Trikolóra COVID PLÁN

Vláda v řešení covidové situace dlouhodobě selhává.

Vláda nezvládla v létě a na podzim chytrou karanténu (navýšení kapacit trasování a testování). Systém PES, který vznikl s dobrým úmyslem, aby
se dalo orientovat a predikovat opatření, je ignorován a nefunguje.
(Pochybnosti panují i nad principem výpočtu.) Očkování, ke kterému se
vláda upnula, nefunguje. Nebude rychlým ani univerzálním řešením
situace. V ČR je vakcíny nedostatek a vláda ji není schopna zajistit.
Odkazy na kompetence EU to nejen nevyřeší, ale ani nikomu nepomohou.

Namísto toho, aby se vláda snažila vyřešit výše zmíněné, nás neustále
uzavírá do nekonečného lockdownu – upírá občanům základní lidské
svobody, znemožňuje výuku ve školách a řadě lidí práci. Ukazuje se, že
plošné zavírání země žádným řešením není. Kdyby jím bylo, tak bychom
tu neměli v pořadí již 4. lockdown. V nastaveném trendu nelze dále
pokračovat.

ŘEŠENÍ:
Onemocnění způsobené virem covid19 je mnohdy závažné.
Zpochybňujeme však vládní opatření, která s virem nijak nebojují a místo
toho likvidují celé skupiny občanů napříč společností. Opatření jsou
vesměs neúčinná. Musíme chránit ohrožené, léčit nemocné a nechat žít
zdravé.

1) K rozhodování využívat správně vyhodnocená data
Identifikovat a vyhodnotit množství lidí s prodělanou nákazou
(promořenost populace). Provést studii na základě testů na protilátky ve
vhodně vybrané reprezentativní skupině obyvatel (např. 100 000), jejíž
výsledky lze následně extrapolovat na celou společnost.

2) Ochrana ohrožených skupin (65+, domovy seniorů, dlouhodobě
nemocní, apod.)
Přednostní trasování ohrožených skupin hygienou, přednost při testování,
umožnit dobrovolné testování v případě zájmu, zdarma respirátory a
roušky.

65+
Vyhrazené nákupní hodiny, jako tomu již v minulosti bylo
v supermarketech nad 200 m2. Vyhrazená místa v MHD (vagony metra a
vlaků, prostor v tram a bus). Telefonická lékařská kontrola pro lidi
v karanténě (3. a 7. den).
Trikolóra hnutí občanů, Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

V DOMOVECH SENIORŮ
Pravidelné testování klientů i zaměstnanců (2x týdně – antigenní testy),
denní měření teploty, návštěvy pouze s negativním testem, vyšší
prostředky pro výživu a potravinové doplňky, pořízení čističek vzduchu.
Programy eliminující sociální izolaci.

Domovy seniorů mohly a měly být pevností proti nákaze covidu, kdyby
vláda v jejich ochraně jednala rychle. Dle dat až 25 % obětí spojených
s covid 19 byli klienti pečovatelských domů.

Ohrožené skupiny musí respektovat, že do této skupiny spadají a samy si
vyhodnotit rizika, která pro ně plynou z jejich aktivit.

3) Pokud je nouzový stav, musíme být aktivní.
Trikolóra dlouhodobě nepodporuje hru na „nouzový stav“.
Pokud je situace natolik vážná, že je nutné vyhlásit nouzový stav, má to
být aktivní nouzový stav.

Chceme posílit kapacity nemocnic, především uvolněním tzv. sociálních
lůžek podpořením rodinných příslušníků v péči o své příbuzné doma.
Využít pro doléčování pacientů místa mimo nemocnice (lázně). Zejména
pro sociální pacienty, kteří nemají kam jít. Ulevit tak nemocnicím pro větší
prostor pro péči o pacienty s těžkým průběhem nemoci. Uvolnit personál
z péče o nezletilé otevřením škol (viz také níže).

