Šumavský hraniční přechod Modrý sloup by se mohl otevřít turistům

Od příštího léta by se mohla pro turisty otevřít zatím přísně střežená a nepřístupná část Šumavy. Lidé se nově dostanou z Březníku po cestě vedoucí skrz Luzenské údolí až k hraničnímu přechodu Modrý sloup. Informovala o tom Státní správa NP Šumava. Budou však platit značná omezení.

Vedení národního parku usiluje o zpřístupnění této lokality už řadu let. Veškeré pokusy ale doposud ztroskotaly na tom, že k tomu, aby byla tato vysoce chráněná oblast zpřístupněna, je zapotřebí nechat zpracovat hodnocení vlivu na ochranu přírody, tedy dokument známý pod zkratkou EIA. A právě k tomuto kroku se odhodlal až současný ředitel NP Šumava Pavel Hubený. Díky tomu nyní už vedení parku ví, za jakých podmínek může cestu k hraničnímu přechodu Modrý sloup otevřít.

„Nebyla jiná šance, jak se ke zpřístupnění Modrého sloupu legálně dobrat. Proto jsem nechal zpracovat hodnocení EIA. Verdikt však zněl, že cesta k Modrému sloupu bude mít významný negativní dopad na tetřeva hlušce, proto není možné ji otevřít. Ovšem dále hodnotitelé uvedli, že pokud Správa NP Šumava navrhne dostatečná kompenzační opatření, která by nezhoršovala vývoj populace tetřeva na Šumavě, a tato opatření budou schválena, je možné o otevření cesty v omezeném režimu uvažovat,“ nastínil ředitel parku Hubený.

Vedení proto navrhlo několik kompenzačních opatření, mezi nimiž je například zvětšení klidového území o 3 381 hektarů v okolí Poledníku s tím, že zavedení této zóny by se nemělo nijak dotknout stávajících turistických cest a cyklotras. Jedním z opatření je také omezení přístupu do Luzenského údolí a k Modrému sloupu pouze na období od 15. července do 15. listopadu, navíc s časovým okénkem od 10 do 17 hodin. Do první zóny parku také nebudou smět psi a cyklisté.

Chtějí alespoň 735 jedinců tetřeva

Avšak tou nejzásadnější podmínku k otevření Luzenského údolí je dostatečná velikost šumavské populace tetřeva hlušce. Správa parku stanovila, že cesta se může otevřít jen v případě, že se potvrdí existence více než 735 jedinců tetřeva na území NP Šumava a Bavorský les.

„Tuto podmínku považuji za zcela logickou, To číslo 735 totiž vychází z posledního monitoringu tetřeva, který probíhal v letech 2016 až 2018. Tehdy bylo potvrzeno 606 jedinců s tím, že odchylka výpočtu modelu je 130 jedinců. I 735 jedinců tetřeva hlušce je tedy hodnotou maximálního odhadu současné populace. Pokud tedy další monitoring tetřeví populace prokáže tento počet, je jisté, že šumavská populace má pozitivní vývoj a bude možné Modrý sloup zpřístupnit,“ přiblížil dále Hubený s tím, že monitoring je naplánován na období nadcházející zimy. Výsledky budou k dispozici tedy v průběhu příštího roku.

Současné vedení je s dosavadním průběhem spokojené. „Se závěry řízení se pleně ztotožňuji a jsem rád, že konečně máme jasno, zda a za jakých podmínek je možné hraniční přechod Modrý sloup z české strany zpřístupnit veřejnosti. Samozřejmě je před námi ještě kousek cesty, ale tu její nejtěžší část máme za sebou,“ shrnul Hubený.

Zdroj a celý text: budejcka.drbna.cz