Jiří Kopal: Medaile Za zásluhy pro Jana Horala, nositele Ceny města Český Krumlov

V roce 2020 jsem zahájil iniciativu pro udělení vyznamenání plk. Janu Horalovi, MBE. Iniciativu podpořilo 30 osobností, spolků, společností a odborných společností.

Výběrem mezi ně patřili: arm. gen. Emil Boček, Rotary Klub Český Krumlov, Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH, Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov, Sdružení průvodců Č. Krumlov, Odborná společnost letecká České republiky, Český svaz vědeckotechnických společností, Český svaz letectví, Terezínská iniciativa, atd.

Plk. Jan Horal, MBE (23. února 1923 Stráž pri Čope – 3. listopadu 2011 Praha) byl český válečný veterán, manažer, podnikatel, hoteliér, iniciátor kulturního života a filantrop. Ve druhé světové válce působil v britských a čs. jednotkách na Blízkém východě a posléze se jako příslušník Čs. samostatné obrněné brigády účastnil obléhání francouzského přístavního města Dunkerque.
Po únorových událostech roku 1948 emigroval do Švédska, kde se stal úspěšným. Po roce 1989 se navrátil do Československa a začal zde podnikat
v hotelovém průmyslu. V Praze na Střížkově vybudoval Hotel Duo, jeden
z největších hotelů v České republice. Další dva hotely zakoupil v Českém Krumlově.

Za svou celoživotní charitativní práci byl v roce 2004 vyznamenán Řádem britského impéria (MBE), v roce 2007 jej Francie ocenila Řádem čestné legie.
V roce 2021 se jej rozhodl vyznamenat i český prezident, a to medailí
Za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Velmi mě těší, že obdržel, ač in memoriam, takové ocenění od českého národa, od naší republiky. Jsem přesvědčen, že jsme mu ocenění dlužili. Často vzpomínám na jeho lidský přístup, houževnatost a profesionalitu, čímž se stal
i pro mě vzorem v mém budoucím povolání.

Krátce o mně: Narodil jsem se 9. listopadu 1989 v Č. Budějovicích, vystudoval jsem obor ochrana veřejného zdraví na Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích, v současnosti studuji 6. ročník všeobecného lékařství na lékařské fakultě UK
v Plzni. Pro Jana Horala jsem pracoval od roku 2008.

Jiří Kopal