CNN prolomila ledy. Podrobnosti ale přinesl jiný celosvětový web. Jak vznikaly vlivné články, které pomohly prosadit teorii přirozeného původu nemoci, která zastavila svět

Dva nejvýznamnější články propagující teorii „přirozeného původu“ epidemie covidu-19 pocházejí od vědců, kteří byli součástí týmu „odborníků“, jež na žádost úředníka Bílého domu přizvala Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM).

Tyto vlivné články byly hojně využívány mediálními organizacemi k prosazování teorie přirozeného původu a současně zesměšňovaly alternativní teorie – včetně teorie o možném úniku viru z laboratoře – coby konspirační teorie.

Naší snahou je hledat pravdu prostřednictvím přesné a nezávislé žurnalistiky. Naším záměrem je vzdělávat čtenáře, přesně informovat o nejkritičtějších událostech dnešní doby, rozšiřovat mysl a pozvedat společnost. Dobře informovaná společnost je základním kamenem prosperující demokracie. Zkoumáme problémy, které jsou přehlížené nebo kterým se ostatní mediální výstupy vyhýbají. Děláme to, protože se domníváme, že žurnalistika musí být skutečně zodpovědná – vůči společnosti. Snažíme se vyzdvihovat řešení a to, co je ve společnosti dobré, namísto vyzdvihování konfliktů, které nás rozdělují. Společnost Epoch Times založila skupina Číňanů žijících v USA.

 

E-maily odhalují, jak vznikaly vlivné články, které pomohly prosadit teorii přirozeného původu covidu-19

Zdá se, že tyto články byly součástí koordinovaného úsilí, které vzešlo z telekonference pořádané 1. února 2020 dr. Anthonym Faucim, ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), a dr. Jeremy Farrarem, ředitelem britské nadace Wellcome Trust. Konference se konala poté, co se skupina zdravotníků koncem ledna 2020 snažila reagovat na veřejné zprávy o možném spojení mezi covidem-19 a Wuchanským institutem virologie v Číně.

Po rozhovorech těchto zdravotníků byla veřejná diskuse o možném úniku viru z laboratoře aktivně potlačována platformami sociálních médií, zdravotnickými úředníky i Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

První článek, koncipovaný spíše jako otevřený dopis veřejnosti, byl zveřejněn 19. února 2020 v časopise Lancet a podepsala jej řada vědců. Ranní e-mail ze 6. února 2020 (str. 251), který byl získán na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (Freedom of Information Act) organizací U.S. Right to Know, odhalil, že prezident organizace EcoHealth Peter Daszak vypracoval dopis vyzývající k „solidaritě se všemi vědci a zdravotníky v Číně“.

Daszakova organizace v minulosti obdržela od Fauciho institutu NIAID finanční prostředky ve výši 3,7 milionu dolarů, z nichž nejméně 600 000 dolarů bylo zasláno wuchanskému virologickému institutu.

Laboratoř P4 v areálu Wuchanského institutu virologie v čínské provincii Chu-pej, 13. května 2020. (HECTOR RETAMAL / AFP via Getty Images)

Daszak ve svém dopise uvádí, že „transparentní sdílení údajů o této nákaze je nyní ohroženo fámami a dezinformacemi o jejím původu“.

„Společně důrazně odsuzujeme konspirační teorie naznačující, že covid-19 nemá přirozený původ,“ uvádí se v dopise podepsaném 27 vědci.

Druhý článek s názvem „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, zveřejněný 17. března 2020 v časopise Nature, se zaměřoval na vědeckou komunitu. Tento článek vedl „korespondující autor“ Kristian Andersen, který si nedávno spolu s dalšími čtyřmi vědci smazal celý svůj profil na Twitteru.

Pozoruhodné je, že z pěti vědců, kterým je připisováno napsání článku, se čtyři přímo účastnili telekonference s Faucim a Farrarem, která byla v e-mailu od Farrara z 1. února 2020 (str. 3 197) popsána jako „diskuse … sdílená v naprosté důvěrnosti“.

Jediný autor, který se telekonference 1. února 2020 nezúčastnil, od té doby své stanovisko odvolal.

