Přistupujme k žákům takticky didakticky. Hledejme cestu. Poukazovat na to, jak dělá někdo něco špatně, umí každý

Návrh koncepce vedoucí k návratu mladé generace do reálného života. Související komentář pod článkem autorky. Zastánci konzervatismu nebudou schopni spojit síly, dokud budou nadále bojovat minulé bitvy.


Téměř rok trvající pandemie Covid upozornila na řadu problémů, souvisejících se špatnou politikou zaměstnanosti. Například:

 1. Máme nedostatek lékařů a zdravotních sester. Namísto toho, abychom přilákali ke studiu zdravotnických oborů více mladých lidí, zkrátili vzdělávání všeobecných sester a zjednodušili specializační vzdělávání lékařů, najímáme pracovníky do zdravotnických zařízení ze zahraničí.
 2. Školský systém je zkostnatělý a práce pedagogů nedostatečně finančně ohodnocená. To se negativně odráží na výuce žáků a studentů. Vzpomeňme si, jak dlouho trvalo školám i řadě pedagogů, než se přizpůsobili novému systému distanční výuky. Namísto toho, abychom se aktivně zabývali reformou školství, varujeme před dopady distanční výuky.
 3. V zajištění manuální práce nejsme samostatní. Tuzemské firmy často využívají k dělnickým profesím pracovní sílu z Východu, a to kvůli nedostatku Čechů, ochotných takto pracovat, a nižším mzdám. Namísto toho, abychom tento problém řešili vhodnou politikou zaměstnanosti, vyčkáváme na dopady stagnace některých průmyslových odvětví v důsledku omezení cestování.

Šikovný a chytrý národ je zárukou dobré budoucnosti. Češi k tomu mají vynikající vlohy, chybí ale důsledný systém výchovy a vzdělávání.

Na tom, že školský systém vyžaduje reformu, se shodují politici napříč stranami. Nikdo z nich ale dosud nepřišel s takovým opatřením, které vyřeší:

 • nedostatek kvalifikovaných absolventů dělnických profesí
 • nedostatek absolventů zdravotnických oborů (lékařů a sester)
 • nadbytek úředníků
 • útlum řemesel

Toho lze dosáhnout celoplošným ozdravením výchovně vzdělávacího procesu v období 2,5 – 15 let vývoje osobností naší mládeže. S některými aktivitami na podporu výchovně vzdělávacích aktivit a reformy školství lze takřka ihned začít na regionální úrovni. Pomoci může projekt „Takticky didakticky“, který jsem v této souvislosti připravila. Jeho součástí jsou například mimoškolní zájmová činnost a osvětová kampaň.

1. Osvětová kampaň „Jsem král – dělám rukama“

Kampaň (zejména internetová, zaměřená na sociální média), která pomůže zlepšit názor rodičů dětí na kvalifikované dělnické profese. Podstatou kampaně bude prezentace videí, fotografií, textů a grafiky, propagujících jak konkrétní povolání, tak i jeho studium. Důraz přitom bude kladen na pozitiva manuálních profesí: například nadprůměrné platové ohodnocení a perspektivní uplatnění na trhu práce.

2. Mimoškolní systém výchovy a vzdělání „Po škole hravě…“

Po škole hravě spočívá v organizaci zájmových kroužků se zaměřením na společensky potřebné obory. Tuto aktivitu lze realizovat v krajích, kde je reálná součinnost soukromých firem a politické reprezentace na vybudování mimoškolní struktury volnočasových aktivit pro děti školního věku. Systém těchto aktivit lze ale zajistit i bez této pomoci, nebo pouze se zapojením soukromého sektoru, který má zájem na výchově a vzdělání svých budoucích zaměstnanců. Díky kroužkům si žáci vybudují pozitivní vztah k budoucímu oboru.

Zájem dětí o účast v těchto kroužcích (resp. zájmu rodičů dětí) podpoří celokrajská soutěž v praktických dovednostech žáků základních škol. Odměňovací systém bude natolik lákavý pro celé rodiny, aby motivoval jak děti, tak rodiče.