Posílit trasovací a testovací centra. Spousta úředníků sedí doma a nemají
žádnou práci. Nouzový stav umožňuje využít i studenty, pokud to je
nutné.

Prostředky (schodek rozpočtu 500 miliard) použít na odměny
zdravotníkům (sestry a lékaři) a zdravotnickému personálu. Finančně
motivovat vystudované sestry (aktuálně se věnující jiné profesi) ke
krátkodobému návratu k oboru, dokud epidemie nepomine. Zároveň je
třeba zastavit bonifikaci lůžek s covidovými pacienty, tytéž prostředky
věnovat na navýšení úhrad všech lůžek intenzivní péče bez rozdílu.

4) Otevření země

ŠKOLY
Jsme pro otevření škol. Distanční výuka není plnohodnotná náhrada,
vzdělanost českých dětí klesá, rozdíly mezi znalostmi žáků z různých rodin
a lokalit se zvětšují. Školy musí otevřít, případně i za cenu zvýšených
hygienických opatření (měření teploty, přednostní očkování pro učitele,
větrání, zkrácení výuky, dvojsměnný provoz dopoledne/odpoledne,
neinvazivní kontrolní testování ze slin).

RESTAURACE
50 % kapacity, mezery u stolů, max. počet osob u stolu (mimo rodiny).

OBCHODY A PROVOZOVNY
Zachování limitů nakupujících/zákazníků ve stejném čase. Otevření
kadeřnictví a dalších služeb. Je potupné nechat kadeřnice, holiče, apod.
objíždět klienty v jejich domovech, navíc MHD.

SPORT
Zrušení nesmyslných opatření vztahujících se na venkovní sportoviště a
sportování (např. vleky a lanovky, kluziště).

5) Plošná opatření

ROUŠKY
Správné nošení roušek/respirátorů v uzavřených prostorech má smysl.

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ
Omezení svobody jako noční zákaz vycházení (jako za Heydrichiády) je
neakceptovatelný zásah do svobody občanů, který nijak nesouvisí se
šířením nákazy. Žádné podobné pokusy (jako např. zákaz pohybu dále než
15 km od bydliště) není možné akceptovat.

POKUTY A PŘESTUPKOVÁ ŘÍZENÍ
Vláda ztratila důvěru občanů pro řešení současné covidové situace, měla
by proto učinit gesto a odpustit pokuty a zastavit přestupková řízení
vedená proti občanům. Pro vyřešení covidové situace je potřeba důvěra
občanů ve vládu i vzájemný respekt a spolupráce.

6) Očkování a léčba
Očkování musí zůstat dobrovolné, bez jakýchkoliv následných podmínek.

Česká vláda musí být schopná zajistit vakcínu v dostatečném počtu. Od
schvalování léčiv máme v ČR SÚKL. Ten by měl aktivně testovat vakcíny,
určit, které jsou vhodné pro český trh a ty bez průtahů schválit. Jsme pro,
aby si občané mohli zvolit, jakým typem vakcíny se nechají očkovat.
Chceme zajistit schválení a domácí licenční výrobu alespoň jednoho druhu
vakcíny (pro naší potřebu a nezávisle na EU).

Nevěnovat se pouze vakcinaci, ale podporovat i účinné léčebné postupy a
jejich systémovou podporu.

Prioritní skupiny pro očkování:
1) zdravotníci + personál nemocnic,
2) rizikové skupiny,
3) učitelé + zaměstnanci pečovatelských domů,
4) ostatní

7) Trasování a testování
Je nejefektivnější obranou před likvidačními opatřeními. (Podle hlavního
makroekonoma OECD D. Turnera státy, které zvládly trasování a testování
mají nejméně lockdownů a nejméně postiženou ekonomiku.)

Hygiena musí navýšit své kapacity, aby byla schopná pružně reagovat a
s absolutní prioritou trasovat a testovat ohrožené skupiny.

