejich organizmus protilátky vybuduje. Ty, které je budou přirozenou cestou chránit i v době, až i oni dosáhnou staršího věku.

Toto sdělení má význam zejména pro ty, kteří váhají, zda-li se nechat očkovat nebo ne.

Tedy pro ty, kteří na jednu stranu vah dávají argument, že právě distribuovaná vakcína bude mít své regulérní klinické zkoušky ukončeny nejdříve někdy v roce 2023. Tedy její případný vedlejší účinek je z dlouhodobějšího hlediska naprosto neodzkoušený.

Na druhou stranu vah mohou pak v současnosti dát pouze strach z nákazy, notně podporovaný médii a úředními tlaky, že pokud se nenechají naočkovat, nezískají úřední dokument, který je bude opravňovat k návratu do normálního života.

Tlaky, které vyvíjejí neméně vystrašení politici. Politici, kteří nesou plnou tíhu zodpovědnosti za to, jak tuto krizi vyřešit. Politici, kteří pod touto tíhou přicházejí s opatřeními, která nejen že likvidují ekonomiku, ale dokonce uvažují o tom, že ti, kteří nebudou mít kovidpas, budou vystaveni martyriu nekonečného testování při jakékoli příležitosti, kde by se mělo sejít více jednotlivců pospolu.

Že se o takových opatřeních uvažuje zveřejnil server Aktuálně.cz.

Server v souvislosti s tiskovým prohlášením českého ministra průmyslu a obchodu mimo jiné uvedl následující: „Ministerstvo zdravotnictví již nyní plánuje systém, který by například hospodským umožnil ověřit, jestli jejich hosté jsou očkovaní proti covid-19. Tito lidé by pak nemuseli na testy.“

Dále cituje hlavní hygieničku: „Kdo bude očkovaný, bude moci bez absolvování testů využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze při pravidelném opakovaném testování.“

K dnešku zdravotní pojišťovny antigenní testy proplácejí. Pouze však jedenkrát za pět dnů. Získání testu však vyžaduje návštěvu u lékaře. Bude-li potřebovat někdo test dříve, musí si jej zaplatit. Současná cena je okolo 300 Kč. Ale i když test proplatí pojišťovna, je třeba mít na zřeteli, že je to z prostředků, které jim hradíme my občané ve svém zdravotním pojištění. Též to, že pojišťovny budou mít o to méně na nákupy jiných potřebných léků a k proplácení náročných lékařských úkonů. V důsledku to může vést buď k omezování všeobecně dostupné zdravotní péče, pacienty přímo placenému zdravotnictví, nebo ke zvýšení sazeb za zdravotní pojištění.

Odborný názor pana Šinkory je, proočkujme plošně starší občany. Jejich imunitní systém již svou schopnost bránit se tomuto novému koronaviru ztratil a je pro ně zabijákem. U ostatních nechme virus prolétnout populací. Imunitní systém osob v produktivním věku je, až na individuální výjimky, plně schopen se přirozeně s novým koronavirem způsobujícím onemocnění covid-19 vypořádat. Stejně jako se vypořádal s ostatními koronaviry, se kterými žijeme v symbióze již po generace. Mladí i staří.

Video rozhovor s panem Šinkorou zveřejnil deník Reflex a rozhodně stojí za vyslechnutí.

Odkaz k rozhovoru naleznete ZDE.

Jednak řadě čtenářů může pomoci při rozhodování, jak vážně se nemoci covid-19 obávat. Zda-li se nechat očkovat nebo ne. Zejména rodičům, kteří toto zvažují pro své děti. Minimálně proto, že vnáší osvětu do toho, jak lidský imunitní systém ve skutečnosti funguje.

 

Jiří Šinkora (vlevo) při rozhovoru pro Reflex

Rozhovor je z půli listopadu loňského roku. Tvrdá data úmrtnosti za tu dobu zveřejněná k dnešku jeho názory plně potvrzují. Níže vkládám grafy, které jsou, co se jakéhokoli zkreslení týče, nenapadnutelné. Pro mne osobně jsou zásadně směrodatné. Nezahrnují žádné počty nakažených, hospitalizovaných nebo úmrtí s kovidem, na kovid, nebo jiné údaje, o kterých mohu důvodně pochybovat. Porovnávají v ČR počet zesnulých za období od roku 2011 do 48. týdne roku 2020 rozdělených na 6 věkových skupin. Zemřelých na cokoli. Dopravními nehodami nebo jinými úrazy počínaje přes následky jakýchkoli nemocí až pro přirozená zesnutí věkem.

Grafy jsem osobně sestavil z aktuálních dat zveřejněných k 7. 1. 2021 Českým statistickým úřadem. Konkrétně jsem čerpal odtud

Co grafy na první pohled potvrzují? Skutečnost, že epidemie nemoci covid-19 se věkových skupin do 65 let na celkové úmrtnosti obyvatel ČR při srovnání za posledních 10 let naprosto vůbec nedotkla. Data z posledních týdnů roku 2020 však dokazují, že pro starší občany je nákaza novým koronavirem fatální.

Protože v rozhovoru pro Reflex se pan Šinkora odvolává na to, jak již na jaře nebyl nikým z vedení našeho státu vyslyšen. Dále zde hovoří o nějakých klíčích a zámcích, kdy v rozhovoru nebyl prostor toto blíže vysvětlit, uvádím na konci tohoto článku opis jeho facebookového vyjádření, kde je vše dopodrobna a velice srozumitelně popsáno.

Jeho osvěta by měla pomoci též našim vrcholným politikům při hledání optimálního řešení. Minimálně by měla zvýšil jejich odolnost vůči nátlaku ze strany různých lobistů, kteří jim podsouvají jako jediná možná řešení taková opatření, na kterých mají jejich chlebodárci zájem zejména pořádně vydělat.

Aby se přestali bát. A aby se naopak svých poradců začali důrazně ptát, proč by měli být očkováni všichni a ne jen ti, kteří to opravdu potřebují. Proč by imunita, u produktivní části populace vůči novému koronaviru získaná přirozeně nákazou, měla být méně hodnotná, než získaná vakcinací. Navíc pomocí vakcín zcela nového typu, u kterých se nyní naprosto netuší, nezpůsobí-li v delší perspektivě něco ještě mnohem horšího, než je nemoc covid-19. Proč by se primárně neměli zaměřit na to, aby povinné testy museli mít zejména ti, kteří přicházejí do styku s našimi staršími obyvateli. To do doby proočkování. Namísto drahého testování naprosto všech bez rozdílu a racionálního účelu. Proč je nutné nadále zavírat provozovny, školy a sportovní areály, ve kterých se koncentrují právě ti, kterým koronavirus není schopen nikterak fatálně ublížit. Proč utrácet za vakcíny pro ty, kteří je nutně nepotřebují, a nadále tak zadlužovat náš stát astronomickými částkami. Proč vymýšlet navíc další opatření, která připomínají povinné nošení žluté hvězdy na oděvu, když jsou z pohledu naší přirozené odolnosti vůči mikroorganismům zcela mimo mísu. Není se pak čemu divit, že řadě našich spoluobčanů připadají přijímaná opatření jako, pod pláštíkem epidemie záměrné zavádění policejní totality. Totality horší než řada z nás zažila za minulého režimu.

Pro mě osobně jsou názory pana Šinkory stejně jako názory paní Pekové relevantní. Jednak je skutečně praktikujícím odborníkem z oboru. V jeho případě imunologie. Za druhé, protože je schopen principy lidské imunity, podstatu a míru nebezpečnosti právě probíhající nákazy vysvětlit tak, aby to pochopili prakticky všichni bez rozdílu vzdělání. Protože nestraší, ale uklidňuje. Uklidňuje pádnými argumenty. Protože tyto argumenty mají oporu v tvrdých datech úmrtnosti naší populace za posledních několik let. Protože ukazuje cestu. Cestu k cíli, jak tuto zdravotní krizi efektivně překonat a vrátit vše do normálu. Tedy k cíli, který si přejí předpokládám všichni.

