100letá Ludmila Erhartová z Loučovic

Ludmila Erhartová z Loučovic oslavila významné životní jubileum. V pátek 28. ledna jí bylo rovných 100 let. Jubilantce přišel popřát do domova důchodců v Horní Plané i starosta obce Loučovice Jan Kubík.

         „V mé kariéře starosty je to poprvé, co mám možnost někomu pogratulovat k tak krásnému výročí. Je mi ctí, že u této oslavy mohu být přítomen,“ uvádí starosta Jan Kubík.

         „Paní Erhartová v podstatě téměř celý život žila v Loučovicích. Pamětníci si jistě vybaví jejího manžela Viléma, který byl známý hvězdář. Dodával zrcadla pro dalekohled na Kleti – a na Alpské vyhlídce si stavěl vlastní observatoř. Paní Erhartové přeji hlavně zdraví a spokojený život v domově pro seniory v Horní Plané. Oslavenkyni jsme – spolu s matrikářkou obce, paní Žižkovou -darovali květinu a splnili jí i jedno osobní přání. Od sestřiček z domova seniorů jsme totiž zjistili, že by si paní Erhartová přála povlečení na které je zvyklá, a svůj oblíbený hrneček na čaj,“ dodává Jan Kubík.

Domov důchodců v Horní Plané, jehož je klientkou, uspořádal pro Ludmilu Erhartovou oslavu. Dorazili na ní také rodinní příslušníci oslavenkyně. Domov důchodců zajistil pro všechny pohoštění.

         „Nechali jsme vyrobit dort, jednohubky a chlebíčky, ale myslím si, že nejvíce, co můžeme v takové chvíli poskytnout, je návštěva rodiny. Jubilantku čeká ještě jedna oslava, tentokrát s dalšími klienty našeho domova,“ vysvětluje ředitelka Domova důchodců v Horní Plané paní Renata Březinová.

„Paní Erhartové bych popřála hlavně hodně zdraví, aby jí neopouštěl optimismus, kterým srší – a aby ona i my, jsme konečně žili v méně komplikovanější době,“ dodává ředitelka Renata Březinová.

Ludmila Erhartová si oslavu svých narozenin velmi užívala. Recept na dlouhověkost si ale nechala pro sebe, s tvrzením, že se tak zkrátka stalo.

         „Hlavně si přeji, abych byla zdravá a bylo všecko dobře,“ sdělila s úsměvem  sama oslavenkyně na otázku, co by si nejvíce přála za dárek.

Mezi gratulanty nechyběly ani představitelky Okresní správy sociálního zabezpečení. Jubilantce předala gratulaci podepsanou ministrem sociálních věcí Marianem Jurečkou.

František Fazekas