Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.: Otevřený dopis Ministrovi školství, členu Rady vlády pro zdravotní rizika a expertům Mezioborové skupiny pro epidemii

Otevřený dopis Ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy panu Ing. Robertu Plagovi, Ph.D.,  členu Rady vlády pro zdravotní rizika MUDr. Petru Smejkalovi 
a expertům z Mezioborové skupiny pro epidemické situace. 

Vážení odborníci, 
Ze sdělovacích prostředků jsem se dozvěděl, že je opět ohrožena pravidelná výuka všech dětí ve školkách, školách a že navrhujete rotaci žáků po třídách. 
Chtěl jsem Vás proto požádat, zda byste si prosím přečetli tento dopis a pokusili se ještě jednou přehodnotit  svoje stanovisko. Obracím se na vás jako otec, pedagog, lékař a profesor epidemiologie s platnou licencí pro  výkon povolání. 
Všichni v této republice jsou již epidemií Covid-19 unaveni a také všichni v přímém přenosu vidí, že plošná  opatření, jak jsou navrhována jsou neúčinná, anebo účinná až po velmi dlouhé době. Nikdo doposud nenašel  odvahu, aby s plošnými opatřeními realizoval zároveň opatření cílená, zaměřená na vnímavou, ale ohroženou populaci. 
Během realizovaného lockdownu společnosti od 1. 3. 2021 došlo k dalšímu uzavření škol a zařízení pro děti a mládež. V mnoha rodinách se stalo, že děti byly ve větším kontaktu se seniorskou populací, která je pomáhala  hlídat. Docházelo tak k intenzivnímu mezigeneračnímu přenosu viru, který je skutečnou příčnou téměř neklesajícího počtu úmrtí seniorů na Covid-19. Ukázalo se, že během prvních tří týdnů lockdownu dokonce stoupal podíl infikovaných osob starších 65 let v porovnání se stejným obdobím předtím. To je jasný důkaz neúčinnosti plošných opatření. 
Každý chápe respektování 4R (ruce, rouška, rozestup a rozum) v Lidlu a na náměstí, ale pořád se nedaří vysvětlit v populaci, že nejdůležitější je dodržovat tato opatření při styku se seniorskou populací. Nejde o to seniory, kteří nejsou očkováni, separovat, izolovat, ale mít intenzivní každodenní ale krátký kontakt za dodržení pravidel 4R. 
Obávám se, že navrhovaná rotace dětí ve školách povede znovu k vyššímu počtu infikovaných a v konečném důsledku zemřelých osob starších 65 let, které ještě nebyly očkovány. Do nemocnic proudí osoby starší 65 let, které neustále i po třech měsících očkování přispívají k více jak 90 % všech úmrtí na covid-19. Jakmile bude konečně tato skupina proočkována, pak výrazně poklesne zátěž nemocnic. 
Proto se prosím zasaďte především o to, aby seniorská populace dostala absolutní prioritu a aby třeba od 12. 4., kdy půjdou děti do školy, se nebude už očkovat nikdo mladší 65 let. To je cílené opatření, které jste měli realizovat již od počátku uzavření společnosti. 
I přesto, že všichni nás 10 miliónů lidí nosíme respirátory ve vnějším prostředí, pořád se najde denně asi 1500 lidí, kteří v rodině nebo jako přátelé infikují neočkované seniory. Tento aspekt byste měli vysvětlovat a vysvětlování mít jako druhé cílené opatření. 
Na základě vámi doporučeného plošného testování v podnicích jsme všichni zjistili, že počet pozitivních osob je jen kolem jednoho procenta. Osobně bych chtěl všem lidem poděkovat, že opatření dodržují, protože důkazem je právě velmi nízký počet pozitivně testovaných osob v práci a v závodech. 
Jen potřebujeme, aby tento malý počet osob neinfikoval seniory, a to je potřeba vysvětlovat. 
V poslední době se ukazuje, že bezpříznakový rozsévač většího množství viru je více chiméra než skutečnost. 
Virus se množí v živé tkáni nosohltanu, která je inervována a pokud nemocný nemá nějakou neurologickou poruchu, musí cítit, že mu není dobře a podle toho by se měl zachovat – intenzivně dodržovat 4R. Děti patří do školy dnes už snad ani ne kvůli výuce, jako spíše kvůli dennímu řádu a hlavně socializaci. Do prázdnin je celkem 10 týdnů výuky a pokud by se dodržel nesmyslný návrh na rotaci tříd, děti by tak přišly do školy jen na 5 týdnů. To je pro mě nejen jako pro otce naprosto nepřijatelné. Děti by měly mít každý den po školní výuce ještě alespoň 2 hodiny školou řízených pohybových aktivit mimo budovu na hřištích, nebo v parku či lese, aby více sportovaly, posilovaly imunitní systém a zjistily, že viset na mobilním telefonu není tak příjemné jako si  zazávodit a vyplavit endorfiny z vítězství a zátěže. Výuka by měla být prodloužena alespoň do 15. července a nový školní rok by se měl zahájit už kolem poloviny srpna. 
Prosím přehodnoťte svůj postoj. Jsem si vědom toho, že jsem někde označován za Mengeleho, pablba, exota, prezidentem Kubkem i za dezinformátora, ale nemůže mi nikdo upřít to, že v oblasti epidemiologie pracuji desítky let a že jsem v této oblasti nejcitovanější českým lékařem v zahraničí. 
Prosím otevřete školy a neprovádějte další plošné experimenty s dětmi. Nezaslouží si to. Na světe jsme především kvůli svým dětem a pro ty chceme to nejlepší. Vše ostatní je podružné. 
Děkuji! 
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. 
SCI = 3300; h-index = 30; i10-index = 62 
Hradec Králové 4. 4. 2021 

Komentáře - Kurýr IN

0 Komentáře
Všechny komentáře

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

.
 1. Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.
 2. Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska
 3. Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
 4. Sociální sítě v Polsku již nebudou moci mazat obsah, jak se jim zlíbí
 5. Lživé české statistiky, které jsou prospěšné pouze dodavatelům testů, roušek a vakcín
 6. Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?
 7. Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa
 8. Král předčasně korunovaný… a hlava mazaná! Proč jsou Piráti zrádným lákadlem a falešnou vábničkou nejen na levicového voliče
 9. Veřejný sektor utržený ze řetězu
 10. Kdo jak hlasoval o novele zákona napravující znevýhodnění českých zemědělců vůči EU
 11. Idioti mávaj světem. Tedy alespoň se o to snaží. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Tak se na ně podívejme.
 12. Aktualizováno! Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem
 13. MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP: Výzva médiím, vládě a ministrům k ukončení šíření hysterie
 14. Michal Semín: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel
 15. DVTV: Viroložka, která napsala „Zdá se mi, že z nás tady někdo dělá blázny“. Ze strachu však anonymně
 16. Laktobacily doktorky Dubné
 17. Nakažení španělskou chřipkou roku 1918 na ni byli i po 90 letech imunní.
 18. Trikolora do Parlamentu předkládá po vzoru Polska revoluční proticenzurní zákon
 19. Jak se za katedry českých škol dostali politicky korektní aktivisté. O politické korektnosti, kdy se zdála situace presidentu Klausovi ještě jakž takž normální
 20. Archeolog Beneš: Legenda o praotci Čechovi je mýtus. Naši předci z Východu nepřišli

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE

0
Článek můžete komentovat ZDEx
()
x