 

Soňa Peková při rozhovoru pro slovenskou TA3

Je to velký rozdíl od mediálních výstupů různých profesorů z jiných oborů (parazitologie a podobně), kteří jsou navíc v některých případech prezentováni jako špičkoví virologové. Někteří straší haldami mrtvol v ulicích. Názory jiných připomínají prezentační přednášky dealerů některých konkrétních výrobců vakcín. Vakcín, které zatím nemohly být plně odzkoušeny. Přesto je doporučují k celoplošnému očkování bez rozdílu toho, komu je vakcinace opravdu potřeba a pro koho by se mohla stát výrazně větším rizikem, nežli si tu „chřipičku“ covid-19 v klidu doma odstonat. Rozhodnout se však musí každý sám za sebe. Rodiče tak musí učinit navíc s tíhou plné zodpovědnosti vůči zdraví svých nedospělých potomků.

Osobně jsem přesvědčen, že všichni výrobci nám předkládaných vakcín je vyvinuli s největší pečlivostí. To, že na jejich prodeji chtějí vydělat, je naprosto pochopitelné. Rozhodně tyto firmy nepovažuji za nějaké nezodpovědné zločinecké organizace. Na druhou stranu ale plně chápu, že za své výrobky v současnosti nejsou ochotny strčit ruku do ohně, neboť urychlená distribuce jimi narychlo vyvinutých vakcín porušuje jejich vlastní normy pro ověření veškerých případných následných nežádoucích účinků. Tedy chápu, proč si pod tlakem situace i politiků nechali podepsat nežalovatelnost. Chybička se ale vloudit mohla. Nebylo by to poprvé. Právě proto mají veškeré seriózní farmaceutické firmy tak tvrdé normy na testování novinek. Samy si je zavedly, aby chránily zejména sebe před průšvihy a jejich bolestivými následky.

Co však nechápu je skutečnost, že politici, kteří farmaceutickým firmám nežalovatelnost v nouzi akutní situace stvrdili, hodlají dobrovolně-povinně proočkovat veškerou populaci bez rozdílu a bez zvážení, je-li to všem vskutku potřeba. Proto též rozumím, proč nemalá skupina spoluobčanů dopřává sluchu různých konspirátorů s jejich teoriemi, například té, že podstatou toho všeho je záměr nejbohatších elit v pozadí způsobit hromadnou neplodnost a takto snížit světovou populaci na úzkou skupinu vyvolených a nutný počet na ně pracujících, ne příliš inteligentních, otroků.

Občas si kladu otázku, jak jsme vůbec mohli jako lidstvo dožít dnešních dnů. Bez prášků na kdejaký kucík, jejichž reklamami jsme denně bombardováni. Zejména na farmaka, která pouze zmírňují příznaky nemocí, nikoli na skutečné léky. Ty mohou nakonec předepisovat po odborném posouzení stavu pacienta pouze lékaři. Farmaka, která pouze oblbují organismus, aby se jedinec cítil jako by byl zdráv. Nemocný pak není přirozenou imunitní reakcí svého organismu přinucen na pár dní ulehnout. Místo toho je pod drogou, byť s mírnými potížemi, nadále aktivní.

Osobně jsem přesvědčen, že každou přirozeně prodělanou nemocí v klidu na lůžku (není-li fatálního charakteru, kde léčení skutečnými léky je plně na místě), si svůj imunitní systém posilujeme. Léčením léky (skutečnými léky) nemocí, které jsme schopni překonat sami, svůj imunitní systém oslabujeme. To, co by mělo zvládnout naše tělo hravě samo, necháme provést uměle do těla dodanými látkami. Náš imunitní systém pak přirozeně zleniví. Když vše za něj vyřeší nějaký prášek. Co se však stane, až prášek nebude akutně k mání? Například proto, že pojišťovny pro nedostatek financí takový prášek již nebudou schopny proplácet a potřební na jeho nákup finančně nedosáhnou. Na problémy si ale zaděláváme i tím, pokud nemoc takzvaně přecházíme. Naše tělo, zejména při užívání „oblbováků“, které zmírňují příznaky, není schopno plně rozvinout svou přirozenou obranyschopnost. Průběh nemoci se tak neúměrně prodlužuje. Navíc v řadě případů hrozí, že přeroste do chronického stádia, mnohdy již neléčitelného.

