Sociální služby

Sociální služby jsou poskytovány osobám, které nezvládnou vlastními silami, ať už z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, z důvodu krizové situace, v důsledku životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, nebo žijících v sociálně znevýhodňujícím prostředí, pečovat o svou vlastní osobu a stávají se osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Mezníkem pro rozvoj sociálních služeb se stal rok 2006, kdy došlo ke standardizaci postupů v rámci poskytování jakékoli sociální služby. Od tohoto roku byly provedeny dílčí změny, které ale nereflektují aktuální situaci potřeby poskytování sociálních služeb obecně.

V poslední době se často hovoří o tzv. deinstitucionalizaci sociálních služeb. Jedná se o proces, ve kterém dochází k přechodu od ústavní (institucionální) péči o osoby se zdravotním postižením k péči poskytované v přirozeném prostředí. Cílem tohoto procesu je zkvalitnit život lidem se zdravotním postižením a umožnit jim žít běžný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

Pokud je potřeba poskytování pobytové sociální služby a nelze tuto situaci zvládnout poskytováním terénní služby, měl by být více uplatněn vliv dětí u seniorů.  V minulosti bylo zcela běžné, že se rodiny postaraly o své blízké ve stáří, několik generací bydlelo ve stejném domě a prarodiče, když už nemohli pracovat, pomáhali s výchovou dětí. V dnešní době, bohužel však tyto vazby již nejsou běžné a zdá se, že se vytrácí běžná spolupráce a úcta mezi generacemi. Přitom důležitost právě těchto vazeb je pro obě strany nepostradatelná. Jak jinak naučit děti úctě ke stáří? Pouze přímým kontaktem je možné získat zkušenosti. Největším přínosem je získání respektu a úcty ke stáří, který v dnešní době opravdu chybí. Mezigeneračním setkáváním ale nezískávají zkušenosti jen děti. I pro seniory je setkávání s dětmi velmi přínosné.

Důraz by měl být kladen na rozvoj paliativní péče. Onkologická onemocnění představují v dnešní době nejvýznamnější zdravotní hrozbu v rámci Evropy. S chronickými nemocemi se potýká více než 80 % lidí starších 65 let a jsou zodpovědné za 86 % všech úmrtí, onkologická onemocnění jsou každoročně nově diagnostikována u téměř 4 milionů lidí. S ohledem na výše uvedené se paliativní péče jeví jako nezbytná odpověď na otázku, jak do budoucna těmto chorobám čelit.

Mgr. Lucie Zajícová

Komentáře - Kurýr IN

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

.
 1. Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.
 2. Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?
 3. Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska
 4. 5 věcí, co nedělat, abyste neskončili jako Dominik Feri – srandičky z webu MyMuži a co na to Česká ženská lobby?
 5. Sociální sítě v Polsku již nebudou moci mazat obsah, jak se jim zlíbí
 6. Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
 7. Seriál určený zejména pro Piráty. Řadě občanů stále nějak nedochází, o co tady jde. Poslechněte klíčový proslov hlavního mozku mafie poslední série seriálu Chobotnice. Tam vše naleznete do posledního detailu
 8. Kdo je dezinformátor? Ten kdo používá argumentační fauly. O manipulační technice „Otrávená studna“ a dalších závažných souvislostech
 9. Lživé české statistiky, které jsou prospěšné pouze dodavatelům testů, roušek a vakcín
 10. Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa
 11. Král předčasně korunovaný… a hlava mazaná! Proč jsou Piráti zrádným lákadlem a falešnou vábničkou nejen na levicového voliče
 12. Idioti mávaj světem. Tedy alespoň se o to snaží. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Tak se na ně podívejme.
 13. Hygieničku Evu Trávníčkovou přivedl před kamery hlas jejího svědomí. S 28 lety na krajské hygienické stanici v Č. Budějovicích již nemohla dále mlčet
 14. Veřejný sektor utržený ze řetězu
 15. Aktualizováno! Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem
 16. Kdo jak hlasoval o novele zákona napravující znevýhodnění českých zemědělců vůči EU
 17. Michal Semín: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel
 18. Zcela zásadní prohlášení MUDr. Igora Bukovského, PhD: Klamstvo a Pravda: Vyhraje ten, kdo vydrží déle!
 19. MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP: Výzva médiím, vládě a ministrům k ukončení šíření hysterie
 20. CNN prolomila ledy. Podrobnosti ale přinesl jiný celosvětový web. Jak vznikaly vlivné články, které pomohly prosadit teorii přirozeného původu nemoci, která zastavila svět

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE