Václav Klaus: Interpelace na ministra Plagu ve věci změn v Rámcovém vzdělávacím programu

Znění interpelace a několik zásadních poznámek redakce na konci textu. Ministerstvo školství vyřadilo z učiva mimo jiné využívání Newtonových zákonů (zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon akce a reakce) nebo Ohmův zákon.

Mgr. Václav Klaus – Trikolóra

Vážený ministře Plago,

rozhodl jsem se Vás interpelovat ve věci změn v Rámcovém vzdělávacím programu.

Zaznamenal jsem, že v Rámcovém vzdělávacím programu došlo k vyřazení učiva z důvodu přílišné obtížnosti. Například ve Fyzice se vyřadilo využívání Newtonových zákonů (zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon akce a reakce) nebo Ohmova zákona.

Proti tomuto rozhodnutí ostře protestovala odborná veřejnost – Jednota českých matematiků a fyziků, představitelé Akademie věd ČR, rektor ČVUT a desítky profesorů, docentů a doktorů fyzikálních věd z vysokých škol po celé České republice (ČVUT, JČU, MU, OSU, UHK, UJEP, UK, UPOL, ZČU). S jejich rozhořčením se ztotožňuji.

Po zrušení povinné maturity z matematiky je vyřazení výuky Newtonových a Ohmova zákona a dalšího učiva rezignací na vzdělávání českých dětí. Cíleně snižovat úroveň znalostí je proti zájmům jak absolventů českého vzdělávacího systému (horší uplatnění na trhu práce), tak proti zájmům zaměstnavatelů (snížení konkurenceschopnosti). Ve výsledku je toto rozhodnutí likvidující pro české hospodářství.

Česká republika má již od První republiky tradici v průmyslu a strojírenství. Značka „Made in Czechoslovakia“ byla světově úspěšná i díky kvalitnímu technickému vzdělání. Pokud budeme neustále snižovat úroveň vzdělání v oblasti přírodních a exaktních věd, nemůžeme očekávat, že v těchto oborech budeme prosperovat. Staneme se levnou montovnou nebo velkoskladem nadnárodních korporací bez jakékoliv přidané hodnoty.

I současná covidová doba nám ukazuje, že vzdělání v technických oborech je naprosto klíčové (IT technologie, výroba léčiv, matematické modelování).
Je třeba zdůraznit, že ubereme-li dětem základní znalosti přírodních zákonů, významně je ochudíme o možnost poznání světa, jeho zákonitostí – a co je podstatné – výrazně omezíme schopnost dětí analyzovat, klást si otázky a s potřebnými znalostmi poznávat okolní svět. Zákonitě také snížíme počet zájemců o studium technických oborů, kterých je již dnes nedostatek.

Pokud bychom stejné úsilí, jako dnes věnujete otázkám multikulturním či genderovým, věnovali do oblasti didaktiky fyziky, chemie a matematiky, za pár let bychom viděli výsledky v podobě většího zájmu o toto studium. Svými škrty ochuzujete Českou republiku o budoucí techniky, chemiky a přírodovědce, kteří by tvořili hodnoty, na kterých by mohly stavět další generace!

Jelikož jste odpovědný za řízení resortu školství, ptám se Vás, co Vás vedlo k tomuto rozhodnutí? Skutečně trváte na tomto rozhodnutí i přes nesouhlas odborné veřejnosti? Uvědomujete si, že tímto rozhodnutím likvidujete technické obory, a odsuzujete tak Českou republiku k tomu, aby zůstala montovnou a velkoskladem pro země, které staví vzdělání svých dětí na první místo?

S úctou

Mgr. Václav Klaus, dne 17. 02. 2021, zdroj: Trikolóra

Několik poznámka redakce:

1. O problematice vyřazení z Rámcových vzdělávacích programů příliš obtížného učiva již dříve psala paní Natálie Vachatová ve svém článku „Pryč s Newtonovými zákony, více multikulti do ZŠ! Rozhodl se Plaga zničit naše školství?

2. Další zajímavostí je že pan ministr Robert Plaga figuruje jako člen zahraniční instituce Aspen Institute . Najdete tam ale řadu dalších aktivních politiků, vysokých státních úředníků, včetně ministrů a řadu dalších veřejně působících osob. Ve společnosti jsou stále rozviřovány informace o osobnostech, které kdysi před 30 a více lety figurovali ve svazcích Stb, případně byli členy KSČ a jak je možné, že mají tu „drzost“ v současnosti zastávat veřejné funkce. Občané by se měli spíše zajímat kdo figuruje v organizacích financovanými cizími mocnostmi v současnosti a koho zájmy vlastně ve svých funkcích hájí.

3. Naše redakce již v minulosti zveřejnila zpověď bývalého „kavárníka“ a aktivního prosazovatele amerikanismu a jejich pojetí té správné demokracie v ČR. Takto působil několik let než prozřel. Všem doporučujeme vyslechnout rozhovor s panem Michalem Semínem: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel. V rozhovoru vysvětluje, jak na něj byl postupem doby tvořen ze strany amerických přátel nátlak, který již neměl nic společného s prosazováním demokracie v podobě jak byla v té době chápána. Začalo jít již výhradně o prosazení cizích zájmů na našem území.

Komentáře - Kurýr IN

2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hodnocení
Všechny komentáře
Niktoš
24. 2. 2021 10:57

Školství jde do háje již od zrušení osnov a zavedení rámcových vzdělávacích programů socanky Buskové. Havloidka Valacová pod kuratelou Dinsbiera též od socanů mu dala svou inkluzí smrtící ránu. Doklepnul to Plaga ze Sorošova Aslen institutu. Celá situace je výstižně shrnuta na Aeronetu. Díky Kurýre, že jsi ten článek nasdílel.

Ministerstvo školství vypustilo Newtonovy zákony z osnov českých základních škol! Zmizela i didaktika Ohmova zákona, zmizela výuka rozdílů mezi planetami a hvězdami, a rovněž výuka dětí proti vandalismu, přesně podle vzoru z USA – Kurýr IN (kuryr.in)

Pryč s Newtonovými zákony, více multikulti do ZŠ! Rozhodl se Plaga zničit naše školství? – Kurýr IN
21. 2. 2021 12:19

[…] Poznámka redakce: Dne 17.2.2021 interpeloval Václav Klaus ml. ve věci vyřazení Newtonových zákonů z Rámcových vzdělávacích programů  na ministra Plagu. Znění interpelace naleznete zde. […]

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

.
 1. 11 let starý pořad o konspiracích odvysílaný TV Prima COOL předpověděl dnešní situaci
 2. Koho očkovat určitě? Kdo získá imunitu i bez vakcíny? Tvrdá data za posledních 10 let slova experta plně potvrzují.
 3. Hloupneme z blahobytu. Čeká nás katastrofický „Vesmír 25“?
 4. Kam až sahá historie starousedlíků Čech, Moravy a Slezska
 5. Sociální sítě v Polsku již nebudou moci mazat obsah, jak se jim zlíbí
 6. Opatření se změnila, elektromobilům je zakázáno parkovat vedle normálních aut. Důvodem je stále více požárů baterií
 7. Seriál určený zejména pro Piráty. Řadě občanů stále nějak nedochází, o co tady jde. Poslechněte klíčový proslov hlavního mozku mafie poslední série seriálu Chobotnice. Tam vše naleznete do posledního detailu
 8. 5 věcí, co nedělat, abyste neskončili jako Dominik Feri – srandičky z webu MyMuži a co na to Česká ženská lobby?
 9. Kdo jak hlasoval o ukončení nouzového stavu a následně o zavedení pandemického zákona
 10. Kdo je dezinformátor? Ten kdo používá argumentační fauly. O manipulační technice „Otrávená studna“ a dalších závažných souvislostech
 11. Lživé české statistiky, které jsou prospěšné pouze dodavatelům testů, roušek a vakcín
 12. Rodinu tvoří máma, táta a děti. Existují jen dvě pohlaví. Pracovat, ne čerpat! Úřadující šéfka Trikolóry vyzvala k obraně normálního světa
 13. Západ zničil Ukrajinu a žene ji do války s Ruskem
 14. Idioti mávaj světem. Tedy alespoň se o to snaží. Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Tak se na ně podívejme.
 15. Hygieničku Evu Trávníčkovou přivedl před kamery hlas jejího svědomí. S 28 lety na krajské hygienické stanici v Č. Budějovicích již nemohla dále mlčet
 16. Král předčasně korunovaný… a hlava mazaná! Proč jsou Piráti zrádným lákadlem a falešnou vábničkou nejen na levicového voliče
 17. Aktualizováno! Primář Nemocnice Hranice a.s. musel se svými nahrávkami na youtube emigrovat na Iránský server a již není ani primářem
 18. Michal Semín: Životní příběh studentského vůdce „kavárníka“, který prozřel
 19. Jak nás zaplavuje „dobro“ ze Západu aneb idiotství šéfa ODS Fialy
 20. Kdo jak hlasoval o novele zákona napravující znevýhodnění českých zemědělců vůči EU

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE

2
0
Článek můžete komentovat ZDEx