O jakých „oblbovácích“ mluvím? Právě o těch všech volně prodejných zázračných protizánětlivých lécích. Takzvaných lécích. Co je to zánět? Přirozená odezva organismu na jeho napadení, a to ne jen mikroorganismy. Potlačování zánětu je potlačování přirozené obrany našeho organizmu. Valné části populace však reklamy vryly do povědomí, že se jedná o skutečné léky. Toto je však pouze můj laický názor. Odpovědi by měli poskytnout lékaři. Ti skuteční. Ne ti v bílých pláštích z reklam. V převážné míře jde pouze o herce a najaté seriózně vypadající fotomodely.

Zodpovědnost za své zdraví je na každém z nás. K tomu, aby ale mohl náš imunitní systém efektivně zasahovat tam, kde je třeba, musí mít i stálý dostatek k tomu potřebných látek. Proto jsem přesvědčen, že mimo jiné je velice důležité tělo zásobovat velmi rozmanitou stravou. Ne vše potřebné si umíme vyrobit sami. Některé tělu potřebné látky jsou pouze v mase, jiné v zelenině, další pouze v mořské soli. Některé lze získat jedině v exotickém ovoci k nám dovezeném z druhého konce planety. Čím je strava rozmanitější, tím lépe. Tělo si pak zpravidla samo řekne, na co má chuť, a jistě ví, proč.

Podobně jsem skeptický i k nošení roušek. Ano rouškou chráním ostatní, zejména ty, kteří s novým koronavirem bojovat nemohou. Minimálně do doby, dokud starší ročníky nebudou plně proočkovány. Na druhou stranu však oslabuji svou imunitu tím, že zamezuji svému tělu, aby bylo v přirozeném trvalém kontaktu s milióny mikroorganismů, které okolo nás jsou. Tedy znemožňuji svému imunitnímu systému, aby se mohl průběžně učit je rozpoznávat.

Pokud mám jako laik naslouchat něčím názorům, které se v souvislosti s nemocí covid-19 týkají mého zdraví, jsou pro mne relevantní názory skutečně praktikujících virologů, genetiků, imunologů a vakcinologů. Zejména těch, kteří jsou schopni svůj názor „polopaticky“ vysvětlit. Názory špičkových odborníků z oborů pouze příbuzných nebo zcela jiných si též rád vyslechnu. Nedůvěru ve mně však vyvolají vždy, pokud svůj postoj vysvětlují tak, že mu nejsem schopen porozumět bez použití slovníku cizích slov a jaksi hovoří všelijak okolo bez toho, aby vyjasnili podstatu.

Martin Matouš

Těm, kteří si poslechli videorozhovor s panem Šinkorou a mají zájem blíže pochopit o čem konkrétně mluvil, uvádím jeho facebookové vyjádření z konce října 2020: 

Někým, na kom mi hodně záleží, jsem byl vyzván, ať napíšu, jak je to s imunitou proti virům, samozřejmě i koronáčovi. V tu chvíli mě napadlo, že to vlastně ještě nikdo veřejně a srozumitelně neudělal. Jestli je to proto, že to neumí nebo nechtějí, to nevím.

Takže: Viry se množí v našich buňkách a aby se tomu zabránilo, vyvinuly se u obratlovců dva mechanismy. První je založený na tom, že specializované buňky zvané T neustále obíhají krví a mízou a doslova lezou do orgánů a trvale osahávají všechny tělní buňky a zjišťují, jestli mají na svém povrchu pouze úlomky vlastních bílkovin.

Každá tkáňová buňka totiž malou část nově vytvořených vlastních bílkovin naláme, poskládá je do speciálních držáků a vystaví na svém povrchu, právě kvůli této kontrole. No a pokud se na jejím povrchu objeví něco cizího, ať je to původu virového nebo rakovinového, tak to některá z T buněk najde a napadenou buňku zabije. Takto se zastaví buď nádor nebo virus.