NASEM: K určení původu a vývoje viru „jsou zapotřebí další údaje“

Bezprostředně předtím, než Daszak rozeslal návrh dopisu pro časopisu Lancet, se 3. února 2020 konala schůzka (str. 116), kterou uspořádaly Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM) a které se údajně zúčastnili „úředníci FBI, Úřadu ředitele Národní zpravodajské služby spolu s Národním zdravotním institutem a Ministerstvem zdravotnictví a lidských služeb“.

Narychlo svolaná schůzka se uskutečnila na žádost ředitele Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku (OSTP) Bílého domu Kelvina Droegemeiera, který předtím téhož dne požádal NASEM, aby „pomohl určit původ 2019-nCoV“.

Setkání NASEM se konalo dva dny po telekonferenci Fauciho a Farrara. Interní e-maily Fauciho zveřejněné prostřednictvím žádostí o otevření záznamů ukazují, že telekonference byla reakcí na článek v časopise Science, který odkazoval na text v časopise Nature z 9. listopadu 2015 o experimentech se „získáním funkce“ (gain-of-function) virů, které byly prováděny v laboratoři ve Wu-chanu s použitím „chimérických virů“ u myší a které financovala Fauciho organizace.

Na zasedání NASEM byla během hodinového setkání zařazena desetiminutová prezentace (str. 116) od Fauciho, které se zúčastnili také Daszak a Andersen.

Anthony Fauci na slyšení senátního podvýboru v Kapitolu ve Washingotnu, 26. května 2021. (Sarah Silbiger / Pool / Getty Images)

Interní e-maily naznačují, že po formálním setkání probíhala významná interní debata – jak ze strany úředníků NASEM, tak ze strany odborníků, které si organizace pozvala na radu – o oficiální odpovědi na Droegemeierovu žádost.

Andersen reagoval na diskusi Daszaka a zbytku expertní skupiny e-mailem (str. 125) 4. února 2020. Napsal: „Přemýšlím, zda bychom neměli být v otázce (genetického) inženýrství pevnější. Hlavní třeskuté teorie, které v současné době kolují, se týkají toho, že tento virus byl nějak záměrně zkonstruován, a to prokazatelně není pravda. Inženýrství může znamenat mnoho věcí a mohlo být provedeno buď za účelem základního výzkumu, nebo z nekalých důvodů, ale data přesvědčivě ukazují, že ani jedno, ani druhé nebylo provedeno.“

Nicméně jen několik dní předtím, bezprostředně před telekonferencí Fauciho a Farrara 1. února 2020, Andersen zaslal Faucimu e-mail, v němž poznamenal, že „je třeba se opravdu pozorně podívat na všechny sekvence, aby bylo vidět, že některé rysy (potenciálně) vypadají jako uměle vytvořené“.

Odpověď NASEM pomohl zformulovat také Trevor Bedford, počítačový biolog, který navrhl: „1. Vazebná místa bych zde nezmiňoval. Pokud začnete zvažovat důkazy, je toho hodně, co je třeba zvážit pro oba scénáře. 2. Napsal bych: ,žádný důkaz o genetickém inženýrství‘, tečka.“

Události nabraly rychlý spád. Dne 4. února 2020 napsal Andrew Pope z NASEM účastníkům dopis, v němž poznamenal: „Plány se z hlediska našeho produktu změnily. Místo webového příspěvku ,Vědecky podloženo‘ nyní připravujeme dopis, který podepíší tři předsedové našich tří akademií.“

Po dlouhém zvažování byla 6. února 2020 zaslána Droegemeierovi z Bílého domu odpověď od Marcii McNuttové, Johna Andersona a Victora Dzaua z NASEM, v níž se uvádí, že NASEM „konzultoval přední odborníky …, kteří by mohli pomoci objasnit vznik a vývoj 2019-nCoV“.

V dopise bylo obsaženo oficiální stanovisko panelu odborníků NASEM, kteří „nás informovali, že k určení původu a evoluce viru jsou zapotřebí další údaje o genomické sekvenci z geograficky a časově různorodých vzorků viru“.