Příklady tematicky zaměřených kroužků:

Po škole hravě truhlářem (kroužek zaměřený na práci se dřevem, konstruktérství)

Po škole hravě sestřičkou (kroužek zaměřený na zdravovědu)

Po škole hravě zemědělcem (kroužek zaměřený na pěstování plodin, zvířata, přírodu)

Po škole hravě opravářem (kroužek zaměřený na techniku)

Po škole hravě kuchařem (kroužek vaření a pečení)

Po škole hravě elektrikářem (elektrotechnický kroužek)

Po škole hravě ajťákem (počítačový kroužek)

3. projekt „Jsem Einstein – používám mozek“

Projekt na podporu výuky matematiky a logiky, jehož cílem bude výchova techniků. Jeho součástí bude osvětová marketingová kampaň upozorňující na důležitost technického vzdělání a myšlení pro naši společnost. A dále zájmový kroužek „Po škole hravě technikem“, zaměřený na zábavnou formu matematiky a logiky. Technické vzdělávání je 30 let značně opomíjeno, což vede k nedostatku absolventů technických oborů.

4. projekt „Jsem borec – umím si poradit“

Projekt podporující doplnění výuky ZŠ a SŠ o novou podobu branné výchovy. Jeho podstatou je opět marketingová kampaň, zdůrazňující důležitost řešení krizových situací, a začlenění do mimoškolního systému zájmových kroužků. Smyslem této aktivity je naučit mládež správně jednat v krizových situacích a budovat v nich vztah ke své zemi. Její součástí jsou například znalosti první pomoci, dopravní výchova, pravidla pro přežití v přírodě, základy sebeobrany, pohyb v neznámém prostředí apod.

Autor: Ivana Kerlesová, blog

 

Poznámka Kurýr IN: O příčinách rozvratu našeho školství jsme již psali v článku Jak se za katedry českých škol dostali politicky korektní aktivisté. O politické korektnosti, kdy se zdála situace presidentu Klausovi ještě jakž takž normální. Problém je v tom, že kritizovat a analyzovat příčiny je jedna věc. Druhá věc je pokusit se nalézt řešení. Článek Ivany Kerlesové takovým nástřelem rozhodně je.

Jak dalece jej využijí ti, kteří se hlásí k tradičním hodnotám, toť otázka. Zejména v konfrontaci s Piráty, kteří dlouhodobě pracují na svém politickém programu, ví, co chtějí dělat a jak to prosadit. To že jsou to v řadě případů patologie, které jsou v hrubém rozporu se samotnou podstatou našeho biologického druhu, je z tohoto pohledu druhotné. Oni jsou metodičtí a mají koncepci. Dokonce manuál jak oblbnout davy – viz článek: Ivan Bartoš a jeho užiteční idioti.

Co místo hledání koncepce pro prosperující budoucnost dělají všichni ti kteří se hlásí ke konzervatismu? K dnešku spíše záchraně, abychom vůbec přežili a nestalo se nám to samé, co ověřily pokusy experimentátora Calhouna?

Národovci stále bojují proti Hitlerovi, fašismu a rozpínavým Němcům a uniká jim, že fašismus se nám nasouvá nyní z jiného než německého „fašisticka“ – jak rádi zdůrazňují (nemohlo nás napadnout fašisticko, takový stát neexistuje, to byli přece Němci).

Jiní bojují stále proti Brežněvovi,  komunistům a Sovětskému svazu. Odvěkým mužikům, útočným ruským buranům a arciďáblovi Putinovi! Dle nich přeci z Ruska nikdy nic dobrého nepřišlo. Takže opět. Nebyli to komunisti, ale Rusové – „komunisticko přeci neexistuje“. Neobsadili nás ale takhle dle jejich logiky v 68. Ukrajinci? Vždyť Brežněv byl Ukrajince. Nebo v 45. Gruzínci? Vždyť Stalin byl Gruzínec.

Pokud snad někdo, zejména z národovců a vlastenců, kteří bojují své více než 75 let staré bitvy má zájem pochopit, jak nebezpečné to je, mají možnost se ponaučit ze série článků „Tábor smrti Talerhof“ (1),  (2) a (3), ale zejména z aktuální eskalace napětí na Ukrajině. Ukrajinci se chystají na válku s nenáviděným Ruskem a rýpalové (užiteční idioti – otázka je čí) je v tom úspěšně podněcují a Rusko očerňují.