8) Protiepidemiologický systém – PES
Ačkoliv chápeme důvod, pro který tabulka PES vznikla, tedy aby se
občané mohli lépe orientovat a predikovat opatření, stále panují odborné
pochybnosti o systému výpočtu skóre. Podle nás nelze řídit celou zemi
podle výstupů pochybných čísel. Vláda už se současným skóre PES neřídí.
Přestože déle než týden ukazuje PES 4. stupeň, v platnosti stále zůstávají
opatření 5. stupně a vláda chce navíc ještě přiostřovat. Systém PES je
tedy absolutně zbytečný. Pokud potřebujeme mít nějaký poměřovací
systém, tak jen na základě obsazenosti/neobsazenosti lůžek intenzivní
péče.

9) Kompenzace
Vláda zakázala desetitisícům živnostníků a podnikatelů obživu, bez
adekvátních kompenzací.
Vláda zároveň uměle udržuje nízkou nezaměstnanost, tím že dotuje
zaměstnance, kteří jsou doma. To není dlouhodobě udržitelné. Stát je
neefektivní a není schopen kompenzace vyplácet. Naším řešením je
zrušení omezujících opatření. To je jediné možné systémové řešení.

10) Sport jako podpora přirozené imunity
Sport a aktivní pohyb v přírodě na čerstvém vzduchu jsou spolu se
zdravou stravou a přísunem vitamínů nejlepší prevencí onemocnění.
Zavírat sportovní zařízení včetně lyžařských středisek je proto naprostý
nesmysl. Zvláště odkazy na fakt, že na horách se člověk může nakazit,
například při čekání na čaj a párek, jsou směšné, protože zrovna tak se
může nakazit kdekoliv jinde.

Trikolóra hnutí občanů, Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, www.volimtrikoloru.cz, info@volimtrikoloru.cz

 

Komentáře - Kurýr IN

0 Komentáře
Všechny komentáře

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

.
 1. 11 let starý pořad o konspiracích odvysílaný TV Prima COOL předpověděl dnešní situaci
 2. Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.
 3. Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?
 4. Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska
 5. Opatření se změnila, elektromobilům je zakázáno parkovat vedle normálních aut. Důvodem je stále více požárů baterií
 6. 5 věcí, co nedělat, abyste neskončili jako Dominik Feri – srandičky z webu MyMuži a co na to Česká ženská lobby?
 7. Sociální sítě v Polsku již nebudou moci mazat obsah, jak se jim zlíbí
 8. Seriál určený zejména pro Piráty. Řadě občanů stále nějak nedochází, o co tady jde. Poslechněte klíčový proslov hlavního mozku mafie poslední série seriálu Chobotnice. Tam vše naleznete do posledního detailu
 9. Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
 10. Kdo je dezinformátor? Ten kdo používá argumentační fauly. O manipulační technice „Otrávená studna“ a dalších závažných souvislostech
 11. Lživé české statistiky, které jsou prospěšné pouze dodavatelům testů, roušek a vakcín
 12. Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa
 13. Král předčasně korunovaný… a hlava mazaná! Proč jsou Piráti zrádným lákadlem a falešnou vábničkou nejen na levicového voliče
 14. Hygieničku Evu Trávníčkovou přivedl před kamery hlas jejího svědomí. S 28 lety na krajské hygienické stanici v Č. Budějovicích již nemohla dále mlčet
 15. Idioti mávaj světem. Tedy alespoň se o to snaží. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Tak se na ně podívejme.
 16. Aktualizováno! Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem
 17. Veřejný sektor utržený ze řetězu
 18. Michal Semín: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel
 19. Kdo jak hlasoval o novele zákona napravující znevýhodnění českých zemědělců vůči EU
 20. CNN prolomila ledy. Podrobnosti ale přinesl jiný celosvětový web. Jak vznikaly vlivné články, které pomohly prosadit teorii přirozeného původu nemoci, která zastavila svět

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE

0
Článek můžete komentovat ZDEx
()
x