(Zleva doprava) Thea Fischerová, Marion Koopmansová, Peter Daszak a další členové týmu Světové zdravotnické organizace (WHO), který zkoumal původ pandemie covidu-19, opouštějí 29. ledna 2021 hotel Hilton Wuhan Optics Valley ve Wu-chanu. (HECTOR RETAMAL / AFP via Getty Images)
(Zleva doprava) Thea Fischerová, Marion Koopmansová, Peter Daszak a další členové týmu Světové zdravotnické organizace (WHO), který zkoumal původ pandemie covidu-19, opouštějí 29. ledna 2021 hotel Hilton Wuhan Optics Valley ve Wu-chanu. (HECTOR RETAMAL / AFP via Getty Images)

Rozesílání návrhů dopisů Daszaka a Andersena

Den před oficiální odpovědí NASEM však již Daszak šířil svůj dopis, v němž odmítal laboratorní původ viru jako konspirační teorii. A podle Andersenova spoluautora Roberta Garryho koloval v době odpovědi NASEM také návrh Andersenova článku „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ pro časopis Nature ze 17. března 2020.

Ralph Baric, virolog, který spolupracoval s ředitelkou Wuchanského institutu virologie Š’ Čeng-li na experimentech s viry, byl zahrnut do prvních návrhů Daszakova dopisu. V e-mailu z 6. února 2020 Daszak napsal: „není třeba, abyste podepsal ,Prohlášení‘, Ralphe!!!“, na což Baric reagoval: „Také si myslím, že je to dobré rozhodnutí. Jinak to vypadá samoúčelně a ztrácíme dopad. Ralph“.

Je pozoruhodné, že Baric byl korespondujícím autorem článku v časopise Nature z 9. listopadu 2015, který vyvolal počáteční roztržku, jež nakonec vedla ke konferenčnímu hovoru z 1. února 2020, který iniciovali Fauci a Farrar.

Daszak dal do oběhu svůj návrh textu se slovy (str. 273): „Níže přicházím s počátečním seznamem. Navrhněte prosím jména svých kolegů, o kterých si myslíte, že by to také mohli být ochotni podpořit.“

Na závěr (str. 274) Daszak sdělil těm, kteří byli zasvěceni do počátečního návrhu: „Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení nebude mít logo EcoHealth Alliance a nebude možné identifikovat, že pochází od jedné organizace nebo osoby; jde o to, aby to působilo, jako že se společenství postavilo za své kolegy.“

Zajímavé je, že o den dříve, když Dazsak dal poprvé do oběhu svůj návrh, prohlásil, že sám „by toto prohlášení neměl podepisovat, aby mělo od nás určitý odstup a nepůsobilo tedy kontraproduktivně“. Daszak poté pokračoval: „Pak to zveřejníme způsobem, který nebude zpětně odkazovat na naši spolupráci, abychom maximalizovali nezávislý tón.“

Není jasné, proč Daszak změnil názor a nakonec se pod dopis podepsal.

Článek v časopise Lancet z 19. února podepsalo 27 vědců z celého světa. Ačkoli na telekonferenci 1. února byli přítomni pouze dva signatáři, Farrar a Christian Drosten, nejméně pět ze signatářů bylo přímo spojeno s EcoHealth Alliance. Dva z nich byli navíc partnery EcoHealth. Tyto vazby nebyly v dopise Lancetu deklarovány. Místo toho autoři výslovně prohlásili, že nemají žádné konkurenční zájmy.

Pět ze signatářů navíc spolupracovalo s fondem Wellcome Trust, v jehož čele stál Jeremy Farrar, nebo pro něj pracovalo.

Někteří signatáři, kteří nejsou spojeni ani s telekonferencí z 1. února, ani s organizací EcoHealth, nedávno ohledně původu viru změnili názor. Stanley Perlman nyní tvrdí, že teorie o úniku z laboratoře je „opět na stole“. A signatář Charles Calisher tvrdí, že označit únik z laboratoře za konspirační teorii bylo „přehnané“.

Další signatář, Peter Palese, nyní požaduje řádné vyšetřování. A v neposlední řadě profesor Chicagské univerzity Bernard Roizman prohlásil, že virus pochází z laboratoře kvůli „lajdáctví“, a tvrdí, že pracovníci wuchanské laboratoře „nemohou přiznat, že udělali něco tak hloupého“.