Některé viry i nádory umí zastavit vystavování držáků na povrchu buněk a tím uniknout této kontrole T buňkami. Jenže tělo má ještě tzv. NK buňky, které cíleně zabíjejí buňky bez držáků. Takže v pohodě.

Problém je, že to osahávaní držáku s úlomky bílkovin musí být nějak naprogramované, funguje to na principu zámku a klíče. Každý držák s úlomkem je zámek a každá T buňka má jeden unikátní klíč. A navíc těch T buněk potřebujeme velké množství, virus se šíří a nádor roste. T buňky se od vývoje v děloze až do pozdního středního věku vytvářejí v brzlíku (thymus, odtud tedy T) a vznikají tak, že jejich klíče jsou vyrobeny během cesty z centrální k okrajové části jednoho z laloků. Klíče jsou vytvářeny náhodně a pak jsou kontrolovány, jestli nezapadají do zámků tvořených držáky s vlastními úlomky.

Pokud zapadnou, vyvíjející se T buňka spáchá sebevraždu, protože po opuštění brzlíku by byla nebezpečná vlastnímu tělu. Sebevraždu také spáchají T buňky, které mají klíče, o kterých se dozví, že nikdy nic v tomto těle nerozpoznají, jsou prostě zbytečné. Jen několik málo procent T buněk, které mají vhodné klíče, které ovšem nezapadají do žádného z vlastních zámků, mohou brzlík opustit a odejít do dalších částí těla. No a potom krouží tělem a hledají, jestli nenajdou svůj zámek.

Jsou jich miliardy, každá se svým vlastním klíčem. Samozřejmě náhodně vznikají buňky se stejnými klíči, ale neví o sobě. Když svůj zámek najdou, buňku s tímto zámkem zabijí a začnou se množit jak šílené, protože jich bude zapotřebí hodně, virus se šíří a nádor roste.

Toto identické potomstvo první buňky se nazývá klon a zodpovídá za zabití všech buněk s jejich zámkem, tedy držákem s úlomkem podezřelé bílkoviny. A když to všechno pozabíjejí, klidně si odejdou do věčných lovišť. Jenže, a to je strašně důležité, poměrně velká část z nich pokračuje v obíhání těla a taky si sednou do speciálních l´ží v uzlinách, slezině a jinde, a tam po strašně dlouhou dobu čekají, občas se zvednou projedou si tělo, jestli náhodou… a tomu se říká imunitní paměť.

Když se nádor nebo virus znovu objeví, okamžitě se zalarmují, začnou se množit jako šílené… atd. Proto máme tzv. imunitu. Na každé následné setkání s virem je tělo už připraveno poměrně početnou jednotkou paměťových T buněk se správným klíčem. Jestli tuto jednotku vytvoří prvotní infekce nebo vakcína je vlastně jedno. Infekce je většinou mnohem účinnější.

Druhou součástí přizpůsobivé imunity obratlovců jsou protilátky, které pracují úplně jiným způsobem i když také na principu zámek a klíč. Jsou vylučovány B buňkami to krve, kde kolují jako rozpustný materiál a obalují struktury, proti nimž byly vyrobeny. Obalené struktury potom nemohou působit jako jed a viry se nemohou vázat na buňky hostitele. Kromě toho takto obalené struktury tělo pozná, specializované buňky je pohltí a rozsekají kyselinou a enzymy.

Takže máme T buněčnou a B buněčnou paměťovou imunitu. Proti některým virům jsou účinnější T buňky, proti jiným B buňky. U koronáče platí, že pokud zafungují již při útoku na povrch těla T buňky, nedojde k žádným nebo jen mírným projevům a protilátek není třeba, alespoň ne těch, které kolují v krvi. Jen když se virus dostane pod povrch, pokusí se ho tělo zastavit protilátkami.

Proto spoust lidí s žádnými nebo jen mírnými projevy protilátky mít nebude a proto protilátky u lidí, kteří je mají, časem vymizí, nejsou zapotřebí. Ale paměť T i B buněk zůstane.