Přitom ideu „zabít Rusa“ Ukrajincům podsunula rakousko-uherská tajná policie za účelem potlačení proruských tendencí na Haliči. To právě v té době, kdy u nás probíhalo národní „panslovanské“ obrození a v Německu  pangermanistické hledání společných kořenů malých knížectví jako obrana proti Francouzům. Nebyli ti ideoví panslovanisti a pangermanisti 19. století také někoho užitečnými idioty? Který stát historicky nejvíce používal metodu „rozděluj a panuj“. Nekorektně a podstatně výstižněji: „vzájemně rozeštvi a potom ovládni“. Dám nápovědu. Tato země již v 18. století úspěšně „demokratizovala“ Indii!

Pokud ti kteří se hlásí ke konzervativním hodnotám nezačnou hledat cestu, jako se pokusila autorka článku a místo toho budou stále bojovat staré války (které ale na nějakou tu novou rozdmýchat nakonec mohou – viz Ukrajina), neskončí to dobře.

Piráti jsou koncepční, vesměs inteligentní, mladí a mají drive. Průvodním znakem mlátí je též ale, „jsou mladí a  ještě b..í“. Než na to ale sami přijdou, mohou napáchat již bohužel nezvratné škody. Měly by svou pozornost více obrátit na životem zkušenější, tedy ty starší.

A když se kouknu do řad našich obrozenců, kteří hledali ty jedině „pravé Čechy“. Své teorie rozvíjeli právě v době, kdy byli mladí. To by si měli ti jejich současní,  nyní již postarší, následovníci uvědomit. Ty knihy, které pečlivě nastudovali a kterými se ohání, psali tehdejší mladí a b…í. Takoví tehdejší Piráti. Piráti, kteří tehdy, ruku v ruce se stejně mladými a bl..mi pangermány na druhé straně, lid zemí českých, moravských a slezských dokonale vzájemně rozeštvali.

 

Komentáře - Kurýr IN

0 Komentáře
Všechny komentáře

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

.
 1. 11 let starý pořad o konspiracích odvysílaný TV Prima COOL předpověděl dnešní situaci
 2. Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.
 3. Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?
 4. Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska
 5. Sociální sítě v Polsku již nebudou moci mazat obsah, jak se jim zlíbí
 6. Opatření se změnila, elektromobilům je zakázáno parkovat vedle normálních aut. Důvodem je stále více požárů baterií
 7. Seriál určený zejména pro Piráty. Řadě občanů stále nějak nedochází, o co tady jde. Poslechněte klíčový proslov hlavního mozku mafie poslední série seriálu Chobotnice. Tam vše naleznete do posledního detailu
 8. 5 věcí, co nedělat, abyste neskončili jako Dominik Feri – srandičky z webu MyMuži a co na to Česká ženská lobby?
 9. Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
 10. Kdo je dezinformátor? Ten kdo používá argumentační fauly. O manipulační technice „Otrávená studna“ a dalších závažných souvislostech
 11. Lživé české statistiky, které jsou prospěšné pouze dodavatelům testů, roušek a vakcín
 12. Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa
 13. Západ zničil Ukrajinu a žene ji do války s Ruskem
 14. Idioti mávaj světem. Tedy alespoň se o to snaží. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Tak se na ně podívejme.
 15. Hygieničku Evu Trávníčkovou přivedl před kamery hlas jejího svědomí. S 28 lety na krajské hygienické stanici v Č. Budějovicích již nemohla dále mlčet
 16. Král předčasně korunovaný… a hlava mazaná! Proč jsou Piráti zrádným lákadlem a falešnou vábničkou nejen na levicového voliče
 17. Aktualizováno! Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem
 18. Michal Semín: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel
 19. Jak nás zaplavuje „dobro“ ze Západu aneb idiotství šéfa ODS Fialy
 20. Kdo jak hlasoval o novele zákona napravující znevýhodnění českých zemědělců vůči EU

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE

0
Článek můžete komentovat ZDEx