Autoři: Přeloženo z původního článku newyorské redakce Epoch Times.

 

Poznámka Kurýr IN: Článek The Epoch Times navazuje na článek „A je to venku. CNN prolomila ledy. Reportáž stejného rozsahu jako od pomlouvaného Aeronetu. Informace jako od pomlouvané Pekové! Kdy se začnou vyšetřovat a zavírat viníci 100% nárůstu úmrtí důchodců?!„.

Co text Epoch Times dokazuje? Velice prapodivností, ale zejména proč vznikají konspirační teorie, jejich podstatu a podstatu manipulací.

Zejména umlčování skutečných odborníků vedlo řadu lití k tomu, že začali zvažovat různé teorie, že jde o podvod. Tedy teorie o možné  konspiraci nějakých mocných zájmových skupin. Podobně, jako když kriminalista začíná vyšetřovat předpokládaný zločin. Například pomlácenou mrtvolu u krajnice silnice.

Nejprve si sestaví škálu hypotéz o příčinách „neštěstí“ a motivu předpokládaného pachatele, pokud by mělo jít vskutku o „zločin“. Je-li předpoklad, že zločin spáchala organizovaná skupina, je součástí hypotéz i ta o konspiraci skupiny pachatelů, která nakonec vyústila k tomu, že se u silnice našla mrtvá osoba, kterou jakoby v noci srazil náklaďák, kdy řidič buď jakoby ujel, nebo to, že jakoby ani nezaznamenal, že svým návěsem někoho srazil. Tedy jedna z hypotéz sestavená kriminalistou je teorií konspirační. Pokud se taková konspirační teorie prokáže, tak o konspiraci skupiny pachatelů vskutku prokazatelně šlo.

Problém je v tom, že mediální manipulátoři celosvětově ovlivnili celou západní civilizaci natolik, že manipulační metodou „Otrávená studna“, tedy argumentačním faulem, docílili, že když se řekne „konspirační teorie“ je její autor označen za „konspirátora“. Tedy za osobu pomatenou – nedůvěryhodného blázna, jehož názory „seriózní občané“ ze zásady ignorují, ať argumentuje jakkoli, a to i když svá tvrzení plně prokazuje. Taková osoba je vysmívána a komplet vyřazována ze společenského života.

Pokud chcete vědět jak funguje manipulativní technika OTRÁVENÁ STUDNA, klikněte na obrázek

Skutečnost je však taková, že konspirační teoretik je naopak velice hloubavá osobnost. Tedy výjimečný jedinec, který si na rozdíl od většiny dokáže klást otázky a hledat na ně odpovědi, které ostatní nenapadly. Pokud je někdo schopen ke svým teoriím vyhledat patřičně mohutnou baterii velice silných argumentů, zaslouží naopak vysokého společenského ocenění. Minimálně za to, že je takovéhoto kreativního přístupu schopen, a to i v případě, že se v některém konkrétním případě ukáže, že skutečnost dle jeho konspirační teorie neproběhla. Ona totiž jím sestavená jiná konspirační teorie ve zcela jiném případě, může být plně potvrzena a zločinci by bez ní nebyli nikdy dopadeni.

Odsuzovat osoby, které jsou schopny sestavovat konspirační teorie a to i v případech, kdy se některá z nich neprokáže, je asi tak moudré, jako kdyby se musel se služebním poměrem u policie rozloučit každý detektiv-kriminalista, který by v rámci některého z vyšetřování, pátral po určitou dobu ve slepé uličce. Pokud by se takto policie automaticky zbavovala každého kriminalisty, který občas v rámci své profese pátral tam, kde se zločin neprokázal, kdo by u té policie nakonec zůstal. Jenom samí omezení blbci?! 

Smutné je, že přesně tak se ale vyvíjí naše společnost. Do vedení státu, té nesložitější struktury, kterou zde máme, se dostávají již v převážné míře jen

   1. nedovzdělaní blbci se silným motivem „malá domu“, a to že vzniknou nějaké následky, jaksi nejsou schopni vůbec mentálně chápat,
   2. v o něco menší míře zaprodanci v žoldu cizích zájmů s motivem „velká domu“ a „po mě potopa“.
   3. Nemalou část tvoří též nedovzdělaní blbci, kteří sice nemají motiv „malá ani velká domu“, ale kteří z lenosti, nebo mentální nedostatečnosti věří jako slovu božímu osobám, které si skrze masáž ze strany systémových medií a absolvovaná školení bohulibých neziskovek zbožtili propagované „kapacity“ a jejich „pravdy“. Pak bez znalosti problematiky pouze papouškují to, co jejich „bozi“ hlásají. Pro tyto má sociologie odborný výraz „užiteční idioti“.