A teď to nejvíc důležité, co jsem psal odpovědným lidem v březnu – vznik T i B buněčné imunity potřebuje čas. Nejdřív se musí najít buňky se správnými klíči a ta se musí namnožit. Tohle probíhá v řádu několika dnů. Mezitím se virus šíří svou stálou rychlostí. Pokud začne v mnoha kopiích, v tzv. vysoké dávce, hrozně se rozšíří dřív, než se buňky stačí namnožit. A potom skončíte s poškozenými orgány nebo v penále.

Při nízké dávce je šance každého daleko větší, vlastně u každého, kdo nemá vysloveně smůlu, stoprocentní. Smůlu má ten, kdo má pokaženou imunitu jiným závažným onemocněním, léčbou potlačující imunitu anebo stářím – repertoár klíčů se tvoří tak do padesáti, potom už žádné nové nevznikají a ty, co zaniknou, už nebudou nikdy nahrazeny. Pak je několik málo výjimek, které buňky s tím správným klíčem náhodou nemají.

Myslím, že z výše napsaného je jasné, proč většinou umírají polymorbidní jedinci, lidé s cukrovkou, nezřízení tlusťoši a starci. A proč bylo strašně důležité, aby kolující dávka byla pokud možno nízká. Jenže tady se udělal úplný opak. V dobách nízké dávky se udělal lockdown a navodil se pocit, že už je to pryč, což si mohl z poučených lidí myslet jen idiot.

Pak se to přes léto nechalo pomalu namnožit a když měl začít normální život, proběhly slučáky a další akce mladých, většinou bezpříznakových, kteří se navzájem nakazili a potajmu to roznesli ve vysokých dávkách všude, kam se vraceli. V březnu, když šlo všechno udělat řízeně, na mě nikdo nereagoval, tak teď to máme v plné palbě. Teď už se nedá dělat nic, i kdybychom udělali z našich dětí totální analfabety anebo umřeli hlady. Zachrání to jenom vakcína. Ale dobrá zpráva je, že i kdyby vakcína přišla pozdě, nezemřeme zdaleka všichni. Umřou jen ti, kteří na to imunitně nemají.

Hezký víkend.

Komentáře - Kurýr IN

8 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hodnocení
Všechny komentáře
Jiří Šinkora: Už je po všem. Nejlepší bude, až sundáme roušky a vir mezi námi začne cirkulovat – Kurýr IN
12. 6. 2021 18:51

[…] Rozhovor pro Český rozhlas s tím, který dokázal jako první vysvětlit laické veřejnosti jak funguje imunitní systém. Též již dříve vysvětlil, koho očkovat určitě a kdo získá imunitu i bez vakcíny? […]

Covid zdravotní a Covid politický – Kurýr IN
2. 3. 2021 23:08

[…] Asi po třech týdnech mi došlo, že na ulicích „neleží stovky mrtvých“, že v přepočtu …vyhlašovaným nařízením. Záměrně neužívám termín opatřením nebo doporučením. Zbavila jsem se strachu, ale nepřestala jsem dodržovat v nouzovém stavu předepsaná nařízení. Sehnala jsem si vitamínové doplňky na podporu imunity, začala jsem pravidelně cvičit a toulat se po lese a po liduprázdné krajině v okolí. Naštěstí jsem tehdy ušila jenom jednu roušku a ty další, chirurgické, jsem postupně sehnala v lékárnách. […]

Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem – Kurýr IN
8. 2. 2021 14:14

[…] K dnešku jsou na ČSÚ již data  za celý rok 2020. Nelze konstatovat jinak, že stále plně potvrzují slova imunologa pana Šinkory, který velmi přesně a pochopitelně vysvětlil, jak funguje náš imunitní systém a proč se mladí nemají čeho bát. Naopak proč pro starší občany je očkování velice důležité. Článek se jmenuje „Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova …“ […]

Fejkový respirátor – starší občané, kteří máte skutečný důvod mít z nemoci covid-19 obavy, čtěte pozorně! – Kurýr IN
2. 2. 2021 18:02

