Sílí odpor proti další zástavbě u Lipna

Někteří chataři a místní založili spolek Lipensko pro život, který se brání developerským projektům v okolí vodní nádrže. Jak spolek upozorňuje, v blízké budoucnosti plánují developeři vystavět u Lipna více než deset dalších rekreačních komplexů na ploše přesahující 200 hektarů.

„Dochází k hromadnému odprodeji zemědělské půdy a lesů, často zahraničním investorům. Kolem Lipna má vzniknout přibližně 4500 rekreačních lůžek,“ upozornila předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková.

Spolek vznikl loni v listopadu a v současné době sdružuje dalších šest spolků, které se dohodly na společném postupu. Členové spolku dali dohromady petici určenou místním zastupitelům a vyzývají občany k jejímu podpisu.

„Změnit současný trend bude obtížné, protože se bohužel většina místních starostů zhlédla v divokém rozvoji tvrdého turismu. Chceme s nimi zahájit debatu nad alternativními cestami, a proto jsme všem zastupitelům lipenských obcí zaslali otevřený dopis, ve kterém je žádáme o zastavení současných stavebních aktivit, aktualizaci územních plánů a zahájení debaty s občany,“ konstatovala Setničková.

Podle ní bylo před třiceti lety snadné uvěřit developerům, že orientace na masovou turistiku je známkou pokroku, přinese prosperitu a vytvoří nové pracovní příležitosti. „Dnes už zní tyto sliby nepřesvědčivě. Počty trvale žijících obyvatel v polipenských obcích stagnují, nebo dokonce klesají a místní jsou často nuceni hledat práci v sousedním Rakousku a Německu. Velká část volné krajiny na levém břehu už byla zástavbou znehodnocena,“ míní Setničková.

Spolek označuje za megalomanský a zbytečný například projekt VIVA Lipno. Jeho realizace by podle Setničkové měla za následek zábor minimálně 105 ha kvalitní plochy plnící funkci lesa, jejíž vynětí z půdního fondu nemůže být považováno za veřejný zájem. „V rámci projektu má přímo na břehu jezera vzniknout dvacet pět nových obytných objektů, jeden klub, tři mola, wellness, bazén a rozlehlé parkoviště,“ uvedla Setničková.

Proti masivní developerské výstavbě jsou i další spolky. „Nic z toho, co děláme, by nemělo být vnímáno jako útok na turistiku jako takovou. Rekreace je s Lipnem nerozlučně spjata už od vzniku přehradní nádrže na konci padesátých let. Jde jen o to, aby nebyly nevratně překročeny únosné limity, aby rozumně pojatá měkká turistika bez devastujících účinků mohla na Lipensku fungovat mnoho dalších desetiletí,“ upřesnil cíl snažení předseda spolku Šumava ne na prodej Vladislav Smolka.

Zdroj a celý text: novinky.cz