    

  1. Ti schopní a moudří, k jejichž výbavě schopnost vytvářet konspirační teorie musí být, se znechucením odcházejí, nebo jsou vystrnaděni.  Pouze hloubaví a moudří mají schopnost vidět to, co jiným uniká a schopnost odhadovat budoucí trendy a dlouhodobé vize, které mohou naši civilizaci posunout dále. Pokud navíc mají schopnost tyto „sny“ realizovat, tak to jsou přesně ti, kteří by měli sedět v poslanecké sněmovně, vládě, potažmo na nejvyšších úřednických místech státu.

Závěr: Važme si konspiračních teoretiků. Jsou to v převážné míře moudří a hloubaví lidé. Vysmějme se všem těm, kteří používají argumentační fauly jako je například „otrávená studna„. Jedincům, kteří nejsou schopni argumentovat jinak než, že se odvolávají na nějaké jiné autority a přitom nevysvětlí kořen věci a proto je to dle nich pravda, tak těm se vysmějme ještě víc. Jejich argumenty mají váhu „Jedna bába povídala, jak druhá bába povídala, že slyšela dva chlapi ze sousední ulice, co říkali, že je to tak a onak.“ Moudrý si příslušného odborníka vyslechne, nechá si podstatu jeho tvrzení vysvětlit tak, aby věděl proč tomu tak je, aby toto vysvětlení plně chápal a byl jej schopen vyložit i každému, se kterým na téma pohovoří. Zejména pokud by měl o skutečném stavu věcí někoho následně přesvědčovat. Jakmile někdo pouze mlží s odkazem „já tomu nerozumím, ale ten a ten docent-doktor-profesor říkal, že to tak je, tak mi proto věřte“ je buď:

    1. lenoch, který si nedal ani to minimum práce, aby si věci nechal doopravdy vysvětlit,
    2. zaprodanec, který vás chce nejspíše pouze oblbnout za nějakým účelem o kterém nechce, aby jste měli jen tušení
    3. nebo blbec, který naprosto nemá co pohledávat v nějaké řídící funkci!

Pokud naši představitelé argumentují  výše uvedeným způsobem, tak nás mohou ochránit pouze ti moudří, kteří jsou schopni tato prapodivná tvrzení svými konspiračními teoriemi opodstatněně zpochybnit.

Pamatujte. „Konspirační teorie není hanlivé sousloví! Ano i mezi nimi jsou takové, které jinak než „teorie bláznů“ nazvat nelze. To se ale vždy pozná podle předkládaných argumentů. To potom ale musí být ochota jim naslouchat a ne ve vleku „otrávené studny“ si hned v úvodu říci „Kdo že ta tvrzení předkládá? Aha pan Novák! O Novákovi v televizi ten seriózně vypadajíc pán říkal, že je konspirační teoretik. Tak toho vyslechnout je za zcela zbytečné. Takové já „seriózní osoba“ neposlouchám. Co by tomu řekli sousedi, kdyby zjistili, že poslouchám názory nějakého konspirátora!

Konspirační teorie je hypotéza o možném spiknutí a pokud se prokáže, tak odhalila něčí konspiraci, tedy tajnou dohodu a její účastníky, tedy konspirátory.

Konspirátor není ten, kdo předkládá hypotézu o možném spiknutí. Konspirátor je účastník spiknutí. Hanlivé slovo a naprosté převrácení významu tohoto slova o 180 stupňů z něj udělali ve stylu „newspeaku“ z Orwellova románu 1984 manipulátoři a právě konspirátoři. Ti opravdoví, v pravém významu tohoto slova.