[…] redakce již uvedla v článku „Koho očkovat určitě? …„, že nemoc Covid-19 může mít pro občany starší 65 let fatální následky. U nich je […]

Otazníky nad příčetností Babišova Blatníku | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!
26. 1. 2021 0:05

[…] půjdu na  to jinak. Jeden  z  kosířů mi onehdá poslal   soubor  grafů, popisující  počty  úmrtí  v jednotlivých létech poslední dekády , v  rozdělení na […]

Petr Parvus
24. 1. 2021 16:23

Článek vyvolává dojem, jako by expert doporučoval očkování stařečků a stařenek. Nechce se mi tomu věřit. Například poslední odborný bulletin 2/2021 německého Robert Koch institutu (před kterým se jako před svatým grálem klanějí i čeští vědci), který poodhaluje statistiky kolem testovaní vakcín, píše na straně 27: „..In der höchsten Altersgruppe (≥ 75 Jahre) ist daher eine Aussage über die Effektivität der Impfung mit hoher Unsicherheit behaftet…“
Zdroj: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/02_21.pdf?__blob=publicationFile

Normální by tedy byla veliká zdrženlivost, co se očkování seniorů týče.
Kromě toho existuje celá řada případů z regionů v SRN, kde jsou v očkování seniorů maličko dále než u nás, kde se nikoliv nevýznamné množství seniorů krátce po první dávce vakcíny COVID-19 nakazilo.
Takže to vypadá, že vakcinace organismus seniorů spíše oslabuje.

Michaela
21. 1. 2021 11:11

Sinkora a Beran. Doktori, kteri o cem mluvi. Beran na PL. Nechapu jak je mozne, ze pokud by v jeden den neumrel vubec nikdo, nebo naopak zesnulo petkrat tolik, nez den pred tim, honota psa filipsa by se neposunula ani o bod. To ho snad pocitali absolventi inkluzivniho skolstvi.

Josef Koudelka
18. 1. 2021 0:22

Dlouhé, ale poučné. Díky.

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

.
 1. 11 let starý pořad o konspiracích odvysílaný TV Prima COOL předpověděl dnešní situaci
 2. Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.
 3. Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?
 4. Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska
 5. Sociální sítě v Polsku již nebudou moci mazat obsah, jak se jim zlíbí
 6. Opatření se změnila, elektromobilům je zakázáno parkovat vedle normálních aut. Důvodem je stále více požárů baterií
 7. Seriál určený zejména pro Piráty. Řadě občanů stále nějak nedochází, o co tady jde. Poslechněte klíčový proslov hlavního mozku mafie poslední série seriálu Chobotnice. Tam vše naleznete do posledního detailu
 8. 5 věcí, co nedělat, abyste neskončili jako Dominik Feri – srandičky z webu MyMuži a co na to Česká ženská lobby?
 9. Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
 10. Kdo je dezinformátor? Ten kdo používá argumentační fauly. O manipulační technice „Otrávená studna“ a dalších závažných souvislostech
 11. Lživé české statistiky, které jsou prospěšné pouze dodavatelům testů, roušek a vakcín
 12. Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa
 13. Západ zničil Ukrajinu a žene ji do války s Ruskem
 14. Idioti mávaj světem. Tedy alespoň se o to snaží. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Tak se na ně podívejme.
 15. Hygieničku Evu Trávníčkovou přivedl před kamery hlas jejího svědomí. S 28 lety na krajské hygienické stanici v Č. Budějovicích již nemohla dále mlčet
 16. Král předčasně korunovaný… a hlava mazaná! Proč jsou Piráti zrádným lákadlem a falešnou vábničkou nejen na levicového voliče
 17. Aktualizováno! Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem
 18. Michal Semín: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel
 19. Jak nás zaplavuje „dobro“ ze Západu aneb idiotství šéfa ODS Fialy
 20. Kdo jak hlasoval o novele zákona napravující znevýhodnění českých zemědělců vůči EU

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE

8
0
Článek můžete komentovat ZDEx