Dovětek: Profesor Piťha v otevřeném dopise premiérovi Babišovi napsalPravda nevzniká dohodou, nediskutuje se o ní ani nehlasuje, ale společně se hledá.“ Co odhalily e-maily dr. Anthony Fauciho, ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID). Ne jen, že šlo o zlovolnou konspiraci, ale že přizvaní „odborníci“ pravdu nehledali, ale hlasovali o ní!!! Dále e-maily odhalily, že se pod toto zpřísahání podepsali další „odborníci“, kteří svůj podpis připojili na základě to, „že jedna bába povídala, jak druhá bába povídala …“ nebo proto, že se jim zdálo být dobré, aby tak učinili bez toho, aby si k podstatě problému cokoli konkrétního ověřili!!!

 

Pro spuštění klíčové scény seriálu kriminálního seriálu Chobotnice klikněte na obrázek.

Pak už se pouze ptejme. Byla ta konspirace, jejímiž aktéry byli Anthony Fauci a Peter Daszak, poradou té nejvyšší úrovně. Vypadá to, že ne. Ta totiž vypadá nějak tak, jak přibližuje článek o italském seriálu „Chobotnice“. Jak vypadá taková porada nejvyšších z nejvyšších ve skutečnosti? To nemůže nikdo z normálních obyvatel této planety říct. Proč? Protože tam nikdo z normálních smrtelníků nikdy nebyl. Dalo by se říci, že tedy takové porady jsou čirý výmysl bláznů. To by sice vysvětlení bylo, ale to by se nesměly v současném světě reálně dít přesně takové procesy, které plně souzní s filmovým ztvárněním konspirační porady megamafiánů seriálu Chobotnice!

Kurýr IN

 

Komentáře - Kurýr IN

1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hodnocení
Všechny komentáře
A je to venku. CNN prolomila ledy. Reportáž stejného rozsahu jako od pomlouvaného Aeronetu. Informace jako od pomlouvané Pekové! Kdy se začnou vyšetřovat a zavírat viníci 100% nárůstu úmrtí důchodců?! – Kurýr IN
11. 6. 2021 14:15

[…] Aktualizováno: Máte-li zájem o podrobnosti, co vše v e-mailech vyplavalo na povrch, čtěte: „CNN prolomila ledy. Podrobnosti ale přinesl jiný celosvětový web. Jak vznikaly vlivné články,…„. […]

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

.
 1. 11 let starý pořad o konspiracích odvysílaný TV Prima COOL předpověděl dnešní situaci
 2. Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.
 3. Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?
 4. Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska
 5. Opatření se změnila, elektromobilům je zakázáno parkovat vedle normálních aut. Důvodem je stále více požárů baterií
 6. Sociální sítě v Polsku již nebudou moci mazat obsah, jak se jim zlíbí
 7. 5 věcí, co nedělat, abyste neskončili jako Dominik Feri – srandičky z webu MyMuži a co na to Česká ženská lobby?
 8. Seriál určený zejména pro Piráty. Řadě občanů stále nějak nedochází, o co tady jde. Poslechněte klíčový proslov hlavního mozku mafie poslední série seriálu Chobotnice. Tam vše naleznete do posledního detailu
 9. Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
 10. Kdo je dezinformátor? Ten kdo používá argumentační fauly. O manipulační technice „Otrávená studna“ a dalších závažných souvislostech
 11. Lživé české statistiky, které jsou prospěšné pouze dodavatelům testů, roušek a vakcín
 12. Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa
 13. Hygieničku Evu Trávníčkovou přivedl před kamery hlas jejího svědomí. S 28 lety na krajské hygienické stanici v Č. Budějovicích již nemohla dále mlčet
 14. Král předčasně korunovaný… a hlava mazaná! Proč jsou Piráti zrádným lákadlem a falešnou vábničkou nejen na levicového voliče
 15. Idioti mávaj světem. Tedy alespoň se o to snaží. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Tak se na ně podívejme.
 16. Aktualizováno! Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem
 17. Michal Semín: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel
 18. Západ zničil Ukrajinu a žene ji do války s Ruskem
 19. Kdo jak hlasoval o novele zákona napravující znevýhodnění českých zemědělců vůči EU
 20. Veřejný sektor utržený ze řetězu

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE

1
0
Článek můžete komentovat ZDEx
()
x